Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2006 Rok 2006 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Rok 2006 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Následující tabulka obsahuje seznam knihoven, které v roce 2006 spolupracovaly na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů formou on-line aktualizace odběrů seriálů.

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru (v prvním a druhém pololetí roku 2006) .

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 130 knihoven.


Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k.31.8.2006 Počet odběrů aktualizovaných v 1. pololetí 2006
Počet odběrů zrušených v 1. pololetí 2006
Počet odběrů aktualizovaných v 2. pololetí 2006
Počet odběrů zrušených v 2. pololetí 2006
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 37654 486 22 828 15
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 293 202 43 0 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 2789 6 0 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2878 42 3 0 0
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14666 763 0 498
0
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 5080 29 584 307 1
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7385 2 1 46
0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1022 25 7 1 0
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 13717 2 0 173
3
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 669 3 0 15
0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 1041 13 0 0 1
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 558 0 0 0 12
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 453 381 25 0 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 271 18 1 0 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 207 105 135 113 3
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 212 14 5 1
1
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 928
18 43 207
206
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1223 34 0 0 0
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 2114 3 0 0 0
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 216 18 0 0 0
ABB037
Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha
20061109
276
0
0
7
3
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 294 230 45 26
47
ABB045
Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha
20061123
82
0
0
1
1
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 273 0 0 0 0
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 133 3 0 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 1635 24 2 0 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 574 14 0 0 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 1480 0 0 43 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 325 174 431 10
1
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 280 4 0 0 0
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 260 4 0 2 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 576 8 1 0 0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 557 357 29 0 0
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 67 55 9 6
0
ABC504
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha
20061103
203
0
0
14
0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 279 6 1 141
19
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2586 0 0 236
1
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 770 0 0 232
1
ABD005
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha
20061004
544
0
0
132
1
ABD009
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha
20061113
815
0
0
95
207
ABD010
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha
20061113
841
0
0
2
0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 251 53 0 0 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1223 0 0 0 0
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 882 232 24 5
0
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 897 103 0 7
0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 947 1 0 1
0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 307 205 7 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 420 12 0 0 0
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 224 25 1 0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 528 25 1 0 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 859 41 0 0 0
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 144 41 0 0 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 722 0 0 0 0
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 534 143 1 0 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 205 143 1 1 0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 68 70 8 3
0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 318 23 0 0 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 615 23 0 0 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 339 0 0 160
0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 66 0 0 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 41 23 0 1 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 188 1 0 0 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 21 0 0 0 0
ABD170
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha
20061113
108
0
0
109 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 111 0 0 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 139
22 5 53
103
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 197 2 0 0 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 527 416 0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 67
0 0 16
0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 160 109 69 1
0
ABE288
Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha*
20061019
9
0
0
289
4
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 141
68 6 102 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1398 9 2 8 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 1644 33 1 2
0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 282 13 1 66 2
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1306 34 0 41
0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 1 2 0 0 0
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 210 0 0 1
0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 106 79 260 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 102 0 0 0 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 20541 0 0 23
1
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 544 0 0 0 0
BOB002
Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno
20061011
85
0
0
1
0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 228 0 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1120 116 0
49 2
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20051004 164 0 12 53
0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1880 91 1 3
0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 351 10 0 0 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1086 214 10 15 8
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1087 5 112 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 244 2 1 0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 43 34 0 0 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 182 61 1 26
3
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 272 304 8 1 0
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 306 235 1 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 26 0 0 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 2651 66 2 3
3
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 975 26 5 9
4
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20051215 106 0 0 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 257 0 0 0 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 34 0 0 5 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 4 0 0 0
HKD001
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211
2241
0
0
1
0
HKE301
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121
70
0
0
1
0
HKE302
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121
11
0
0
2
1
JHE301
Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec
20061115
6
0
0
1
0
KAG503
Městská knihovna Havířov 20060921
137
0
0
16
1
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 1527
562 39 929 19
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 228 3 1 3
1
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0 2 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 1636 362 1 1048 2
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 0 0
0
0
0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 26472 227 28 307 2
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1180 101 14 10
1
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 303 114 0 50 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 87 65 0 0 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 102 0 0 0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 98 1 0 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 323 117 0 6 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20040908 14 6 0 0 0
OLE303
Muzeum umění Olomouc
20060920
3
0
0
3
0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 279 2 0 131 1
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 1471 7 0 241 0
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 22 6 1 16 1
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 2198 1149 819 3
1
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2884 98 5 1 2
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 2688 166 2 4
0
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1020 25 1 0 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 196 25 1 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 614 5 3 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 142 24 1 0 2
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1181 657 1 1 1
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 95 11 1 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 108 44 0 2 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 63 0 0 67
0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 188 0 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 16 0 0 0 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 70
0 0 68
3
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 28 1 2 0 0Celkem spolupracuje 130 knihoven
196.835
9697 2844
10004
692
24.04.2015