Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2010 Rok 2010 - Dílčí báze seriály on-line

Rok 2010 - Dílčí báze seriály on-line

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru (ve druhém pololetí roku 2010) .

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 283 knihoven.

  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 29.4.2009 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2010 Počet odběrů zrušených v roce 2010
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 45389 1169 24
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 314 13 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 3190 114 5
ABA005 Francouzský institut - Mediatéka 30.9.2010 27 20 4
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2954 119 0
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14501 358 41
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 6058 1148 94
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 20070411 8973 455 52
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7497 89 0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1030 0 1
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 14129 958 110
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 783 48 2
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 20070904 1340 6 1
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 443 254 4
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 562 32 2
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 20080115 396 57 1
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 464 68 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 280 21 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 313 41 9
ABB016 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.8.2010 289 2 1
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 20080218 311 113 1
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 245 35 3
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 894 17 2
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1314 421 114
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 1962 15 1
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 238 16 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 20070613 1184 284 2
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 20061109 290 1 2
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 313 303 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080606 671 26 3
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20070403 299 28 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 20061123 303 2 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 20070308 160 2 3
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080523 187 8 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.2.2009 134 10 0
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 273 34 4
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 20100203 112 18 43
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.9.2009 95 23 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 116 109 0
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 20070221 372 28 0
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 155 21 1
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1.12.2010 226 3 1
ABB108 Česká botanická společnost – Knihovna 29.11.2010 662 3 1
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 741 4 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 644 64 1
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.3.2009 47 0 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 764 126 2
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 20091010 307 0 1
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 20080130 254 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 306 61 5
ABC023 Česká geologická služba – Knihovna 5.3.2010 3000 265 10
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 301 21 0
ABC031 Česká geologická služba – Knihovna 22.11.2010 593 1 17
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 269 1 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 544 8 0
ABC051 CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 20100212 23 11 1
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 20071203 183 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 1.10.2009 177 135 1
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 501 22 1
ABC135 Národní filmový archiv – knihovna 13.12.2010 602 14 2
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 73 45 0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 20071127 26 0 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 20061103 219 3 0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 20070714 24 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 335 14 2
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2790 168 8
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 20091010 11 0 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 973 14 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 20061004 290 16 32
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 20070124 1556 415 1302
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 20061211 255 42 0
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20070320 96 1 1
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 20061113 501 70 0
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 20061113 603 159 14
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 274 15 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1230 17 0
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 775 200 114
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 868 130 10
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 913 632 3
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 333 33 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 440 37 0
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 228 24 4
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 20100210 951 188 31
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 20070129 311 151 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 584 50 2
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 27.4.2010 20 20 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 1097 157 1
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 3 0 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 601 133 7
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 616 31 1
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 694 17 0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 82 65 1
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 20091010 3 0 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 20091010 3 1 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 20091010 3 0 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 20091010 1 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 341 38 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 635 36 1
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 449 164 5
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 20091010 3 0 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 63 0 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.3.2009 206 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 115 30 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 213 66 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 14 12 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 20061113 130 47 5
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 292 78 0
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 232 20 17
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 20091010 112 105 0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 209 1 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 558 212 2
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 180 0 0
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 20091010 766 84 1
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 20090824 6 4 0
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Oddělení vědeckých informací - Odborná knihovna 20070118 389 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 160 114 2
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 20061211 136 47 1
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 20061019 22 2 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 20091112 261 0 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 498 39 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.3.2009 0 0 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 20081110 1157 99 31
ABE309 Národní divadlo 20070112 174 0 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1546 38 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 2190 70 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 20100208 417 354 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 392 86 2
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1454 189 40
ABE343 Národní archiv - Knihovna 20070614 292 85 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 22 7 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 20070330 9 9 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 20070426 2 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 1.4.2009 1393 840 3
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 1059 34 8
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 20081218 300 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 20070329 317 1 0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20080106 0 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 109 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 118 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 0 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 20090116 6 6 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 20070214 32 2 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 30696 508 12
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 624 80 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 20061011 92 24 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 341 12 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1265 33 1
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20061011 169 2 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 20070423 322 8 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 20091010 1295 89 1
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1904 128 5
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 126 5 2
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1097 10 9
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 20070525 499 70 0
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1072 7 5
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.3.2009 259 74 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 363 89 1
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 90 61 2
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 287 31 0
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum 3.3.2010 0 0 0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 350 8 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 20080213 144 3 0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 20071121 364 9 1
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 20090130 128 76 2
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 316 104 0
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna 3.11.2010 1007 9 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20071120 3 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 10 3 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.9.2009 2 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 4153 168 2
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 1168 17 4
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 20080612 0 0 0
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20080612 0 0 0
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta 20080612 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20090120 303 109 1
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 262 0 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 40 0 0
CKE201 Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Středisko vědeckých informací 24.6.2010 41 31 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 20070430 20 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20070530 2 0 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 20081216 35 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 132 64 1
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 20080603 165 122 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 20070405 65 51 1
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 20101101 8 9 1
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 20070314 272 30 2
FMG502 Městská knihovna Třinec 20070606 6

0

0

HBG001 Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 15.5.2010 145 145 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 20070101 5511 2365 13
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211 2293 22 0
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 20080221 337 4 0
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121 70 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121 14 0 0
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 21.4.2010 109 58 8
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 20080709 18 6 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 20080709 148 16 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 20071122 2 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 3 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 20080714 41 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 20080715 214 214 0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 20080204 401 3 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 20080205 3 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 20061115 84 49 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 20080205 35 27 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 2.6.2010 207 2 1
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 20070606 44 50 41
KAG503 Městská knihovna Havířov 20060921 165 25 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 6105 601 14
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 352 3 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 20071101 2 0 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 20070515 216 14 7
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 20071101 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 20070228 446 0 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 20080904 1325 456 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 4877 1134 8
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 20100217 307 237 2
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.6.2010 0 1 1
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 0 0 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 1 0 0
MBF001 ŠKODA AUTO, a.s. - Technická knihovna 20080625 115 105 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 20081023 119 43 0
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.9.2010 375 0 0
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.6.2010 2 2 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 20070418 37 14 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 30540 131 2
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 20040908 1705 7 1
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1154 110 0
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 336 179 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 121 9 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 182 25 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 121 11 1
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 383 200 1
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20050215 18 2 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20060920 440 0 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 326 116 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 4339 476 1
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 23 23 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 2723 20 2
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 513 3 1
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2803 48 5
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 20090804 639 358 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 20070605 3 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 20070314 164 44 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 579 293 9
OSG002 Knihovna města Ostravy 20090805 10 8 2
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 20080418 1005 18 1
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 20071128 2094 1073 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.5.2010 11 11 1
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 7890 2199 17
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1103 39 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 269 55 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 650 8 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 173 28 0
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 20080207 122 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1273 597 0
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 122 82 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 20081013 11 8 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 112 26 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 20080410 7 2 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 203 170 3
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 3.6.2010 3 2 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 20080730 67 3 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 20091010 23 1 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 194 4 1
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 20071109 1 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 26 9 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 20091106 77 26 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 20091105 36 29 0
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 20091010 25 2 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 20070516 18 13 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 20070424 2839 517 23
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 20081218 80 13 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 108 8 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 20070607 118 58 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 20091010 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 20081126 951 337 1
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 20081126 171 29 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 20091010 338 33 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 20081104 31 6 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 20070207 2032 2015 4
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 36 0 0
Celkem spolupracuje 283 knihoven 143 364 30 176 2 468

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
24.04.2015