Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O nás CASLIN O projektu Prohlášení Rady CASLIN

Prohlášení Rady CASLIN

 

Projekt CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network) měl naplnit "Společný záměr" deklarovaný řediteli čtyř největších českých a slovenských knihoven:

položit pevné základy celostátní (dnes mezinárodní) knihovní sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích.

Hlavní vytčené cíle byly:

 • orientace na služby veřejnosti
 • podstatné zlepšení přístupu k sekundárním dokumentům, které povede k podstatnému zvýšení využívání primárních dokumentů jak v jednotlivých knihovnách, tak přes meziknihovní výpůjční službu
 • posílení spolupráce/dělby práce v domácím i mezinárodním měřítku
 • výrazný nepřímý účinek na koordinaci akvizice i dalších činností (mikrofilmování, aj.).

Projekt CASLIN dospěl do stadia, kdy aktivity v obou republikách jsou koordinovány a v každé republice je k disposici

 • technické a programové vybavení schopné zahájit provoz národních souborných katalogů
 • technicky i smluvně zajištěné komunikační propojení mezi národními souborný katalogy
 • veřejný přístup k souborným katalogům po síti Internet
 • obecný základ pro katalogizační zpracování dokumentů (knihy) respektující mezinárodně uznávané standardy a schválený Radou ředitelů CASLIN; na něj navazují národní interpretace české a slovenské Národní knihovny

Pro provoz každého národního souborného katalogu je připravována smlouva; provoz bude po nejbližší období bezplatný, neboť oběma národním knihovnám tuto činnost ukládá platná legislativa (Statut Národní knihovny ČR, knihovnický zákon na Slovensku).

Maximální dosažitelnou míru kompatibility dat, standardů a postupů mezi národními soubornými katalogy zajistití úzká spolupráce odborníků rozvinutá v rámci CASLIN a rovněž připravovaná smlouva mezi Národní knihovnou ČR a Slovenskou národnou knižnicou.

Při obou národních knihovnách pracují komise s širší účastí odborníků na přípravě standardů pro další druhy dokumentů.

Byla vytvořena tři pracoviště pro ochranné mikrofilmování (MZK, NKČR, SNK). Ta koordinovaně pracují podle pravidel respektujících mezinárodní normy a doporučení, která byla schválena Radou ředitelů CASLIN.

V současné době jsou v České republice i na Slovensku v různé fázi projednávání národní programy usilující o výraznou modernizaci knihovních služeb, které na záměr i dosažené výsledky CASLIN navazují a vytvářejí podmínky pro další rozvoj:

 • "Program rozvoje veřejných knihoven jako součást rozvoje informačních dálnic v ČR" předložený (prozatím neúspěšně) vládě České republiky,
 • program "Elektronizácie knižníc ako súčasť rozvoja informačných sietí Slovenskej republiky" předkládaný vládě Slovenské republiky

Vedle toho v této oblasti existuje řada dalších záměrů, iniciativ i fungujících projektů různého rozsahu.

Pro blízkou budoucnost bude nutné přijmout a osvojit si standardy pro komunikaci mezi systémy, pro elektronicky organizovanou meziknihovní výpůjční službu, pro elektronickou distribuci dokumentů, pro elektronické (digitalizované) dokumenty, pro plnotextové dokumenty, pro elektronickou komunikaci mezi knihovnami a dodavateli a další a další.

Za této situace v duchu původního záměru CASLIN a k jeho důslednějšímu naplnění a rozšíření na všechny instituce, které o to budou mít zájem, považujeme za žádoucí

 • shromáždit a využít dosavadní zkušenosti v uvedených oblastech,
 • sdružit intelektuální potenciál k řešení a realizaci existujících i budoucích úkolů,
 • shromažďovat požadavky na konkrétní kroky k naplňování záměru a společně hledat cesty k jejich uskutečnění,
 • napomáhat co nejširšímu uplatňování přijatých standardů, a tím usnadňovat vytváření homogenního informačního prostředí.

Spolupráce knihoven, založená na důsledném respektování standardů, umožní racionální využití limitovaných finančních i personálních zdrojů a současně přinese větší komfort uživateli knihovních služeb.

 

V Praze, 29.března

 

 • S tímto Prohlášením jako s výchozím dokumentem svolala Národní knihovna schůzku zástupců (většinou ředitelek a ředitelů) více než dvaceti významných institucí, která se uskutečnila 18. června 1996.

   

 • Pro diskusi byl připraven dokument CASLIN 2: podklad k jednání 18.6.1996.

   

 • Zástupci níže uvedených institucí souhlasili s tím, aby jejich podpis na presenční listině byl považován za souhlas s PROHLÁŠENÍM a za připojení se ke spolupráci podle principů a cílů CASLIN:
  Knihovna Akademie věd Státní vědecká knihovna - Olomouc
  Městská knihovna Praha Státní vědecká knihovna - Ostrava
  Moravská zemská knihovna Brno Státní vědecká knihovna - Plzeň
  Národní knihovna ČR Státní vědecká knihovna - Ústí nad Labem
  Národní lékařská knihovna UK - Filozofická fakulta - knihovna
  Parlamentní knihovna UK - Ústav informačních studií a knihovnictví
  Státní pedagogická knihovna UK - Ústav výpočetní techniky
  Státní technická knihovna UK - Ústřední knihovna
  Státní vědecká knihovna - Hradec Králové Ústřední zemědělská a lesnická knihovna
  Státní vědecká knihovna - Kladno Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovních služeb
  Státní vědecká knihovna - Liberec
31.03.2015
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 281