Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2012 2012 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

2012 - Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu


Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2012
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2010255 1747160 202
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 17644 11656 13
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 435013 379570 25
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 50101 32475 44
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 272564 159518 103
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 109632 72634 17
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 88860 61348 4
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 108550 38567 50
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 198519 67296 25
ABA013 imp opravy

Národní technická knihovna

146444 101078 98
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3507 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 21846 14348 52
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 2499 592 39
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 27997 14265 53
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 10173 5090 46
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 6316 2871 49
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5863 3953 29
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 16665 8197 52
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 26189 16745 61
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 16921 9733 43
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8318 5453 9
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 29287 10963 84
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8044 3696 28
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8814 5386 26
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3369 1681 24
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 12516 4400 94
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 6162 3847 53
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6388 4369 28
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10518 5319 38
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 11714 5023 37
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3693 2186 10
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 307 21 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2727 1445 29
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1328 470 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8368 3668 14
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3334 1983 39
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 12469 7139 53
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 6763 4327 39
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 33615 9904 51
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 6298 1511 40
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8368 4690 44
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 11767 8185 27
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2518 940 4
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 51790 43024 12
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 21613 16078 1
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 11531 5755 6
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 817 122 2
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 8891 6364 44
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5769 4134 1
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 88061 61102 9
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20673 8973 12
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 69087 37088 11
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 28040 16089 10
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9371 5610 11
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4409 656 12
ABD009 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 915 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 8455 5496 11
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 26396 21705 11
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 2639 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5213 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2489 0 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1311 432 2
ABD026 přípis opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1059 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 37210 22136 7
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3066 2270 11
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 11768 8894 11
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 14245 10855 11
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 20538 13444 11
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 55753 42048 12
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3379 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 6588 2965 10
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 15684 15846 5
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 19423 8245 8
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 55992 29468 12
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 4324 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 4752 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7453 4464 11
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 858 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 91 16 5
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 125 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 11981 6835 13
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9552 4796 6
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 578 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1898 2
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 1946 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 2420 853 15
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 68706 43232 20
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 35837 23566 51
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 1949 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 29846 19488 4
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 9960 1981 26
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 869 398 1
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0
ABE367 on-line opravy Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 4890 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 2790 2660 23
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 42150 32217 15
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 9780 5502 3
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 212818 58786 17
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 5711 112 5
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0

0

BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 19 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 10292 307 11
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 1305 126 6
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 2830 148 2
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 4902 124 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 12942 358 13
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 2795 77 1
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 759660 311950 60
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9525 4640 70
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1278 457 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14160 5277 37
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 420 97 4
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4357 1802 7
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6100 2444 19
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4534 2795 34
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 405 138 29
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 124849 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 7191 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 47675 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 44785 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 25032 13900 6
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1212 37 11
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 51872 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 324 34 1
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 9932 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 19858 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 187 112 9
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 1103 424 11
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 741 173 11
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 518 264 11
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 30077 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4002 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 64 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 575 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 8887 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 201849 4
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 793 199 9
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 231 105 5
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1290 995 4
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 832 136 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 44937 27795 9
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 14120 3309 3
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 819 172 1
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 501 376 9
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 925 336 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 19313 1483 12
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 29687 1739 17
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 183 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 19173 738 8
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 7572 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 7089 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 19255 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 3394 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 910 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 3228 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 2516 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 2432 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 657 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1088 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 12244 539 3
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 303408 97838 55
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 5296 2310 52
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 9936 5006 49
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 12151 382 12
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 4279 902 28
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 18531 652 13
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 7277 1485 7
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 13926 230 4
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 3973 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 26795 1085 52
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 1466 99 10
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 398 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 13132 249 7
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 618 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 8262 208 7
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 1701 55 1
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 10180 965 12
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 2136 76 2
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 1191 4 2
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 1586 5 1
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 16227 599 57
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 152930 34709 42
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 31814 15922 15
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 1957 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1239 277 3
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 12896 320 48
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 363 53 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1944 373 10
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 14917 251 12
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1542 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 1462 216 6
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 20140 442 7
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2690 65 4
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 26318 1949 20
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 7560 152 12
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 7481 3683 20
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 2707 261 43
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3391 656 1
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 15933 119 7
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2286 73 2
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 3495 1195 6
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 72830 4190 24
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 10985 378 9
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4141 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 6076 702 5
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 8879 372 4
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 18454 1647 8
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 10644 64 6
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 2083 274 3
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1163 378 6
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 13678 834 12
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 6475 72 7
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 466 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 119124 8018 49
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 2321 78 12
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6431 3447 5
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1310 609 4
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 26875 826 26
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1023 347 3
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 44 1
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10837 4269 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 80682 13338 15
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 4161 40 12
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 5311 277 11
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 64294 14802 26
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 8866 370 22
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 211112 57767 20
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 74567 36856 17
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 548 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 18322 1258 4
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 17491 180 27
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 11559 259 12
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 675 0 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 1593 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 5680 571 7
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 40070 2207 1
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 5713 196 2
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 9232 120 4
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 634906 230087 61
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 29553 16086 34
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 7110 3731 12
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 18319 120 20
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 1644 48 10
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20864 11145 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 39827 17570 27
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 43483 2954 49
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 505 2 11
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 5281 121 2
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 307693 67837 53
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 57349 18668 48
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 59002 17582 40
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1358 248 1
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 1474 403 2
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 11991 134 4
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 9379 1764 1
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 43314 3183 16
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 21998 1829 12
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 18021 316 20
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 3265 71 10
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 316225 106552 87
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4375 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 13933 1096 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 26184 2854 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 4339 631 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 14571 50
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1068 0 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 131 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 6528 2615 6
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 2651 633 18
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 17358 601 13
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 297 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 20554 465 26
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 3770 138 10
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 11690 388 13
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 27091 222 12
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1018 236 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 10267 418 2
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 1488 28 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 3022 1479 1
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 7593 11 11
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 13218 424 1
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 18509 320 1
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 12716 927 24
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 306 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 120 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 265 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 125 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 111 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 276 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 154 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 468 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 227 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 151 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 63 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 73 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 50 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 229 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 267 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 187 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 69 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 113 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 7700 171 5
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 48 5 1
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5220 19 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 38602 1426 51
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 1906 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 9385 238 11
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 150 15 3
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 13566 175 43
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1299 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1428 421 1
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2217 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 15211 244 12
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 7045 231 11
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 990 165 2
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 27590 785 51
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 11716 2449 3
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 2995 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 240609 62680 55
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 74789 7132 11
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 9665 102 19
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 14114 658 13
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 4510 0 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 7520 0 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 1029 0 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 1019 0 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 468 0 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 177 0 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 1028 0 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 287 0 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 739 0 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 667 0 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 386 0 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 210 0 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 672 0 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 15124 133 38
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 17970 6678 11
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 4202 1585 18
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 9532 1407 2
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 421 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 73916 8862 20
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 1857 63 12
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6509 1
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 35871 2737 1
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 10045 93 41
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 1009 84 2


Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 30.4.2012)

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB068 Praha testování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051 Praha testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD020 Praha imp Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 663
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD025 Praha Projevili zájem Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 0
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha projevili zájem Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 37
ABE045 Praha testování Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů 730
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE193 Praha ">imp Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 141
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE448 Blansko imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha testování JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 147
ABG503 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projevili zájem Knihovna Eduarda Petišky 0
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
CBG506 Týn nad Vltavou testování Městská knihovna Týn nad Vltavou 0
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 132
KAE801 Kroměříž imp Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 80
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NJG502 Šternberk imp Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 45
PNG501 Přeštice imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 0
RKG503 Kostelec nad Orlicí imp Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 311
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
TUE803 Dvůr Králové nad Labem imp Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 52
TUG509 Svoboda nad Úpou imp Městská knihovna Svoboda nad Úpou 45
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
09.04.2015