Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O nás CASLIN O projektu Žádost o Matching fund

Žádost o Matching fund

CASLIN

Dokument pro Ministerstvo kultury ČR zdůvodňující potřebu doplňkového financování projektu CASLIN

 1. Úvod
 2. Projekt CASLIN byl předložen Mellonově nadaci v létě 1992 a na konci roku 1992 byl nadací schválen grant ve výši 1,1 mil USD. Grant (viz přílohu A) má dvě části: (1) položení základu celo- státní [a řízením osudu nyní mezistátní] sítě knihoven (především velkých, vědeckých, odborných a vysokoškolských) podporou automa- tizace čtyř knihoven [900 tis. USD] a (2) vytvoření profesionálních pracovišť pro ochranné mikrofilmování ohrožených fondů [200 tis. USD]. Z iniciativy Mellonovy nadace samotné byl grant rozšířen ještě o dalších 200 tis. USD od nadace The Pew Charitable Trusts na podporu vzdělávací složky projektu (3). Příjemcem těchto prostředků jsou čtyři největší české a slovenské knihovny (Národní knihovna v Praze, Moravská zemská knihovna, Slovenská Národná knižnica a Univerzitná knižnica Bratislava), volně sdružené na základě prohlášení "Společný záměr" [z 11.11.91 viz přílohu B] do spolku rovněž zvaného CASLIN. Od začátku úvah Mellonovy nadace o podpoře tohoto projektu proběhla řada jednání (a jeden seminář na půdě ministerstva kultury) se všemi porevolučními ministry kultury, kteří vždy projektu přislíbili maximální možnou podporu.

 3. Ad (1) - Automatizace
 4. Řízení na výběr systému bylo ukončeno v lednu 1993 a v květnu byl podepsán kontrakt s dodavatelskou firmou Ex Libris, Tel-Aviv. Po dohodě účastníků jsou prostředky rozděleny 1:1 mezi českou a slovenskou část CASLINu, a zhruba 2:1 mezi národní knihovny a spolupracující knihovny. Hodnota kontraktu nečerpá plně 900 tis. USD; 100 tis. je k disposici účastnickým knihovnám na doplnění nezbytného vybavení podle vzájemné dohody, další prostředky byly věnovány na nákup čtyř telefaxů. Z grantu je rovněž (velmi střízlivě) hrazena konzultační činnost experta, který projekt provází od počátku. Činnost správce grantu a hlavního manažera projektu je hrazena ze samostatného grantu poskytnutého zvlášť na tento účel rovněž Mellonovou nadací. V současné době je z grantu Mellonovy nadace vyčerpáno cca 550 tis. USD.

 5. Ad (2) - Mikrografie
 6. Jako první bylo vybudováno mikrografické středisko ve Slovenské národní knihovně na začátku tohoto roku a je již v provozu, stře- disko v Národní knihovně bylo vybaveno v říjnu t.r., zbývá dokoupit kameru a uvést do provozu . Pro skrovné prostředky byla střediska v dalších knihovnách až na další zamítnuta jako neefektivní drobení investic. Celý grant je prakticky vyčerpán.

 7. Ad (3) - Vzdělávání
 8. S podporou prostředků grantu Pew byly uspořádány dva semináře pro vedoucí pracovníky zúčastněných knihoven (září 93, červen 94, sborníky referátů publikovány, další bude v červnu 95) a seminář o Anglo-amerických katalogizačních pravidlech. Dále byly poskytnuty prostředky na vybavení útvarů pro Public Relations a vybavení pro školení (zpětné projektory a promítací LED panely). Z tohoto grantu je rovněž hrazeno vzdělávání odborníků - školitelů pro práci se systémem. Grant Pew je vyčerpán cca ze 70%.

 9. Stav projektu
 10. Organizačně je projekt řízen Řídicím výborem CASLIN složeným z ředitelů zúčastněných knihoven a manažerů v jednotlivých kniho- vnách. K jednotlivým problémovým okruhům jsou ustaveny (mezi- národní) pracovní skupiny. Ve všech čtyřech knihovnách je insta- lována poslední verze systému Aleph na výkonných procesorech DEC Alpha. Podstatná část systému včetně dokumentace je přeložena do národních jazyků. Je implementován formát UNIMARC, jsou dolaďovány konverze ze systémů pracujících v jednotlivých knihovnách. Všechny knihovny řeší problém retrospektivní konverze katalogů; dohodly se, že do začátku fungování souborného katalogu dají k disposici všechny záznamy všem účastníkům projektu.

 11. Účast Národní knihovny
 12. Ze svého nevelkého investičního rozpočtu a z "odpisů" věnovala NK na výpočetní techniku v roce 1993 přes 500 tis. Kč; v roce 1994 dosud 1,1 mil. Kč. Systémová dotace na vybudování lokální sítě v Klementinu přišla o více než rok později, než bylo třeba, takto bylo "zbytečně" v letech 93 a 94 do budování provizorní sítě vloženo přes 200 tis. Kč.

  Možnost čerpat z "odpisů" a z úspor hospodářského výsledku v roce 1993 a drastické omezení jiných investičních výdajů dovoluje nyní Národní knihovně investovat do výpočetní techniky téměř 5 mil. Kč, tj. tolik, aby mohla prostředky vložené americkou stranou efektivně využívat.


 13. Matching fund
 14. Pokud by Ministerstvo kultury dokázalo získat prostředky, aby mohlo dostát slovu svých ministrů a věnovat na projekt CASLIN částku ekvivalentní americké, jednalo by se o ekvivalent 650 tis. USD (cca 17,55 mil. Kč), z toho 100 tis. USD (ca 2,7 mil Kč) na mikrografii (záměr na využití viz v příloze C) dále 100 tis. USD (ca 2,7 mil. Kč) na vzdělávání a Public relations a zbytek, tj. 550 tis. USD čili ca 12,15 mil. Kč na budování základu informační sítě knihoven. Při dělení 2:1, by připadalo na Národní knihovnu cca 8 a na Moravskou zemskou knihovnu cca 4 mil Kč (záměr na využití těchto prostředků pro MZK viz v příloze D).

  Národní knihovna by tyto prostředky využila jednak na nákup výpočetní techniky, který je podkladově již delší dobu připraven a na který již - jak uvedeno výše - uvolnila (stále nedostačující) prostředky. To by Národní knihovně umožnilo zlepšit situaci v investičně nedostatečně zabezpečených oblastech jako je např. ochrana fondů. Další významnou oblastí je spuštění projektu retrospektivní konverze tištěných bibliografických katalogů (viz přílohu E). To by umožnilo České Republice dostat se do společnosti kulturních zemí, které vesměs buď již převážnou část záznamů své historické knižní produkce v počítačem čitelné podobě již mají nebo na takovém projektu intensivně pracují. Naplnění těchto dat do souborného katalogu CASLIN by současně umožnilo všem českým knihovnám z tohoto bohatství záznamů čerpat.

   

Praha, 22.11.1994
Martin Svoboda

02.04.2015
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 281