Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2011 Rok 2011 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Rok 2011 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu


Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12. 2011)

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2011
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 1900855 1665799 250
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 17197 11405 14
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 420275 374003 31
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 44980 28678 44
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 222578 128021 104
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 108466 73486 17
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 78281 53218 9
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 88802 32329 53
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 168806 60808 47
ABA013 imp opravy Státní technická knihovna Praha 139824 96916 100
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3420 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 19186 12923 52
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 2220 595 30
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 25571 13265 49
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 9328 4681 47
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 4188 1885 40
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5799 3978 21
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 15794 7993 52
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 24705 16473 46
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 16188 9591 51
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8294 5568 20
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 27991 10885 39
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7589 3760 32
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8808 5486 31
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3280 1665 23
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 6079 1887 48
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 4452 2615 31
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6154 4208 24
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10422 5348 33
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 11402 5013 40
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3675 2232 14
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 307 22 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2560 1386 24
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1330 498 1
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8305 3741 16
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3159 1926 39
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 11500 6833 52
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 6546 4345 44
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 32396 10115 41
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 5574 1313 44
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8188 4623 39
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 11615 8291 38
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2486 960 7
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 49487 41926 12
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 21045 15837 3
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 10849 5464 13
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 778 108 2
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 7831 5770 7
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5663 4109 2
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 61248 40697 10
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 18827 8251 10
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 66657 37625 8
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 25454 14859 10
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 8849 5549 12
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 3526 602 11
ABD009 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 680 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 8098 5373 12
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 24774 20394 12
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 1629 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5381 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2489 0 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 931 289 2
ABD026 přípis opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1058 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 35583 21729 12
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 2442 1828 12
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 10696 7964 12
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 12581 9535 12
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 18898 12243 12
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 53560 41224 11
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3379 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 6222 2932 11
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 7900 11416 9
ABD103 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 8044 988 2
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 52577 28159 12
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 3261 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 3836 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7382 4527 12
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 858 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 80 13 1
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 11792 7018 12
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 8507 4330 21
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 581 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3131 1913 1
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 1945 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 1749 676 11
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 62732 40385 30
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 30099 20106 85
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 1901 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 28578 18818 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 7702 1349 19
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 869 412 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0
ABE367 on-line opravy Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 4384 0 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 37806 29335 9
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 9294 5267 15
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 192400 53316 27
ABG502 on-line Husova knihovna v Říčanech 882 21 3
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 453 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 7896 216 12
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 2343 163 1
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 4011 116 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 7662 165 8
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 1492 44 3
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 723194 302785 79
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 5844 2228 45
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1279 478 6
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 460 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 13909 5599 40
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 419 103 6
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6075 2511 14
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4234 2648 29
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 243 75 17
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 104796 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 6087 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 44951 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 41748 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 12837 5990 5
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1062 12 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 48406 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 324 38 1
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 8878 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 17878 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 73 52 1
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 568 157 3
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 211 96 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 337 198 1
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 26530 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 3157 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 47 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 530 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 8558 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 178805 4
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 616 178 1
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 216 103 1
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1281 1027 1
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 829 145 1
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 37153 23851 3
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 12517 2853 6
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 624 141 3
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 647 297 4
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 14382 1377 16
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 23994 1557 26
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 176 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 16808 629 46
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 6346 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 6062 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 16399 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 2828 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 675 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 2710 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 2176 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 2048 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 529 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 887 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 8836 363 7
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 285013 98452 53
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 3842 1799 52
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 7021 3739 49
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 10454 331 11
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 609 31 5
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 14564 580 12
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 6290 1325 12
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 11082 208 9
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 546 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 19356 744 50
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 221 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 10175 186 9
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 617 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6363 186 4
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 1227 32 1
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 6853 605 7
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 1230 17 4
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 1171 3 2
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 1182 16 1
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 9835 461 60
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 140584 34194 31
HKD001 přípis Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 6104 29 1
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 1337 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 729 180 2
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 9951 279 48
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 364 64 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1809 373 11
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 11703 187 11
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 546 57 6
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1449 0 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 16412 404 8
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2344 61 8
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 23686 2085 8
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 6176 154 14
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 6992 3395 38
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 2081 174 43
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3150 677 1
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 12935 106 9
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 1825 88 5
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 1882 714 10
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 68196 4674 23
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 9031 320 13
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4020 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 4928 667 10
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 7479 315 8
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 13135 1008 11
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 8330 70 5
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 1696 188 3
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 911 287 11
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 10693 716 12
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 5618 111 11
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 466 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 108075 7440 48
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 422 5 7
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6106 3368 2
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 983 527 7
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 22790 711 25
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 736 310 6
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2923 59 4
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10839 4580 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 77827 14316 45
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 3184 26 9
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 3818 176 12
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 58813 13557 35
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 6665 244 11
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 159566 42590 10
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 68715 35811 77
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 329 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 15669 1255 4
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 12857 122 9
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 9162 235 12
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 440 0 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 465 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 4029 449 7
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 39167 2455 7
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 4501 153 2
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 7534 105 4
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 612889 230857 65
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 18009 9436 36
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 5370 2868 12
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 14703 142 21
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 448 21 7
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20868 11427 3
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 32656 14240 11
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 43123 3202 49
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 340 3 10
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 3778 83 3
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 288056 66963 54
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 54615 16226 27
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1169 220 2
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 16 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 1192 400 2
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 10187 395 10
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 7639 1329 3
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 33874 2209 13
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 19093 1900 12
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 15541 315 15
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 2256 63 10
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 294819 102029 81
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 3158 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 12900 1124 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 24216 2936 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 3992 632 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 13612 50
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 924 0 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 126 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 6249 2623 6
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 1774 519 15
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 13525 476 12
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 16662 403 24
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 2388 82 14
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 10173 384 12
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 23526 199 11
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1018 250 1
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 5731 230 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 962 222 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 5474 7 14
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 10974 399 2
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 16455 397 2
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 9914 819 19
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 176 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 67 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 146 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 58 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 60 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 145 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 93 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 292 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 124 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 75 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 39 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 51 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 21 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 109 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 156 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 96 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 37 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 74 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 5843 165 3
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 47 6 1
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 4566 19 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 34066 1506 51
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 863 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 7097 202 8
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 10168 170 32
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 954 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 823 292 2
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2216 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 13273 240 14
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 5369 95 13
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 391 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 22075 594 50
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 8872 1566 7
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 580 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 223311 61137 57
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 72654 7601 13
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 7722 118 22
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 9774 508 12
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 2318 0 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 5243 0 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 477 0 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 578 0 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 220 0 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 53 0 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 550 0 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 77 0 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 325 0 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 168 0 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 91 0 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 92 0 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 325 0 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 12876 142 42
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 13645 5129 12
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 3300 1216 19
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 9016 1475 13
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 36854 3544 12
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 941 34 18
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 4352 4213 1
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 34221 2905 2
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 7690 50 38


Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.12.2011)

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB068 Praha testování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051 Praha testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD103 Praha imp Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 6020
ABE045 Praha testování Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů 730
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE448 Blansko imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABG312 Praha testování JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 147
BKG001 Blansko imp Městská knihovna Blansko 22
BOE451 Brno imp Biskupství brněnské - Knihovna 0
DCG503 Rumburk testování Městská knihovna Rumburk 0
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD001 Hradec Králové imp Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 5800
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
JCE301 Jičín testování Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 0
KAE801 Kroměříž imp Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 80
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
LNE301 Louny testování Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 11
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NJG502 Šternberk imp Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 45
PNG501 Přeštice imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 0
RKG503 Kostelec nad Orlicí imp Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 311
ROE301 Rokycany imp Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 331
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
SVG503 Moravská Třebová imp Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 39
TPG501 Krupka imp Městská knihovna Krupka 0
TUE803 Dvůr Králové nad Labem testování Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 7
UHE301 Uherské Hradiště imp Slovácké muzeum - Knihovna 223
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG503 Velké Meziříčí imp Městská knihovna Velké Meziříčí 0
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

Knihovny, které v roce 2007,2008 nebo 2009 projevily zájem o spolupráci se SK ČR,ale zatím neposlaly vzorek dat k otestování (stav k 31.12.2011)

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu)
ABC065 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - Knihovna

75

ABE158 Kancelář prezidenta České republiky - Odbor spisové a archivní služby - Archiv Pražského hradu

0

ABE352 Informační centrum OSN

6

BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

106

BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna Brno
10
CVG501 Městská knihovna Klášterec nad Ohří

0

CVG504 Městská knihovna Kadaň

0

PNE801 Muzeum a galerie severního Plzeňska - Mariánská Týnice - Kralovice - Knihovna
0
SMG004 Městská knihovna Semily
0

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
09.04.2015