Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2006 Rok 2006 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Rok 2006 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Následující tabulky obsahují seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.1.2007).

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.1. 2007)

Sigla Statistika Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2006
ABA001 imp Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 1465408 1402778 263
ABA003 imp Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 14925 10333 17
ABA004 imp Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 173389 156590 12
ABA006 imp Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 26175 16412 2
ABA007
imp
Knihovna Akademie věd ČR Praha
84506
39554 4
ABA008 imp Národní lékařská knihovna Praha 88976 67493 9
ABA009 ipm
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 19755 8504 1
ABA010 imp Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 8898 638 2
ABA013 imp Státní technická knihovna Praha 122906 88637 100
ABB029 imp Akademie věd ČR - Matematický ústav - Knihovna Praha 1918 308 0
ABC016 imp Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 324 16 1
ABC023 imp Česká geologická služba - knihovna Praha 5570 2084 1
ABD003 imp Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 11250 5650 4
ABD012 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 5116 3773 12
ABD013 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 19215 16178 12
ABD027 imp Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 27149 18359 13
ABD043 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 189 6 7
ABD044 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 7288 5442 12
ABD045 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 2373 1719 12
ABD046 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 5141 3754 12
ABD063 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 13680 9154 13
ABD064 imp Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 5206 5280 9
ABD067 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 2476 818 12
ABD100 imp ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 49 2498 10
ABD107 imp Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 36418 21887 10
ABD157 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 6694 4487 10
ABE179 imp Informační centrum o NATO Praha 854 538 3
ABE190 imp Gender Studies - Knihovna Praha 2570 1795 1
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 706 0 0
ABE310 imp Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 36089 23657 10
ABE311 imp Národní technické muzeum - Knihovna Praha 8325 5341 3
ABE323 imp Židovské muzeum - Knihovna Praha 20974 14074 6
ABE336 imp Památník národního písemnictví Praha 1512 60 3
ABE363 imp Multikulturní centrum - Knihovna Praha 207 139 3
ABE400 imp Národní galerie v Praze 15002 12897 4
ABE454 imp Česká křesťanská akademie - sloučila se ABD064 9960 5922 Viz ABD064
BOA001 imp Moravská zemská knihovna Brno 503170 238463 23
BOE201 imp Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 348 53 4
BOE303 imp Moravská galerie v Brně 10755 6435 7
BOE310 imp Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 4112 22 5
BOG001 imp Knihovna Jiřího Mahena v Brně 256 33 3
CBA001 imp Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 198523 60660 10
CBB001 imp Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 3038 932 1
CBD001 imp Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 1780 1206 1
CBD002 imp Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 252 0 0
CBD004 imp Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 358 262 1
CBD005 imp Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 3917 2955 1
HBG001 imp Krajská knihovna Vysočiny 38 15 2
HKA001 imp Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 95359 32234 64
CHD001 imp Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1137 0 0
JCG001 imp Městská knihovna Jičín 10759 1461 3
KAG001 imp Regionální knihovna Karviná 350 3 2
KLG001 imp Středočeská vědecká knihovna v Kladně 51755 7111 39
KMC001 imp Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 2396 1934 9
KVG001 imp Krajská knihovna Karlovy Vary 15744 4394 2
LIA001 imp Krajská vědecká knihovna v Liberci 89397 30853 18
OLA001 imp Vědecká knihovna v Olomouci 519079 232995 87
OPD001 imp
Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 1268
506 1
OPG001 imp Knihovna Petra Bezruče v Opavě 9753 1871 15
OSA001 imp Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 221451 67946 44
OSD002 imp Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 40837 13914 7
OSE201 imp Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 662 138 2
OSE203 imp Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 79 15 0
PEG001 imp
Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 48 2 1
PNA001 imp Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 124579 45047 17
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 8066 1323 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 14115 3262 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 2280 661 Viz PND008
PND008 imp Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 0 6601 7
PNG001
imp
Knihovna města Plzně 592
23 1
PVG001
imp Městská knihovna Prostějov 6207 243 12
RKC502 imp Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 255 32 0
SUG001 imp Městská knihovna Šumperk 261 16 2
STG001 ipm Šmidingerova knihovna Strakonice 1 101 3
TAG001 imp Městská knihovna Tábor 926 408 2
ULG001 imp Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 109015 24721 13
UOG001 imp Městská knihovna Ústí nad Orlicí 47745 8526 14
VYG001 imp Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 1233 63 18
ZLE201 imp Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 234 47 1
ZNG001 imp
Městská knihovna Znojmo 19224
3380
1

 

Knihovny, které zahájily spolupráci v jejichž data správce SK ČR testuje (stav 29.12.2006)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABC163 testování
CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 1324
ABE202 testování Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 499
BRG001 testování Městská knihovna Bruntál 0
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 102
HKE302
testování
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové
11
CHG001
testování
Městská knihovna v Chebu
1
JNG001
testování
Městská knihovna Jablonec nad Nisou 0
LIE201
testování
Krajská nemocnice Liberec
68
LNG501
testování
Městská knihovna Žatec 0
KMG001
testování
Knihovna Kroměřížska Kroměříž
166
OSG002 testování Knihovna města Ostravy 16
PAG001
testování
Krajská knihovna v Pardubicích 1
ZLG001
testování
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
29

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 1174 1 Přechod na nový knihovnický systém 2002
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 2529 0 SK ČR přestal podporovat výměnný formát 1999
ABB040 Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie - knihovna Praha 4260 3031 Další spolupráce závisí na ABA007 2003
ABB076 Akademie věd ČR - Ústav informatiky - knihovna Praha 4828 3598 Další spolupráce závisí na ABA007 2004
ABB083 Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 2034 1371 Další spolupráce závisí na ABA007 2002
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1722 171 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD008 Univerzita Karlova - 3.lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 851 0 Přechod na nový knihovnický systém 2002
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice 5126 940 Přechod na nový knihovnický systém 2003
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1488 730 Přechod na nový knihovnický systém 2001


04.04.2015