Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2007 Rok 2007 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Rok 2007 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu


Sigla Statistika Statistika
oprav
Název knihovny Počet záznamů
v SK ČR
(vlastnictví
dokumentu)
Počet záznamů
v SK ČR (vlastnictví
záznamu)
Počet dávek
dat zaslaných
v roce 2007
ABA001
imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 1466275 1386132 218
ABA003
imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 15142 10622 12
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 247245 228996 18
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 25294 17742
9
ABA007
imp
opravy
Knihovna Akademie věd ČR Praha
74793
40769 12
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 87920
67217 18
ABA009 impp
opravy
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 11125 8319 0
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 1608
639 2
ABA013 imp opravy Státní technická knihovna Praha 110300 88665 1
ABA601 on-line
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 2532 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1053 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 14517 7654 1
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 627 137 7
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 2064 1336 5
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 8481 4927 5
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 15372 11703 11
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 2137 22 8
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 7795 6060 9
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 4531 3173 1
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 586 367 10
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 4163 1691 10
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 1481 1039 11
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 3610 2541 4
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 9824 4979 11
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 172 124 10
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 206 27 1
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 79
0 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 5677 4088 1
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 2056 1644 11
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 508 368 4
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 4622 3408 8
ABC163 imp
opravy
CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 4753 4016 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 11585 6060 12
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 58967 40359 7
ABD008
imp
opravy
Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha
1965 307 12
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 5388 4082 12
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 18891 16915 12
ABD015 viz.ABD100

ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4553 0 0
ABD016 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty strojní 3208 0 0
ABD017 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4729 0 0
ABD018 viz.ABD100
ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 1954 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 28300 19099 12
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 127 48 12
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 6832 5647 13
ABD045 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 2782 2224
12
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 4796 4076 12
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 14257 9702 12
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 9805 8765 11
ABD066 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3026 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 3942 1851 11
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 0 7942 9
ABD101 viz.ABD100
knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 533 0 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 39027 23130 12
ABD143 viz.ABD100
knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 6851 4602 12
ABD159 viz.ABD100
knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 739 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 854 532 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3110 2196 1
ABE202 imp opravy Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 2322
1098 7
ABE288 on-line

Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 1453 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 41697 28972 11
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 10606 8361 5
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 23064 15835 5
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 4402 2081 13
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 345 224
2
ABE365

on-line


Junák svaz skautů a skautek ČR 84 0 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 19184 16857 3
ABE454 imp opravy Česká křesťanská akademie - sloučila se ABD064 9951 5601 Viz ABD064
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun
108 0
0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 511605 240262 61
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 85 0 1
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 12374 7463 11
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 188 95
6
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 2644 1381 8
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 2679 1991 11
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 62 43 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 10312 6513 2
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 2412 487 1
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 1776 316 8
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 1312 49 14
BRG501 viz BRG001
Městská knihovna Rýmařov 468 0 0
BRG502 viz BRG001
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 483 0 0
BRG503 viz BRG001
Městská knihovna Krnov 1741 0 0
BRG504 viz BRG001
Městská knihovna Město Albrechtice 190 0 0
BRG505 viz BRG001
Místní knihovna Jindřichov 15 0 0
BRG506 viz BRG001
Městská knihovna Moravský Beroun 161 0 0
BRG507 viz BRG001
Městská knihovna Horní Benešov 101 0 0
BRG508 viz BRG001
Městská knihovna Břidličná 164 0 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 242977 109180 62
CBB001 imp opravy Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 873 0
CBD001 imp opravy Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 1679 1174 0
CBD002 imp opravy
Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 144 0 0
CBD004 imp opravy Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 358 248 0
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 3917 2857 0
CKG001
imp
opravy
Městská knihovna v Českém Krumlově 2523 155
10
CLG001 imp
opravy
Městská knihovna Česká Lípa
174 0
0
FMA601
on-line

VÚHŽ, a.s. - Knihovna 43 0
0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 1606
125 30
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 97426 32223 11
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 133 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 1037 0
0
CHD001 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1215 0 0
CHG001
imp
opravy
Městská knihovna v Chebu
723 53 7
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 12193 1505 2
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 1485 628 7
JHE301
imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna
54 0
0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec
1089 0
0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice
138 0
0
KAE701 on-line
Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 3346 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 827 418 10
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 653 25 3
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 59721 6561 52
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 5242 3489 8
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 4996 476
27
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 15735 4206 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 101131 33796 10
NAG001
imp opravy Městská knihovna Náchod
97
13
2
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 506635 218373 89
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 4913
2641 12
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 33444 4604 15
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 232187 68158 54
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 41216 14320 10
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 312 170 2
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 24 14 0
PBG001
imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram
5192 1475 10
PEG001 imp
opravy
Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 3453 249 16
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 192130 73981 70
PND002 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 9198 1247 Viz PND008
PND003 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 15549 3140 Viz PND008
PND007 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 2385 655 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 1 7957 47
PNG001
imp
opravy
Knihovna města Plzně 784
26 2
PVG001
imp opravy Městská knihovna Prostějov 9554 293 12
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 1738 82 14
STG001 ipm opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 3431
203 6
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 7482 829 8
UHG001
imp
opravy
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
4086 302 32
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 118150 25540 53
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 48716 7744 4
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 507 35 4
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 3976 157 45
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 169 40 1
ZLG001
imp
opravy
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
3565
250 11
ZNG001 imp
opravy
Městská knihovna Znojmo 21255
3380
1

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.12.2007)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
BKG502 testování Městské kulturní středisko Letovice - knihovna
0
BOD008 testování Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 559
BOE801 testování Muzeum Brněnska - Knihovna 0
BOG505 testování Městská knihovna Kuřim 0
BNG501 testování Městská knihovna Votice 0
CHG501 testování
Městská knihovna Mariánské lázně
0
CVG001 testování Středisko knihovnických a kulturních služeb 0
DCG302 testování Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 0
DOG001 testování
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
28
FME301 testování Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 0
FMG002 tetsování Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0
FMG502 testování Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 7
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKG001 testování Knihovna města Hradce Králové 76
JEG502 testování
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace
0
JNG001
imp
Městská knihovna Jablonec nad Nisou 60
JIG001 testování
Městská knihovna Jihlava
190
KAG503 testování Městská knihovna Havířov
151
KHG001 imp
Městská knihovna Kutná Hora
25
KOG001 testování
Městská knihovna Kolín
0
LIE201
testování
Krajská nemocnice Liberec
61
LNG501
imp
Městská knihovna Žatec 1827
MBG001
imp Knihovna města Mladá Boleslav
1193
MEG001 testování
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
0
NJG001 testování
Městské kulturní středisko - knihovna 1
NJG505 testování
Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna
0
OPG508 testování Městská knihovna Vítkov
0
OSE306 testování Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 5
OSG002 testování Knihovna města Ostravy 5
PAG001
imp Krajská knihovna v Pardubicích 3553
PNE303 imp Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 1805
PRG001 testování Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
0
PTG001 imp Městská knihovna Prachatice
521
RKG001 testování
Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
0
ROE301 testování
Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna
0
SOG001 imp Městská knihovna Sokolov 223
SVG001 testování
Městská knihovna ve Svitavách
0
SVG503 testování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
0
TRG001 imp
Městská knihovna Třebíč
114
TUE803 testování Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 7
TUG001 imp
Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
886
ZRG001 imp Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 79

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 1169 1 Přechod na nový knihovnický systém 2002
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABB083 Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 2119 1355 Další spolupráce závisí na ABA007 2002
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001


PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice 5132 893 Přechod na nový knihovnický systém 2003
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 257 31

ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1492 711 Přechod na nový knihovnický systém 2001


 

Knihovny, které v roce 2007 potvrdily zájem o spolupráci se SK ČR

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu)ABE158 Kancelář prezidenta České republiky - Odbor spisové a archivní služby - Archiv Pražského hradu

0

ABE045 Vojenský historický ústav - Knihovna
731
ABG001 Městská knihovna v Praze
106
BKG501 Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna
0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

106

BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna Brno
10
CRG001 Městská knihovna Chrudim

0

CVG501 Městská knihovna Klášterec nad Ohří

0

FMG508 Město Brušperk - městská knihovna
0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna
0
CHG501 Městská knihovna Mariánské lázně
0
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 1
JHG502 Městská knihovna Dačice

138

KHG505 Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna
0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna
25
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava

1865

PIG501 Městská knihovna Milevsko
0
PNE801 Muzeum a galerie severního Plzeňska - Mariánská Týnice - Kralovice - Knihovna
0
SMG004 Městská knihovna Semily
0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna
7
09.04.2015