Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2007 Rok 2007 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Rok 2007 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2005 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů
seriálů v SK ČR
k 20.3.2007
Počet odběrů
aktualizovaných
v 1. pololetí 2007
Počet odběrů
zrušených v 1.
pololetí 2007
Počet odběrů
aktualizovaných
v 2. pololetí 2007
Počet odběrů
zrušených v 2.
pololetí 2007
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 38632
435 12
873 12
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 295 4 0
7
0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 2901 18
0 3
0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2876 74 1
246
12
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14679 322
1
71
0
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 5068 63 4
22
0
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 20070411 568 949 2 111
7
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7377 7 0
0
0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1013 11
8
0
0
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 13728 3
0 235 1
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 669 8
0 0
1
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 20070904 0 0 0 1 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 1083 134 1
89 177
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 559 0 0 75 2
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 455 3 0
0 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 274 4
1 0 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 310
285
9
2
1
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 243 81
4
1
0
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 857
342 93
704
184
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1222 0
0 0 0
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 2113 3
1
61
202
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 216 16
1
0 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 20070613 1220 299
364
64 0
ABB037
Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha
20061109
276
47 17
0
1
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 301 102
7
38
4
ABB043
Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna
20070403
297
54
0
0
0
ABB045
Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha
20061123
97
33
0
1
0
ABB046
Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna
20070308
1
4
1
9
6
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 271 5
0 0 0
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 20070221 131 6
0 1
1
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 133 0
0 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 1631 20 478
8
425
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 576 188 1
3
0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 1487 27
0 6
4
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 231 65 93 1
0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 282 3
0 0 0
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 260 1
0 0
0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 587 31
4
0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna
20071203
165
0
0
30
16
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 561 5
1
15
77
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 68 49 0
1
0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna
20071127
22
0
0
21
0
ABC504
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha
20061103
203
9
0
2
0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 20070714 0 0 0 2 1
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 293 20
2
8
0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2840 60
68
0
0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 773 8
0 0
0
ABD005
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha
20061004
332
149 222
0
0
ABD006
Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 20070124
2853
138 2
6
162
ABD007
Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK
20061211
229
13
1
0
0
ABD008
UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI
20070320
57
50
14
0
0
ABD009
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha
20061113
343
391 410
0
0
ABD010
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha
20061113
525
522 553
0
0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 254 12
0 47
0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1223 14
0 0 0
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 888 20
5
0
2
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 906 19 0 7
0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 950 5
0 1
0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 323 79
0
0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 399
45
23
40 3
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 225 1
1
0 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 20070129 336
2 0
59 32
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 528 66
0
36
0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 860 10
0 0 0
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 144 2 15
98 4
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 722 52 1 1 0
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 550 192
0
2 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 207 12
0
0
0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 74
3
1
63
0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 319 13
0 0 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 628 0
0 0 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 371 180
0 32
0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 65 0 0 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 41 13
0 0
0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 188 69
0 14
0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 21 0 0 0 0
ABD170
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha
20061113
120
2
0
5
0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 114 1 0 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 145
0
0
33
0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 197 13
1 0 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 531 114
0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 68
98
0 4
0
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Oddělení vědeckých informací - Odborná knihovna 20070118 377 72 8
0
0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 160 61
0
0
0
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 20061211 0 12
2
0
0
ABE288
Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha*
20061019
11
2
0
9
0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 205
64
0
99
0
ABE309 Národní divadlo 20070112 173
1
1
0 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1404 2
0
0
0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 1644 3
0
117
0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 299 56
5
9
0
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1304 6
1 0
0
ABE343 Národní archiv - Knihovna 20070614 283 5
0 0
0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 1 0
0 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 20070330 2 4
2
0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 20070426 0 3
1
0 0
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 210 1
0 0
0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 20070329 314 13
0
0
1
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 107 2
0
39 1
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 7
0 0 34 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 20070214 13 9
0 0
0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 23082 83
4 2
0
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 544 0 0 1 0
BOB002
Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno
20061011
85
0
0
0
0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 228 0 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1130 53
1
110
3
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20061011 164 0 0
0
0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 20070423 321 50
0
0
0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1881 129
0
5
0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 351 12
11 0 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1084 0
1
23
2
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 20070525 957 122
271
329
324
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1091 1
1 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 245 0
0
0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 72
43
0 0 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 191 160
0
8
0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 275 6
0
1
0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna
20071121
360
0
0
5
1
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 306 150
0
2 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna
20071120
3
0
0
3
0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 14
28
18
0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 2648 116
6
322
119
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 973 22
0
5
4
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20051215 108 0 0 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 258 0 0 0 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 34 0 0 0
0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 20070430 20 0 0 0
0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20070530 2 3 1 0
0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 20070405 0 2
2
0
0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 20070314 304 56
0 0
0
FMG502 Městská knihovna Třinec 20070606 6 7
1 0
0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 0
0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20060405 0 5
2 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
20070101 0
0
0
764 3
HKD001
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211
2242
0
0
0
0
HKE301
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121
70
0
0
0
0
HKE302
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121
11
0
0
0
0
HOG001 Městská knihovna Hodonín
20071122
2
0
0
2
0
JHE301
Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec
20061115
6
0
0
0
0
KAE701
Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 20070606
62
61
0
2
0
KAG503
Městská knihovna Havířov 20060921
136
44
2
3
0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 1692
465
6
424
3
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 235 10
0
219 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna
20071101
2
0
0
2
0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 20070515 0 182
12
6
0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna
20071101
1
0 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 20070228 7 6
0 26
0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0 0
0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 2326 785
1
288
0
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 0 0
0
0
0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 20070418 0 7
0
5
0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 26689 304
1 301 1
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 20040908 1676 0
0
0
0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1179 198 4
34
30
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 314 172
0 0
0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 88 75
0 0 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 106 59
1
0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 105
8
0 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 335 182
0 0
0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20050215 16 3
0 0 0
OLE303
Muzeum umění Olomouc
20060920
3
0
0
0
0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 550
615
22
357
0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 1514 668
7 320
2
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 22 0
0
21
1
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 2205 12 2
0
0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2942 97
215
3
0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 20070605 3 3
0
0
0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 20070314 154 51
0
0
0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích
20071128
2
0
0
1
0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 2780 84 0
74
0
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1020 0
0
36 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 122 243 10
0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 615 24
2
0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 151 30
6
0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1180 911
11
9
1
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 95 0
0
84 1
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 108 0
0 0
0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 78
61 0 0
0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 189 0 0 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna
20071109
1
0
0
2
1
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 16 0 0 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 20070516 14 4
0
0
0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 20070424 895 122
246
1186
250
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 69
14 0 18 17
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 20070607 9
1 0 0
0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 20070207 31 8
1
0 0
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 29 11 0
0 0
Celkem spolupracuje 188 knihoven
219061
12978
3311 8469
2102
24.04.2015