Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2009 2009 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

2009 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu


Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 1.1. 2010)

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Sigla Statistika Statistika
oprav
Název knihovny Počet záznamů
v SK ČR
(vlastnictví
dokumentu)
Počet záznamů
v SK ČR (vlastnictví
záznamu)
Počet dávek
dat zaslaných
v roce 2009
ABA001
imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 1588640 1465213 196
ABA003
imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 16185 11082 12
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 343541 316411 26
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 32845 22709 31
ABA007
imp
opravy
Knihovna Akademie věd ČR Praha
104219 57132 50
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 93465 68090 14
ABA009 imp
opravy
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 31494 24447 4
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 43961 19439 117
ABA013 imp opravy Státní technická knihovna Praha 114622 90805 72
ABA601 on-line
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 2532 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 13549 9698 27
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu
1903 605 27
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 16722 8803 22
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 7298 4417 28
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 2881 2009 0
ABB016 imp
opravy
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna
5403 4152 3
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 13524 7441 32
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 21392 15805 33
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 9371 7308 32
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 7933 5952 20
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
25249 11033 23
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7174 3985 24
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8371 5857 22
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 2315 1577 32
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 4742 1654 29
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 1854 1191 18
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 5545 3999 24
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10062 5832 17
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 10670 5160 28
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna
36 22 5
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2033 1358 24
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8147 3888 4
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2613 1851 9
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 8751 5441 24
ABB076 imp opravy
Akademie věd ČR - Ústav informatiky 5952 4445 30
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 29399 10386 12
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 4292 1038 8
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7833 5465 31
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 10289 8187 29
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2271 975 7
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 8896 6183 7
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 5940 4378 2
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 6850 5590 14
ABC163 imp
opravy
CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5264 4046 1
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 22708 16324 12
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 14821 7081 12
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 63493 39658 11
ABD006 imp
opravy
Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací
20630 12789 11
ABD007 imp
opravy
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací
7917 5341 10
ABD008
imp
opravy
Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha
2647 409 11
ABD009 přípis
opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 69 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 6562 4767 12
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 21039 18646 12
ABD014 přípis opravy
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna
377 0 0
ABD015 viz.ABD100

ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4592 0 0
ABD016 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 0
ABD017 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 0
ABD018 viz.ABD100
ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2117 0 0
ABD026 přípis
opravy
Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 746 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 32109 20960 11
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 165 48 7
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 8121 6633 12
ABD045 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 3331 2600 4
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 6303 5313 13
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 16074 10816 12
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 34474 26086 10
ABD066 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3275 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 5456 2727 10
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 1 7799 1
ABD101 viz.ABD100
knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 0
ABD103 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací
3662 0 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 45526 25396 10
ABD113 přípis
opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 1867 0 0
ABD143 viz.ABD100
knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 0
ABD156 přípis
opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 1419 0
0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7062 4563 12
ABD159 viz.ABD100
knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 837 0 0
ABE015 imp opravy
Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 10624 6922 14
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 596 3
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3108 1991 0
ABE202
imp opravy Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 3930 2028 0
ABE288 on-line

Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 1779 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 54703 37549 14
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 19916 14731 18
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 25553 17148 4
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 5769 2161 12
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 869 430 2
ABE365

on-line


Junák svaz skautů a skautek ČR 84 0 0
ABE367 on-line opravy Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 2606 0 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 33944 27991 5
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 421 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun
108 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 1305 21 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 1575 62 7
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 580561 250978 56
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna
3640 1566 17
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1168 513 1
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 12731 6323 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 265 106 8
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 5828 2732 25
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 3802 2618 32
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 91777 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 1 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 40832 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 2 0 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 20 7 7
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 26511 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 43 27 12
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 7344 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 15507 0 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 94 86 27
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 84 68 19
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 22577 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 2458 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 35 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 1 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 37 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 121677 29
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 155 123 27
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 102 55 28
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 875 749 38
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 221 72 1
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 27030 18972 7
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 5017 1340 6
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 159 40 5
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 6488 903 19
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 8841 746 36
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 60 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 9222 386 22
BRG501 viz BRG001
Městská knihovna Rýmařov 3270 0 0
BRG502 viz BRG001
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 3133 0 0
BRG503 viz BRG001
Městská knihovna Krnov 9350 0 0
BRG504 viz BRG001
Městská knihovna Město Albrechtice 1474 0 0
BRG505 viz BRG001
Místní knihovna Jindřichov 260 0 0
BRG506 viz BRG001
Městská knihovna Moravský Beroun 1267 0 0
BRG507 viz BRG001
Městská knihovna Horní Benešov 922 0 0
BRG508 viz BRG001
Městská knihovna Břidličná 920 0 0
BRG509 viz BRG001

Obecní knihovna Osoblaha
252 0
0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 354 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 1527 110 11
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 259721 103668 66
CHD001 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1365 0 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 6385 206 9
CHG501 imp
opravy
Městská knihovna Mariánské lázně
1265 60 8
CKG001
imp
opravy
Městská knihovna v Českém Krumlově 7439 291 10
CLG001 imp
opravy
Městská knihovna Česká Lípa
7121 291 19
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 1414 343 21
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 4959 209 12
DCG302 imp
opravy
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
6721 304 41
DOG001 imp
opravy
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
5886 185 10
FMA601
on-line

VÚHŽ, a.s. - Knihovna 65 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 3346 87 7
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 1978 111 3
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 673 15 2
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 3682 185 21
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 115995 32713 38
HKD001 přípis Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 2453 0 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 719 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 415 122 2
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 3588 254 49
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 285 55 3
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 756 227 9
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 5935 91 10
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 17401 1897 32
JEG502 imp
opravy
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3006 114 14
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 4437 2080 26
JHE301
imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna
2776 797 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec
6931 91 12
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 920 48 8
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 60447 6509 15
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou
4184 174 12
KAE701 on-line
Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 3750 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 3225 562 12
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 3648 283 7
KAG503 imp
opravy
Městská knihovna Havířov 4356 102 10
KAG505 imp
opravy
K3 Bohumín - středisko knihovna
2915 52 5
KHG001 imp
opravy
Městská knihovna Kutná Hora
4528 271 11
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 2379 47 10
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 454 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 80504 7010 47
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 5241 3272 2
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 247 160 5
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 14342 501 30
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 376 206 6
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 997 45 3
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10002 4934 17
KOG001 imp
opravy
Městská knihovna Kolín
35270 4866 37
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 1280 14 8
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 1450 115 14
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 40160 10722 25
KVG501 imp
opravy
Městská knihovna Ostrov nad Ohří 3239 198 13
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 129045 37564 17
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec
9481 1362 5
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav
8189 129 17
MEG501 imp
opravy
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
4490 263 12
NAG001
imp opravy Městská knihovna Náchod

1300

18 6
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 39384 3761 20
NJG001 imp
opravy
Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna
1846 167 3
NJG505 imp
opravy
Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna
2392 159 4
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 541483 218350 89
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 3173 1509 15
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 350 167 5
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 6591 116 31
OPB001 on-line Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 196 0 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 11245 6034 8
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 8580 4310 27
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 39168 3879 18
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 95 1 10
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov
1879 57 14
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 252924 67020 50
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 47473 15486 18
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 406 200 2
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 36 18 2
OSE306 imp
opravy
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna
661 371 2
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 1870 55 14
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích
14909 1094 16
PBG001
imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram
12719 1821 13
PEG001 imp
opravy
Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 10248 362 21
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 720 7 9
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 237613 87676 64
PND001 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 1463 0 0
PND002 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 11119 1169 Viz PND008
PND003 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 19763 3064 Viz PND008
PND007 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 3226 639 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 2 11389 49
PNE202 přípis opravy
Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna

0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 2084 988 8
PNG001
imp
opravy
Knihovna města Plzně 6853 437 12
PRG001 imp
opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 10094 351 23
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 315 23 6
PTG001 imp
opravy
Městská knihovna Prachatice
5676 384 13
PVG001
imp opravy Městská knihovna Prostějov 16818 216 12
RKG001 imp
opravy
Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 4525 253 8
SMG506 imp
opravy
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
2442 2 11
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov
3513 124 1
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 9452 282 2
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 5244 290 25
SVG001 imp
opravy
Městská knihovna ve Svitavách
1570 76 3
SVG503 imp
opravy
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
33 5 1
TAE001 imp
on-line
opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1176 24 2
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 21415 1224 51
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 2958 174 19
TRG001 imp
opravy
Městská knihovna Třebíč
5298 213 16
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 668 0 0
TUE301 imp
opravy
Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna
366 93 3
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 293 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi
6917 232 21
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 1314 44 4
UHG001
imp
opravy
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
12045 545 40
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 126253 32782 61
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 55146 6744 5
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 3292 79 9
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 3767 237 12
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 787 0 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 1900 0 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 215 0 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 251 0 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 117 0 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 29 0 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 284 0 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 64 0 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 143 0 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 121 0 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 12 0 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 46 0 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 215 0 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 8887 162 41
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 4910 2034 10
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 907 460 19
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 270 75 3
ZLG001
imp
opravy
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
17314 1759 10
ZNG001 imp
opravy
Městská knihovna Znojmo 27869 3002 2
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 3203 26 50

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 1.12.2009)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA012 imp Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 2817
ABC025 imp Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 176
ABC051 testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 testování Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 116
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD024 testování Vysoká škola umělecko-průmyslová 136
ABE045 testování Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů 730
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE304 imp Divadelní ústav - Knihovna 60
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE449 testování Goethe-Institut Praha - Knihovna 0
ABG001 imp Městská knihovna v Praze 13
BKG501 >imp Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna
411
BOD008 imp Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 359
BOD009 imp Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 18
BOE801 testování Muzeum Brněnska - Knihovna 0
BNG501 imp Městská knihovna Votice 328
CBD001 imp Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0
CLE301 imp Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 119
CVG001 testování Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
0
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
FME301 testování Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 0
FMG501 imp Městská knihovna Vratimov
88
FMG504 imp Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 83
FMG508 imp Město Brušperk - Městská knihovna 79
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
JCE301 testování Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 0
KAG506 imp Městská knihovna Český Těšín 127
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201
testování
Krajská nemocnice Liberec
61
LNE301 testování
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 11
MOG001 imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
RKC502 imp Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 259
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 0
RKG503 imp Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 311
ROE301 imp
Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna
48
SME801 imp Muzeum Českého ráje v Turnově - Knihovna 210
TUE803 testování Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 7
UHE301 testování Slovácké muzeum - Knihovna 69
ULD001 imp Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 267

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 144 0 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 358 247 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 3917 2830 Přechod na nový knihovnický systém 2005
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice 5132 893 Přechod na nový knihovnický systém 2003

 

Knihovny, které v roce 2007,2008 nebo 2009 projevily zájem o spolupráci se SK ČR,ale zatím neposlaly vzorek dat k otestování (stav k 1.10.2009)

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu)
ABC065 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - Knihovna

75

ABE158 Kancelář prezidenta České republiky - Odbor spisové a archivní služby - Archiv Pražského hradu

0

ABE352 Informační centrum OSN

6

ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše

0

BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

106

BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna Brno
10
CVG501 Městská knihovna Klášterec nad Ohří

0

CVG504 Městská knihovna Kadaň

0

PIG501 Městská knihovna Milevsko
0
PNE801 Muzeum a galerie severního Plzeňska - Mariánská Týnice - Kralovice - Knihovna
0
SMG004 Městská knihovna Semily
0
09.04.2015