Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2010 2010 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

2010 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu


Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12. 2010)

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí přispívající knihovny je dostupná: zde

Sigla Statistika Statistika
oprav
Název knihovny Počet záznamů
v SK ČR
(vlastnictví
dokumentu)
Počet záznamů
v SK ČR (vlastnictví
záznamu)
Počet dávek
dat zaslaných
v roce 2010
ABA001
imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 1681425 1520824 240
ABA003
imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 16598 11301 13
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 384380 348905 27
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 37184 25253 38
ABA007
imp
opravy
Knihovna Akademie věd ČR Praha
156101 93108 104
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 99503 71819 26
ABA009 imp
opravy
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 39928 31187 3
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 64614 25443 80
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 38083 10113 3
ABA013 imp opravy Státní technická knihovna Praha 119170 93184 94
ABA601 on-line
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 2532 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 15166 10492 49
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu
2055 603 44
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 18593 9605 51
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 8019 4376 44
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 3049 2002 29
ABB016 imp
opravy
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna
5452 4056 11
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 14469 7703 52
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 22803 16405 51
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 12104 8835 52
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 7989 5710 21
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
26161 10967 42
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7351 3833 31
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8414 5614 24
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 2520 1657 38
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 5266 1783 48
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 2494 1555 27
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 5942 4237 33
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10150 5426 38
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 10993 5097 39
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3547 2315 14
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna
36 22 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2145

1337

28
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8148 3821 2
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2918 1933 46
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 9960 6148 47
ABB076 imp opravy
Akademie věd ČR - Ústav informatiky 6162 4318 45
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 31167 10324 46
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 4840 1136 47
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7538 4691 41
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 10519 8162 33
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2271 926 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 28211 24695 6
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 17513 13444 14
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 6578 4798 5
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 370 64 2
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 7295 5788 43
ABC163 imp
opravy
CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5264

4004

0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 41534 28702 10
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 16375 7736 12
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 65098 38862 10
ABD006 imp
opravy
Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací
21667 13109 12
ABD007 imp
opravy
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací
8257 5462 12
ABD008
imp
opravy
Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha
3078 533 11
ABD009 přípis
opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 117 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 7298 5172 12
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 22716 19909 12
ABD014 přípis opravy
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna
884 0 0
ABD015 viz.ABD100

ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4592 0 0
ABD018 viz.ABD100
ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2156 0 0
ABD024 imp opravy
Vysoká škola umělecko-průmyslová 545 213 3
ABD026 přípis
opravy
Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 746 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 33513 21290 10
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 1216 949 11
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 8938 7331 12
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 10383 8420 12
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 17075 11302 12
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 48862 38472 12
ABD066 viz.ABD100
ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3294 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 5852 2806 12
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 473 7888 3
ABD103 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací
4810 0 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 49041 27023 12
ABD113 přípis
opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 2678 0 0
ABD156 přípis
opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 2757 0
0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7256 4627 12
ABD159 viz.ABD100
knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 843 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 78 12 4
ABE015 imp opravy
Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 10804 6835 4
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 585 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3108 1922 0
ABE288 on-line

Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 1923 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 852 336 30
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 56065 37791 9
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 23264 16905 31
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 932 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 26560 17846 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 6240 2122 11
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 869 418 1
ABE365

on-line


Junák svaz skautů a skautek ČR 84 0 0
ABE367 on-line opravy Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 2712 0 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 34800 28287 3
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 3103 1905 6
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 32935 9001 34
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 438 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun
5212 189 26
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna
1432 146 2
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 3442 122 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 4157 103 12
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 632963 269581 75
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna
3948 1560 27
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1178 493 7
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 13361 5931 30
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 285 104 8
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 5876 2571 26
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 3974 2621 43
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 95935 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 1013 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 42628 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 35318 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 6277 2511 4
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 25 9 3
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 46558 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 62 38 11
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 7840 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 16151 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 60 45 10
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 194 158 28
BOD029 >imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 200 99 29
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 223 196 25
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 24104 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 2671 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 39 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 320 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 7039 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 166396 11
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 259 193 26
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 215 107 26
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1267 1053 32
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 367 108 1
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 33704 23080 12
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 6502 1885 2
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 307 56 4
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 9834 1156 18
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 17470 1136 37
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 141 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 12640 519 22
BRG501 viz BRG001
Městská knihovna Rýmařov 4953 0 0
BRG502 viz BRG001
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 4588 0 0
BRG503 viz BRG001
Městská knihovna Krnov 12583 0 0
BRG504 viz BRG001
Městská knihovna Město Albrechtice 2039 0 0
BRG505 viz BRG001
Místní knihovna Jindřichov 391 0 0
BRG506 viz BRG001
Městská knihovna Moravský Beroun 1793 0 0
BRG507 viz BRG001
Městská knihovna Horní Benešov 1446 0 0
BRG508 viz BRG001
Městská knihovna Břidličná 1362 0 0
BRG509 viz BRG001

Obecní knihovna Osoblaha
396 0
0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 589 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 4097 203 4
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 269324 103783 58
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 1663 905 43
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 2604 1216 39
CHD001 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1396 0 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 10440 319 7
CHG501 imp
opravy
Městská knihovna Mariánské lázně
1867 67 7
CKG001
imp
opravy
Městská knihovna v Českém Krumlově 8851 319 10
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 285 34 11
CLG001 imp
opravy
Městská knihovna Česká Lípa
11175 445 22
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 3831 755 12
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 7985 233 12
DCG302 imp
opravy
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
12774 510 46
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 115 0 0
DOG001 imp
opravy
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
7844 178 7
FMA601
on-line

VÚHŽ, a.s. - Knihovna 67 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 4927 122 4
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 4694 320 10
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 504 16 4
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 890 24 3
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 884 5 1
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 5598 236 30
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 125713 33686 55
HKD001 přípis Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 3085 0 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 834 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 415 114 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 6746 303 48
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 345 68 1
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1182 307 5
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 8841 146 12
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 21836 2247 31
JEG502 imp
opravy
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 4512 131 8
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 5837 2795 41
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 1398 109 38
JHE301
imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna
2942 708 1
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec
9873 80 10
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 1414 74 5
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 64649 5529 14
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou
6764 243 9
KAE701 on-line
Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 3838 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 3739 602 8
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 5691 337 3
KAG503 imp
opravy
Městská knihovna Havířov 6866 176 11
KAG505 imp
opravy
K3 Bohumín - středisko knihovna
5731 62 7
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 1243 128 8
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 480 109 8
KHG001 imp
opravy
Městská knihovna Kutná Hora
7670 637 8
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 4336 95 14
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 466 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 91040 7279 43
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 5707 3447 8
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 462 295 4
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 18223 595 24
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 376 206 5
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2548 79 9
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10388 4855 2
KOG001 imp
opravy
Městská knihovna Kolín
74765 16368 45
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 2363 26 12
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 2697 162 13
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 48132 12142 24
KVG501 imp
opravy
Městská knihovna Ostrov nad Ohří 5287 240 14
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 140257 39282 9
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 137 74 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec
12800 1309 3
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav
11417 138 17
MEG501 imp
opravy
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
6643 247 12
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 245 0 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 44 0 0
NAG001
imp opravy Městská knihovna Náchod

2573

243 6
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 38941 3060 5
NJG001 imp
opravy
Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna
3517 241 4
NJG505 imp
opravy
Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna
5720 131 4
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 560565 218318 76
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 9370 4789 32
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 2909 1816 12
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 10631 164 19
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 19135 10681 11
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 20544 10560 21
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 42509 3730 44
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 234 1 10
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov
2758 47 7
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 266493 67239 52
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 49726 16171 11
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 406 194 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 36 18 0
OSE306 imp
opravy
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna
1109 419 2
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 7508 353 30
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích
23177 1365 16
PBG001
imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram
15522 1852 12
PEG001 imp
opravy
Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 13234 355 19
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 1384 48 8
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 261044 93795 76
PND001 přípis
opravy
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 1771 0 0
PND002 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 11973 1147 Viz PND008
PND003 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 21549 2998 Viz PND008
PND007 viz PND008
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 3473 638 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 2 12448 51
PNE202 přípis opravy
Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna

0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 3798 2158 4
PNG001
imp
opravy
Knihovna města Plzně 9909 441 12
PRG001 imp
opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 13368 394 23
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 1533 73 25
PTG001 imp
opravy
Městská knihovna Prachatice
7858 389 12
PVG001
imp opravy Městská knihovna Prostějov 20303 229 12
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 869 251 2
RKG001 imp
opravy
Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 5732 266 1
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 963 291 2
SMG506 imp
opravy
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
3757 5 9
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov
6537 291 2
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 13050 336 1
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 7030 546 13
SVG001 imp
opravy
Městská knihovna ve Svitavách
3682 163 5
SVG503 imp
opravy
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
39 6 1
TAE001 imp
on-line
opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1988 22 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 27681 1380 52
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 4902 199 11
TRG001 imp
opravy
Městská knihovna Třebíč
7711 145 15
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 840 0 0
TUE301 imp
opravy
Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna
366 84 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2021 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi
9806 241 12
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 2940 137 11
UHE801 on-line opravy
Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 170 0 0
UHG001
imp
opravy
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
16815 591 46
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 267 33 4
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 150611 41184 61
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 70210 8320 20
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 4691 71 12
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 6618 366 12
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 1351 0 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 3595 0 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 349 0 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 415 0 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 174 0 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 33 0 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 434 0 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 73 0 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 215 0 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 141 0 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 54 0 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 80 0 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 312 0 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 10814 167 47
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 9278 3833 12
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2183 987 28
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 4221 933 9
ZLG001
imp
opravy
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
24197 2692 9
ZNG001 imp
opravy
Městská knihovna Znojmo 32220 2924 2
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 5270 44 42

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 1.10.2010)

Sigla StavNázev knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB056 imp Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 55
ABB068 testování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC051 testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 testování Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 177
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 testování Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 109
ABE045 testování Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů 730
ABE050 testování Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 112
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
BKG001 imp Městská knihovna Blansko 22
BOE801 testování Muzeum Brněnska - Knihovna 0
BNG501 imp Městská knihovna Votice 328
CVG001 testování Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
0
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
FME301 testování Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 0
FMG501 imp Městská knihovna Vratimov
88
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
JCE301 testování Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 0
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201
testování
Krajská nemocnice Liberec
61
LNE301 testování
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 11
MOG001 imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
PNE307 testování Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 0
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 0
RKG503 imp Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 311
ROE301 imp
Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna
331
ROG001 testování Městská knihovna Rokycany 0
TUE803 testování Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 7
UHE301 imp Slovácké muzeum - Knihovna 223
ZLG509 imp Městská knihovna Otrokovice 51
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice 5132 893 Přechod na nový knihovnický systém 2003

 

Knihovny, které v roce 2007,2008 nebo 2009 projevily zájem o spolupráci se SK ČR,ale zatím neposlaly vzorek dat k otestování (stav k 1.10.2009)

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu)
ABC065 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - Knihovna

75

ABE158 Kancelář prezidenta České republiky - Odbor spisové a archivní služby - Archiv Pražského hradu

0

ABE352 Informační centrum OSN

6

ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše

0

BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

106

BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna Brno
10
CVG501 Městská knihovna Klášterec nad Ohří

0

CVG504 Městská knihovna Kadaň

0

PIG501 Městská knihovna Milevsko
0
PNE801 Muzeum a galerie severního Plzeňska - Mariánská Týnice - Kralovice - Knihovna
0
SMG004 Městská knihovna Semily
0

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
09.04.2015