Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2011 2011 - Dílčí báze seriály on-line

2011 - Dílčí báze seriály on-line

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru (v druhém pololetí roku 2011) .

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 283 knihoven.

  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 29.4.2009 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2011 Počet odběrů zrušených v roce 2011
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 48698 1504 84
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 319 10 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 3328 97 7
ABA005 Francouzský institut - Mediatéka 30.9.2010 27 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2958 82 5
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14496 455 142
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 6177 100 2
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 20070411 9049 433 58
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7633 164 0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1047 225 1
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 14761 531 189
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 791 8 0
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 20070904 1334 10 5
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 528 174 0
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 561 2 1
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 20080115 403 118 18
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 467 69 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 279 3 2
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 314 116 9
ABB016 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.8.2010 288 0 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 20080218 369 68 0
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 249 12 0
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 898 21 1
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1355 160 18
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 1990 247 3
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 239 33 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 20070613 1206 283 2
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 20061109 290 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 317 25 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080606 672 32 1
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20070403 310 65 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 20061123 303 1 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 20070308 160 22 5
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080523 187 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.2.2009 139 8 0
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 271 1 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 20100203 111 2 1
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.9.2009 99 18 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 121 51 2
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 20070221 399 84 5
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 155 2 0
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1.12.2010 228 20 17
ABB108 Česká botanická společnost – Knihovna 29.11.2010 661 5 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 739 5 2
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 702 188 2
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.3.2009 47 0 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 762 77 2
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 20091010 303 0 3
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 20080130 254 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 321 28 1
ABC023 Česká geologická služba – Knihovna 5.3.2010 3110 399 8
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 312 30 0
ABC031 Česká geologická služba – Knihovna 22.11.2010 291 97 304
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 271 0 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 548 56 0
ABC051 CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 20100212 23 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 184 5 1
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 1.10.2009 180 54 0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 501 15 4
ABC135 Národní filmový archiv – knihovna 13.12.2010 678 78 4
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 74 46 0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 20071127 26 0 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 20061103 219 1 1
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 20070714 24 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 337 16 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2791 12 6
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 20091010 11 0 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 990 32 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 20061004 292 28 2
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 20070124 1039 226 543
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 20061211 253 5 3
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20070320 84 13 13
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 20061113 500 17 4
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 20061113 604 171 0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 274 56 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1246 55 1
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 789 79 2
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 556 141 323
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 887 1 2
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 334 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 444 24 0
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 231 5 0
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 20100210 951 0 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 20070129 312 0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 600 29 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 27.4.2010 20 0 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 1097 147 46
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 3 0 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 698 228 13
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 621 164 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 693 2 2
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 85 55 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 20091010 3 0 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 20091010 3 0 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 20091010 3 0 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 20091010 1 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 341 0 1
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 636 4 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 453 34 0
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 20091010 3 0 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 63 0 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.3.2009 206 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 304 272 8
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 216 66 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 15 11 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 20061113 130 5 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 304 53 1
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 215 2 22
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 20091010 169 60 7
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 209 3 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 565 206 4
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 186 12 0
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 20091010 765 4 1
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 20090824 6 5 0
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Oddělení vědeckých informací - Odborná knihovna 20070118 389 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 159 66 3
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 20061211 136 7 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 20061019 22 0 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 20091112 265 11 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 531 54 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.3.2009 0 0 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 20081110 1157 0 0
ABE309 Národní divadlo 20070112 175 9 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1606 240 2
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 3157 134 1
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 20100208 471 136 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 428 74 0
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1547 128 7
ABE343 Národní archiv - Knihovna 20070614 293 26 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 22 2 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 20070330 9 8 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 20070426 2 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 1.4.2009 1517 185 1
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 1062 43 12
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.1.2011 47 47 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 2 2 1
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 20081218 302 27 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 20070329 317 0 0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20080106 0 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 111 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 147 64 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 0 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 20090116 7 1 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 20070214 37 21 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 33486 236 5
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 636 11 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 20061011 92 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 415 10 4
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 349 6 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1307 73 1
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20061011 170 2 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 20070423 322 12 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 20091010 1296 0 0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1901 121 3
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 126 1 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1089 219 8
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 20070525 499 55 2
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1034 13 41
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.3.2009 260 81 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 366 8 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 100 14 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 268 48 23
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 943 13 5
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum 3.3.2010 0 0 0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 352 12 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 20080213 142 5 1
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 20071121 364 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 20090130 129 55 4
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 310 88 6
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.1.2011 954 9 0
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna 3.11.2010 1009 0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20071120 3 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 10 2 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.9.2009 2 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 6329 9 2
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 1163 55 9
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 20080612 0 0 0
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20080612 0 0 0
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta 20080612 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20090120 316 110 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 262 0 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 41 0 0
CKE201 Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Středisko vědeckých informací 24.6.2010 43 4 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 20070430 20 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20070530 5 3 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 20081216 35 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 138 13 1
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 20080603 165 110 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 20070405 204 194 10
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 5 5 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 20101101 8 1 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 20070314 272 26 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 20070606 6

0

0

HBG001 Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 15.5.2010 215 78 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 20070101 6220 2749 8
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211 2296 7 0
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 20080221 337 12 0
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121 70 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121 14 0 0
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 21.4.2010 129 7 0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 20080709 18 0 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 20080709 154 12 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 20071122 5 5 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 20080714 243 223 1
CHG001 Městská knihovna v Chebu 20080715 246 173 6
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 20080204 403 5 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 20080205 3 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 20061115 95 25 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 20080205 42 33 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 2.6.2010 219 13 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 20070606 46 44 3
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.1.2011 10 10 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 20060921 160 30 7
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 6397 366 12
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 351 9 1
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 20071101 87 83 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 20070515 252 59 0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 20071101 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 20070228 457 47 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 18 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 20080904 1691 437 1
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 5702 1099 4
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 20100217 601 315 0
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.6.2010 0 0 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 20 8 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 1 0 0
MBF001 ŠKODA AUTO, a.s. - Technická knihovna 20080625 115 100 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 20081023 131 14 0
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.9.2010 375 0 0
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.6.2010 27 26 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 20070418 38 12 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 31530 671 7
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 20040908 1706 72 1
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1062 96 92
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 341 7 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 122 5 1
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 182 0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 122 26 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 388 16 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20050215 18 2 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20060920 438 0 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 323 1 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 4359 377 1
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 31 25 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 6400 1921 8
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 517 312 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2753 46 60
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 20090804 700 300 4
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 20070605 3 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 20070314 164 19 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 245 249 346
OSG002 Knihovna města Ostravy 20090805 10 3 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 20080418 1034 179 9
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 20071128 3028 1031 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.5.2010 11 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 8818 327 1
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1134 77 16
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 271 94 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 658 7 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 175 6 0
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 20080207 122 2 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1286 468 2
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 127 85 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 67 6 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 20081013 22 14 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 113 24 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 20080410 8 2 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 214 170 1
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 10 9 0
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 3.6.2010 3 2 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 20080730 68 1 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 20091010 31 18 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 196 15 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 20071109 1 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 24 21 6
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 20091106 83 17 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 20091105 44 30 0
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 20091010 30 8 1
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 20070516 18 0 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 592

5

0

ULD002 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta životního prostředí - Knihovna 2.8.2011 107

0

0

ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 64

2

1

ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 1

1

0

ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 145 0 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 20070424 3080 429 65
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 20081218 80 7 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 112 7 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 20070607 120 103 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 20091010 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 20081126 919 370 129
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 20081126 189 51 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 20091010 340 6 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 20081104 31 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 20070207 5228 3250 5
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 36 1 0
Celkem spolupracuje 283 knihoven 366551 30284 3123

 

  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
16.02.2018