Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2008 2008 - seznam knihoven zasílající záznamy do SK ČR v el.podobě

2008 - seznam knihoven zasílající záznamy do SK ČR v el.podobě

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12. 2008)

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Sigla Statistika Statistika
oprav
Název knihovny Počet záznamů
v SK ČR
(vlastnictví
dokumentu)
Počet záznamů
v SK ČR (vlastnictví
záznamu)
Počet dávek
dat zaslaných
v roce 2008
ABA001
imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 1525404 1423139 222
ABA003
imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 15660 10878 12
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 287226 265881 21
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 28573 20104 13
ABA007
imp
opravy
Knihovna Akademie věd ČR Praha
78739 40582 22
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 91613 68579 22
ABA009 imp
opravy
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 23242 18101 4
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 13574 7894 57
ABA013 imp opravy Státní technická knihovna Praha 110692 88358 10
ABA601 on-line
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 2532 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 3 0 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu
1281 473 14
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 14519 7873 8
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 6256 3898 14
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 2889 2048 5
ABB016 imp
opravy
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna
5420 4252 9
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 10200 5689 22
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20032 15255 19
ABB029 imp
opravy
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
852
292
0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 6956 5348 2
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 7846 5988 9
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
23647 11130 11
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6761 3801 3
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8296 5978 8
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 859 471 15
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 4264 1618 12
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 1769 1176 17
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 4650 3391 17
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 9924 5878 9
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 10239 5314 22
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna
34 22 7
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 1739 1155 15
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8104 4020 2
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2337 1724 1
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 7781 5032 11
ABB076 imp opravy
Akademie věd ČR - Ústav informatiky 5633 4344 11
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 21834 8068 9
ABB501
imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
7284 5122 13
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 8574 6861 19
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 1545 1173 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 5154 3798 5
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 6007 5100 1
ABC163 imp
opravy
CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5054 4087 1
ABD001 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací
653
72
0
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 13101 6610 12
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 60907 39899 13
ABD006 imp
opravy
Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací
19507 12475 6
ABD007 imp
opravy
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací
7449 5254 12
ABD008
imp
opravy
Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha
2371 371 14
ABD009 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické
13
0
0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 5810 4242 13
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 20071 17835 13
ABD014 přípis opravy
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna
22
0
0
ABD015 viz.ABD100

ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4592 0 0
ABD016 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty strojní 3267 0 0
ABD017 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4771 0 0
ABD018 viz.ABD100
ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2004 0 0
ABD026 přípis
opravy
Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 744
1
0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 30334 20421 11
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 149 46 5
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 7556 6157 12
ABD045 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 3299 2607 12
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 5758 4892 11
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 15125 10269 11
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 23771 17088 13
ABD066 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3091 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 5060 2595 12
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 1 7743 1
ABD101 viz.ABD100
knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 0
ABD103 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací
2490 0
0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 42199 24571 11
ABD113 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna
1056
0
0
ABD143 viz.ABD100
knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 0
ABD156 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta
534
0
0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7005 4589 12
ABD159 viz.ABD100
knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 751 0 0
ABE015 on-line opravy
Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 299 117 5
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 932 578 2
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3109 2170 0
ABE202
imp opravy Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 3933 2105 9
ABE288 on-line

Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 1540 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 46878 32538 13
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 14933 11399 15
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 24499 16688 5
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 5128 2074 12
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 757 379 1
ABE365

on-line


Junák svaz skautů a skautek ČR 84 0 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 29454 25013 4
ABE454 imp opravy Česká křesťanská akademie - sloučila se ABD064 0 0 Viz ABD064
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun
108 4
0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 541660 243534 51
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna
3261 1928 10
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1168 532 2
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 12781 6711 7
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 231 97 9
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 5137 2495 11
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 3360 2338 21
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 0 4274 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 0 1 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 0 25 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 4 225 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 0 20 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 0 1 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 0 3 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 0 12 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 0 2 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 2966 0 2
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 62 43 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 18428 12914 11
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 3115 785 3
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 3166 459 8
BOG505 imp
opravy
Městská knihovna Kuřim
1733 188 17
BRE302 viz.BRG001 opravy
Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 26
0
0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 3973 138 16
BRG501 viz BRG001
Městská knihovna Rýmařov 1383 0 0
BRG502 viz BRG001
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 1152 0 0
BRG503 viz BRG001
Městská knihovna Krnov 4103 0 0
BRG504 viz BRG001
Městská knihovna Město Albrechtice 552 0 0
BRG505 viz BRG001
Místní knihovna Jindřichov 65 0 0
BRG506 viz BRG001
Městská knihovna Moravský Beroun 480 0 0
BRG507 viz BRG001
Městská knihovna Horní Benešov 360 0 0
BRG508 viz BRG001
Městská knihovna Břidličná 389 0 0
BRG509 viz BRG001

Obecní knihovna Osoblaha
67 0
0
BGR510 viz BRG001

Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu
83
0
0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 250999 105988 61
CHD001 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1253 0 0
CHG001
imp
opravy
Městská knihovna v Chebu
3173 162 11
CHG501 imp
opravy
Městská knihovna Mariánské lázně
600 26 8
CKG001
imp
opravy
Městská knihovna v Českém Krumlově 5408 252 11
CLG001 imp
opravy
Městská knihovna Česká Lípa
3269 155 13
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 1770 106 7
DCG302 imp
opravy
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
608 47 9
DOG001 imp
opravy
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
3180 149 16
FMA601
on-line

VÚHŽ, a.s. - Knihovna 43 0
0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 852 36 4
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 2661 160 27
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 107369 32388 20
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 119 34 2
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 277 82 9
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 3787 96 11
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 12971 1351 11
JEG502 imp
opravy
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 955 60 11
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 2740 1178 16
JHE301
imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna
2777 850 4
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec
3752 37 12
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice
477 41 6
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 55208 7963 31
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou
1447 74 11
KAE701 on-line
Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 3457 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 1733 132 10
KAG503 imp
opravy
Městská knihovna Havířov 1867 66 13
KAG505 imp
opravy
K3 Bohumín - středisko knihovna
1228 40 9
KHG001 imp
opravy
Městská knihovna Kutná Hora
678 78 5
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 966 31 11
KLD001 viz.ABD100 opravy
ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna
395
0
0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 69079 6340 40
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 5243 3341 2
KME301 imp
opravy
Muzeum Kroměřížska - Knihovna
78 50 3
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 9971 545 35
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 8381 4412 66
KOG001 imp
opravy
Městská knihovna Kolín
26644 3593 80
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 374 5 5
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 29047 7937 18
KVG501 imp
opravy
Městská knihovna Ostrov nad Ohří 1450 114 12
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 116051 35297 14
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec
5308 773 3
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav
4326 80 14
MEG501 imp
opravy
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
2472 240 8
NAG001
imp opravy Městská knihovna Náchod
510 16 4
NJG001 imp
opravy
Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna
361 49 3
NJG505 imp
opravy
Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna
632 92 3
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 523903 218826 86
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 1836 29 17
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 8256 4317 11
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 36467 4245 13
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov
584 18 6
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 242945 68007 54
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 44351 14788 15
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 357 173 2
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 24 12 2
OSE306 imp
opravy
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna
294 141 2
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích
8490 867 10
PBG001
imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram
6286 1512 4
PEG001 imp
opravy
Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 6564 287 21
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 216793 82244 72
PND001 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 1047
0
0
PND002 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 9982 1230 Viz PND008
PND003 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 16216 3132 Viz PND008
PND007 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 2761 650 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 1 9807 52
PNE202 přípis opravy
Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna
3
0
0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna
575
31
1
PNG001
imp
opravy
Knihovna města Plzně 4198 411 11
PRG001 imp
opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 1178 61 5
PTG001 imp
opravy
Městská knihovna Prachatice
2891 171 15
PVG001
imp opravy Městská knihovna Prostějov 13313 250 13
RKG001 imp
opravy
Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 2405 108 9
SMG506 imp
opravy
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
858 15 7
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov
1804 102 15
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 5116 202 2
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 2953 184 16
SVG001 imp
opravy
Městská knihovna ve Svitavách
48 0 1
SVG503 imp
opravy
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
27 3 3
TAE001 imp
on-line
opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 77 8 1
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 16085 1409 49
TPG001 iimp
opravy
Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 592 57 11
TRG001 iimp
opravy
Městská knihovna Třebíč
2249 77 21
TUD601 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum
469
0
0
TUE301 imp
opravy
Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna
19 4 2
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi
3589 220 29
UHG001
imp
opravy
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
8236 464 48
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 102954 28142 57
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 53003 7373 7
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 870 38 3
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 244 0 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 431 0 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 41 0 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 83 0 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 37 0 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 24 0 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 102 0 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 47 0 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 58 0 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 84 0 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 3 0 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 11 0 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 90 0 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 6697 184 42
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 195 37 1
ZLG001
imp
opravy
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
10489 1036 11
ZNG001 imp
opravy
Městská knihovna Znojmo 23050 3039 1
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 1614 27 40

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 18.12.2008)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABC051 testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABE045 testování Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů 730
ABE205 testování
Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna
13
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
BKG501 testování Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna

0

BKG502 imp Městské kulturní středisko Letovice - knihovna
0
BOD008 testování Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 559
BOE314 imp Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 15
BOE801 testování Muzeum Brněnska - Knihovna 0
BNG501 testování Městská knihovna Votice 0
BVG001 imp Městská knihovna Břeclav 1
CRE301 imp Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 31
CVG001 testování Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
0
CHG505 testování 0
FME301 testování Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 0
FMG501 imp Městská knihovna Vratimov
88
FMG502 imp Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 7
FMG504 testování Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 0
FMG508 testování
Město Brušperk - Městská knihovna
0
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKG001 imp Knihovna města Hradce Králové 43
JCE301 testování Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 0
KAG502 imp Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 119
KAG506 testování Městská knihovna Český Těšín 0
KMG303 testování Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 3
KMG450 imp Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 169
KMG503 imp Městská knihovna Morkovice - Slížany 20
KTG501 imp Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 1
LIE201
testování
Krajská nemocnice Liberec
61
MOG001 testování
Městská knihovna Most, příspěvková organizace
8
NAG502 imp Městská knihovna Jaroměř 176
OLD012 imp Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 342
OLE303 imp Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 36
OSG002 imp Knihovna města Ostravy 169
PIG001 imp Městská knihovna Písek 16
RKC502 imp Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 259
RKE802 testování Městské muzeum Dobruška - Knihovna 0
ROE301 imp
Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna
48
SME801 imp Muzeum Českého ráje v Turnově - Knihovna 41
TUE803 testování Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 7
TUG504 imp Městská knihovna Slavoj 20
ULD001 testování Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 574
UOG505 imp Městská knihovna Česká Třebová 625
ZLD002 imp Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1541

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 1177 1 Přechod na nový knihovnický systém 2002
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 1682 1165 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 144 0 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 358 247 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 3917 2830 Přechod na nový knihovnický systém 2005
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice 5132 893 Přechod na nový knihovnický systém 2003

 

Knihovny, které v roce 2007 nebo 2008 projevily zájem o spolupráci se SK ČR,ale zatím neposlaly vzorek dat k otestování (stav k 18.12.2008)

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu)
ABC065 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - Knihovna

75

ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová

353

ABE158 Kancelář prezidenta České republiky - Odbor spisové a archivní služby - Archiv Pražského hradu

0

ABE352 Informační centrum OSN

6

ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše

0

ABG001 Městská knihovna v Praze
106
BNG001 Městská knihovna Benešov

13

BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

106

BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna Brno
10
CVG501 Městská knihovna Klášterec nad Ohří

0

CVG504 Městská knihovna Kadaň

0

HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna
0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava

1865

OPG503 Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí

0

PIG501 Městská knihovna Milevsko
0
PNE801 Muzeum a galerie severního Plzeňska - Mariánská Týnice - Kralovice - Knihovna
0
PNG501 Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice

0

SMG004 Městská knihovna Semily
0
09.04.2015