Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2008 Rok 2008 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Rok 2008 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 222 knihoven.

  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2005 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů
seriálů v SK ČR
k 15.2.2008
Počet odběrů
aktualizovaných
v 1. pololetí 2008
Počet odběrů
zrušených v 1.
pololetí 2008
Počet odběrů
aktualizovaných
v 2. pololetí 2008
Počet odběrů
zrušených v 2.
pololetí 2008
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 40004
366 39 647 11
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 301 2 0 17 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 3004 7 0 5 1
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2873
27
3
0
2
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14689
999 114 215 177
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 5069 103 0 22 1
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 20070411 8779
3 2 5 0
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7381
3 0
0
0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1018
15 0
0
0
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 13860
40 15 57 3
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 668
15 0 22 5
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 20070904 1334
20 0 3 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 297 37 2 1 0
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 560
0 0 2 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 20080115 0 99 0 162 2
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 457
83 0 2 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 273
3
0 12 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 311
2
1
1
1
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna
20080218 250
36 0
7
0
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 245
31
3
20
32
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 885 7 0 44 0
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1223
25 0 0 0
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 1946
1
0
1 0
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 224
38
1
0 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 20070613 1094
29
0
0 0
ABB037
Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha
20061109
288
0 0 2 2
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 307 37 7 3 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací
20080606
653 67 0 7 0
ABB043
Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna
20070403
298
0
0
0
0
ABB045
Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha
20061123 114 158 0 2 0
ABB046
Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna
20070308
178
6 13
0
0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací
20080523
186 0 0 0 0
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 275
3
0 0 0
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 20070221 175 236 3 5 0
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 135
2
0 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 739
6 0
0
0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 586
116 0
0 1
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 1484
28
2 0
0
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna
20080130 311
1
59
0
0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 237
29 1 39 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 284
5 0 0 0
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 265
0
0 0
0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 589
10
1
24 68
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna
20071203
172
42
1
1
0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 490
31 0
0
0
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 73
47 0
0
0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna
20071127
23
5
0
0
0
ABC504
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha
20061103
219
46
1
0
0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 20070714 24
0 0 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 299 15 0 13 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2835
45
27
0
0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 945
13
0 0
0
ABD005
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha
20061004
318
7 0
0
0
ABD006
Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 20070124 2727 50 1 4 10
ABD007
Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK
20061211
231
2
0
0
0
ABD008
UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI
20070320
57
48
0
0
3
ABD009
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha
20061113
489
258 0
0
0
ABD010
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha
20061113
569
140 1
0
0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 265 58 0 1 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1225
2
0 0 0
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 876
90
22
0
0
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 895
88 0 12 0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 956 134 0 17 0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 323
69
1
0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 406
77 0
8 0
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 226
0
0
0 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 20070129 204
101 0
0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 540
34
0
0
0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 870 138 0 5 0
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 145 0 1 1 2
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 727
159 0 0 0
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 564
27
0
0 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 210 90 1 56 8
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 76
62 0 8 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 319 5 0 7 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 627 23 2 5 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 401 57 2 15 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 64
0 0 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 105
13
0 36 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 192 131 0 1 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 12
12 0 0 0
ABD170
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha
20061113
127
12
0
0
0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 115
112 0 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 182
3 0
0
0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 196
8
0 0 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 538
16
0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 134
93
0 0
0
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Oddělení vědeckých informací - Odborná knihovna 20070118 378
29 0
0
0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 160
58
0
0
0
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 20061211 125
9
2
0
0
ABE288
Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha*
20061019
20
1 0
9
0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 328 116 0 22 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur
20081110 1316 0 0 0 0
ABE309 Národní divadlo 20070112 175
0
0
0 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1408
8
0
0
0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 1734 45 0 38 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 329 42 1 96 31
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1304 0 0 67 2
ABE343 Národní archiv - Knihovna 20070614 284
0
0 0
0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 1 5
0 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 20070330 2 0
0
0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 20070426 2
0
0
0 0
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 262 319 2 144 5
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 20081218 72 0 0 10 2
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 20070329 317
0
0
0
0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20080106 0 0 72 0 70
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 106
0
0
0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 102
4 1 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 0 0 0 0 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 20070214 13 0
0 0
0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 27060 50 1 2904 6
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 546
8 0 0 0
BOB002
Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno
20061011
91
28
0
0
0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 228
0 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1201 89 5 52 5
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20061011 164
0 0
0
0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 20070423 321
4
0
0
0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1892
1
0
0
0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 349
19
10 3 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1099 5 4 0 2
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 20070525 590 224 10 260 271
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1091
0
0 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 245
0
0
0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 74
29 0 0 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 203 132 0
1
0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 279 52 0 3 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin
20080213
141
5
0
0
0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna
20071121 360 8 2 1 0
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 311
154
0
0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna
20071120
3
0
0
0
0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 14
0
0
0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 2646 31 29 55 25
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 976 27 4 12 1
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 20080612 86 0 0 0 0
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20080612 108 21 1 3 0
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta 20080612 9 0 0 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 259
0 0 0 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 39
6 0 0
0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 20070430 20 0 0 0
0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20070530 2 0 0 0
0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 20081216 35 0 0 18 0
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa
20080603 140
36 0 78 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 20070405 0 0
0
0
0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 20070314 307 6 34 0
0
FMG502 Městská knihovna Třinec 20070606 6 0
0 0
0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 0
0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 20080714 17 0 0 12 1
CHG001 Městská knihovna v Chebu 20080715 4 0 0 4 1
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
20070101 2401 861 0 652 1
HKD001
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211
2246
10
0
0
0
HKD003 Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 20080221 336 0 0 336 0
HKE301
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121
70
0
0
0
0
HKE302
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121
14
0
0
0
0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 20080709 0 0 0 0 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 20080709 19 0 0 125 4
HOG001 Městská knihovna Hodonín
20071122
2
0
0
0
0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna
20080204 177
102
3
0
0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna
20080205 3
3
0
0
0
JHE301
Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec
20061115
6
0
0
0
0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec
20080205
32
31
2
1
0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 20080930 190 0 0 192 0
KAE701
Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 20070606 69 4 0 1 0
KAG503
Městská knihovna Havířov 20060921
150
53
0
0
0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 2727 390 0 195 0
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 343
18
2
0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna
20071101
2
0
0
0
0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 20070515 204
32
2
1 0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna
20071101
0
0 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 20070228 37
411
0 0
0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0 0
0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 20080904 242 0 0 270 4
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 3059 420 0 309 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 0 0
0
0
0
MBF001 ŠKODA AUTO, a.s. - Technická knihovna 20080625 108 0 0 106 46
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 20081023 83 0 0 80 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 20070418 21
0
0
0
0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 27714 200 1 369 0
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 20040908 1678
108
0
0
0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1200 213 12 20 44
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 318
172
0 0
0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 110
72
0 0 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 121
122
1
0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 108
98
0 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 340
197
1
0
0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20050215 16 21
0 0 0
OLE303
Muzeum umění Olomouc 20060920 2 0 0 458 3
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 1377 887 5 102 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 1915 829 10 171 1
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 21 5
0
4 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 2245
38 0
1
0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2732 91 2 2 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 20070605 3 0
0
0
0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 20070314 154
51
0
0
0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna
20080418 1095
33 97 0
0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích
20071128
2
0
0
0
0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 4115 6 3 93 0
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1101 71 0 1 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 257 133 0 1 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 623
16
1
0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 152 13 0 16 4
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna
20080207
122
36
0
0
0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1229
510
1
0
0
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 106
18
2
0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 20081013 6 0 0 7 1
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 110
0
0 0
0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 20080410 2 2 0 2 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 140
168 0 0
0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 20080730 66 0 0 66 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 190
32 4 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna
20071109
1
0
0
0
0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 17 12 0 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 20070516 13
8
1
0
0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 20070424 1702 547 0 229 2
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 20081218 80 0 0 26 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 84
2 0 0 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 20070607 9
0 0 0
0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 20081126 637 0 0 152 13
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 20081126 160 0 0 8 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 20070207 36 22
0
0 0
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 31
5 0
0 0
Celkem spolupracuje 222 knihoven
248936 13702 654 9300 872
24.04.2015