Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2009 2009 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

2009 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru (v prvním pololetí roku 2009) .

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 235 knihoven.

  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 29.4.2009 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2009 Počet odběrů zrušených v roce 2009
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 42629 1099 7
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 312 0 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 3110 16 1
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2931 97 8
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14395 551 41
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 5163 169 1
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 20070411 8884 200 31
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7397 14 0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1030 27 0
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 14127 665 74
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 752 125 5
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 20070904 1342 61 1
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 434 350 4
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 561 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 20080115 394 13 3
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 463 74 1
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 273 1 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 314 49 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 20080218 287 14 0
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 240 13 1
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 890 30 0
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1292 786 73
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 1959 83 1
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 238 75 1
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 20070613 1166 194 0
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 20061109 293 27 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 311 152 3
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080606 669 27 11
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20070403 299 21 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 20061123 304 12 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 20070308 162 22 6
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080523 187 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.2.2009 131 91 2
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 276 30 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 20100203 112 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.9.2009 82 7 0
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 20070221 348 124 0
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 155 67 4
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 739 58 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 639 69 0
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.3.2009 47 2 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 762 312 737
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 20091010 306 6 5
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 20080130 253 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 276 39 8
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 297 90 1
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 267 2 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 543 12 0
ABC051 CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 20100212 23 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 20071203 182 2 2
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 1.10.2009 120 12 18
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 503 7 1
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 73 46 0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 20071127 26 0 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 20061103 218 1 0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 20070714 24 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 331 28 2
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2788 67 39
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 20091010 11 11 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 967 35 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 20061004 323 37 0
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 20070124 2711 162 49
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 20061211 241 14 0
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20070320 97 66 0
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 20061113 489 53 8
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 20061113 570 139 0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 274 69 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1226 0 1
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 880 24 2
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 880 49 22
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 964 113 0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 333 71 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 430 78 2
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 228 0 0
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 20100210 949 0 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 20070129 268 0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 550 2 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 1048 335 18
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 67 0 75
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 510 56 275
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 607 22 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 693 55 4
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 81 69 1
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 20091010 3 3 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 20091010 3 3 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 20091010 3 3 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 20091010 1 1 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 324 8 2
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 632 21 1
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 427 38 0
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 20091010 3 3 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 63 0 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.3.2009 206 16 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 113 35 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 213 15 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 14 12 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 20061113 129 22 4
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 228 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 233 65 12
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 20091010 11 2 1
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 204 8 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 551 210 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 179 1 0
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 20091010 715 339 2
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 20090824 2 1 0
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Oddělení vědeckých informací - Odborná knihovna 20070118 389 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 128 70 40
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 20061211 125 23 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 20061019 21 2 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 20091112 257 2 1
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 483 100 1
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.3.2009 0 1 1
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 20081110 1191 747 128
ABE309 Národní divadlo 20070112 174 15 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1515 290 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 1969 100 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 20100208 362 0 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 384 70 2
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1385 55 0
ABE343 Národní archiv - Knihovna 20070614 285 0 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 22 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 20070330 2 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 20070426 2 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 1.4.2009 776 576 1
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 1056 413 28
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 20081218 310 127 1
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 20070329 317 112 0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20080106 0 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 106 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 114 7 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 0 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 20090116 1 2 1
BNG001 Městská knihovna Benešov 20070214 13 26 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 29766 5581 12
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 555 14 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 20061011 92 0 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 231 114 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1248 63 11
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20061011 166 12 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 20070423 322 10 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 20091010 14 3
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1891 37 4
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 124 12 228
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1107 62 5
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 20070525 492 65 0
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1079 180 72
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.3.2009 259 167 26
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 353 291 11
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 83 62 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 235 204 14
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 343 35 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 20080213 143 25 0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 20071121 358 46 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 20090130 116 38 3
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 310 108 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20071120 3 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 14 3 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.9.2009 2 1 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 2977 170 43
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 1149 239 5
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 20080612 89 3 0
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20080612 81 36 23
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta 20080612 13 10 0
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20090120 184 277 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 260 1 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 40 5 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 20070430 20 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20070530 2 0 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 20081216 35 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 74 4 1
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 20080603 148 120 2
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 20070405 0 14 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 20070314 273 53 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 20070606 6
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 20070101 4447 2430 3
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211 2279 36 0
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 20080221 336 8 0
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121 70 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121 14 0 0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 20080709 0 12 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 20080709 131 17 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 20071122 2 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 4 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 20080714 41 27 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 20080715 4 0 0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 20080204 396 160 1
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 20080205 3 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 20061115 6 30 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 20080205 33 29 1
JIG001 Městská knihovna Jihlava 20080930 194 189 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 20070606 79 11 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 20060921 161 34 4
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 4401 2316 21
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 349 7 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 20071101 2 0 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 20070515 218 33 15
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 20071101 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 20070228 445 2 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 20080904 484 662 1
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 3710 735 3
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 20100217 219 0 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 0 0 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 0 0 0
MBF001 ŠKODA AUTO, a.s. - Technická knihovna 20080625 107 100 1
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 20081023 84 22 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 20070418 30 14 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 28945 1223 31
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 20040908 1684 210 1
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1154 164 3
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 328 185 4
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 117 7 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 172 0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 120 15 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 352 181 2
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20050215 18 2 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20060920 441 0 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 2047 156 4
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 2476 551 0
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 22 0 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 2249 19 1
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2787 71 1
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 20090804 431 3 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 20070605 3 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 20070314 164 52 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 20090805 9 4 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 20080418 1003 85 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 20071128 13 1028 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 6771 73 0
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1086 42 35
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 266 53 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 639 23 3
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 162 28 2
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 20080207 122 2 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1266 120 0
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 110 73 2
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 20081013 6 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 111 5 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 20080410 7 5 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 197 184 7
TUC601 INOTEX, s.r.o. 20080730 68 24 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 20091010 14 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 191 27 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 20071109 1 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 25 15 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 20091106 68 4 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 20091105 2 3 0
UHF003 DICOM, s.r.o. 20091010 1 7
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 20070516 13 0 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 20070424 2299 479 9
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 20081218 80 0 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 104 16 2
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 20070607 77 0 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 20091010 0 5
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 20081126 704 146 1
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 20081126 166 11 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 20091010 276 1
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 20081104 22 25 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 20070207 38 0 0
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 36 6 0
Celkem spolupracuje 230 knihoven 265616 31636 2412

 

  • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
24.04.2015