Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2013 Rok 2013 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Rok 2013 - knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru.

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 329 knihoven.

  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 31.01.2013 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2013 Počet odběrů zrušených v roce 2013
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 20040929 52253 630 15
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 323 8 1
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 3504 112 7
ABA005 Francouzský institut - Mediatéka 30.9.2010 26 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2974 85 3
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14583 359 24
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 6542 142 6
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 20070411 9134 498 32
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7637 7 0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1057 184 1
ABA013 Národní technická knihovna Praha 20041202 14951 259 67
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 791 0 0
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 20070904 1334 2 1
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 20050718 542 161 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Archivu 24.01.2012 76 28 0
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 560 1 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 20080115 429 412 14
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 20060215 465 61 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 279 0 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 340 77 2
ABB016 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.8.2010 287 3 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 20080218 379 26 0
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 263 116 1
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 20060301 900 11 0
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1381 31 8
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 2033 37 1
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 240 14 2
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 20070613 1237 480 1
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 20061109 290 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 326 20 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080606 673 13 1
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20070403 313 58 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 20061123 305 0 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 20070308 164 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 20080523 187 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.2.2009 142 26 0
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 20050707 271 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 20100203 109 2 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.9.2009 101 21 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 128 31 2
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 20070221 499 154 5
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 154 146 0
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1.12.2010 228 110 1
ABB108 Česká botanická společnost – Knihovna 29.11.2010 663 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 737 14 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 742 41 0
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.3.2009 47 1 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 768 9 2
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 20091010 300 130 149
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 20080130 255 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 334 39 0
ABC023 Česká geologická služba – Knihovna 5.3.2010 3221 199 1
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 312 43 0
ABC031 Česká geologická služba – Knihovna 22.11.2010 292 0 0
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 20061213 281 68 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 574 36 0
ABC051 CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 20100212 23 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 93 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 1.10.2009 184 1 0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 501 3 0
ABC135 Národní filmový archiv – knihovna 13.12.2010 690 10 0
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 20050330 75 46 0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 20071127 26 1 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 20061103 219 40 0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 20070714 24 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 341 20 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2815 3 1
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 20091010 8 0 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 20061211 1002 28 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 20061004 294 15 3
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 20070124 1084 188 50
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 20061211 253 53 0
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20070320 84 5 7
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 20061113 502 37 2
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 20061113 606 0 0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 274 26 2
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1243 27 4
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 621 47 1
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 559 45 1
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 876 0 10
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 334 8 75
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 446 19 1
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 231 3 0
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 20100210 507 0 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 20070129 313 0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 20061211 661 51 2
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 27.4.2010 22 0 1
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 1113 41 7
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 0 0 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 700 110 22
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 627 42 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20061211 695 2 0
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 30 1 0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 85 46 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 20091010 1 0 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 20091010 3 0 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 20091010 2 0 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 20091010 3 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 341 2 18
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 20061211 682 90 5
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 469 432 83
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 20091010 3 0 0
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 239 62 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 20050303 63 0 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.3.2009 230 4 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 20061211 309 33 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 223 72 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 20050303 15 15 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 0 1 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 20061113 131 2 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 37 44 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 339 27 5
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 212 71 16
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 20091010 214 0 0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 209 11 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 471 19 1
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 186 19 0
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 20091010 770 1 0
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 20090824 6 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.01.2012 0 0 0
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Oddělení vědeckých informací - Odborná knihovna 20070118 389 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 143 82 15
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 20061211 136 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 20061019 24 12 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 20091112 269 13 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 582 100 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.3.2009 0 0 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 20081110 1157 200 1
ABE309 Národní divadlo 20070112 175 1 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1643 68 1
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 3328 91 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 20100208 518 90 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 467 92 1
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1583 72 0
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 0 35 1
ABE343 Národní archiv - Knihovna 20070614 293 2 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 22 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 20070330 12 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.01.2012 91 3 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 20070426 2 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 1.4.2009 1803 230 2
ABE400 Národní galerie v Praze 20040802 1062 80 0
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.1.2011 53 3 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 39 3 2
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 20081218 302 3 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 20070329 317 37 32
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 20080106 0 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 114 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 154 28 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 0 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 20090116 7 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 6 50 1
BNG001 Městská knihovna Benešov 20070214 44 26 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 33529 44 1
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 20050825 638 25 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 20061011 92 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 426 0 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 350 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1329 33 0
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20061011 171 0 1
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 11 7 1
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 166 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 02.03.2012 74 4 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 20070423 324 29 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 20091010 1295 200 7
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1904 3 3
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 123 0 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 1256 143 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 07.11.2012 138 0 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1124 85 5
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 20070525 503 50 0
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1036 0 0
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.3.2009 260 2 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 366 93 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 106 47 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 270 34 4
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.01.2012 63 53 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.01.2012 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.01.2012 23 10 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 880 26 144
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum 3.3.2010 0 0 0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 20060308 370 5 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 20080213 143 0 0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 20071121 367 22 9
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 20090130 131 53 1
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 299 112 1
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.1.2011 959 98 0
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna 3.11.2010 1008 0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20071120 3 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 10 125 1
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 6 7 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 10 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.9.2009 2 0 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 1 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 8350 1158 11
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 1158 48 7
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 20080612 0 0 0
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20080612 0 0 0
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta 20080612 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20090120 324 122 6
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 270 60 194
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 20061207 41 0 0
CKE201 Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Středisko vědeckých informací 24.6.2010 43 0 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 20070430 20 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 20070530 5 0 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 20081216 35 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 194 114 3
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 20080603 165 126 29
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 20070405 208 17 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.02.2012 41 51 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 12 0 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 20101101 8 10 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 20070314 264 26 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 20070606 6

0

0

HBG001 Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 15.5.2010 852 802 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 20070101 6984 2312 41
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 20061211 2282 35 26
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 20080221 337 1 0
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 20061121 71 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 20061121 44 1 0
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 21.4.2010 128 0 0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 20080709 18 0 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 20080709 163 7 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 20071122 5 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 20080714 256 131 1
CHG001 Městská knihovna v Chebu 20080715 256 27 4
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 09.02.2012 10 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 09.02.2012 0 0 0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 20080204 436 6 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 20080205 3 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 20061115 118 4 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 20080205 40 2 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 199 1 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 2.6.2010 218 17 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 20070606 46 1 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.1.2011 17 1 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 20060921 154 30 4
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 1 7 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 6887 472 10
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 352 8 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 20071101 141 16 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 20070515 260 12 28
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 20071101 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 20070228 461 45 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 20080904 2064 268 3
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 6711 1065 1
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 20100217 584 3 0
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.6.2010 0 0 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 28 222 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 20061205 1 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 0 0 0
MBF001 ŠKODA AUTO, a.s. - Technická knihovna 20080625 116 82 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 20081023 194 92 0
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.9.2010 375 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 62 2 1
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.6.2010 71 51 0
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 0 1 1
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 20070418 29 0 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 32402 908 58
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 20040908 1708 1 0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 20040908 1040 299 126
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 342 14 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 130 5 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 167 19 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 124 1 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 391 48 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20050215 18 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20060920 464 19 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 199 105 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 323 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 05.01.2012 172 192 1
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 4410 273 7
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 32 18 1
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 9594 1096 8
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 517 0 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2597 97 3
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 20090804 816 71 53
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 20070605 3 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 20070314 164 17 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 258 18 4
OSG002 Knihovna města Ostravy 20090805 18 63 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 515 4 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 20080418 1073 11 1
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 5 3 5
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 20071128 3620 858 0
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 41 5 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.5.2010 82 5 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 9591 549 13
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 20061211 1135 30 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 744 312 90
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 671 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 177 26 1
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 20080207 121 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 20050714 1288 496 0
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 127 73 3
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 71 101 1
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 20081013 111 353 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 20051214 113 163 1
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 20080410 8 0 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 210 153 3
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 27 10 0
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 3.6.2010 4 0 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 20080730 68 1 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 20091010 341 84 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 198 14 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 20071109 1 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 21 16 1
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 20091106 89 27 1
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 20091105 48 0 0
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 20091010 25 1 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 20070516 18 11 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 594

143

0

ULD002 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta životního prostředí - Knihovna 2.8.2011 107

1

32

ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 63

5

27

ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 1

0

1

ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 145 0 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 20070424 3348 517 50
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 20081218 80 0 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 114 0 1
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 20070607 213 141 26
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 20091010 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 20081126 887 290 24
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 20081126 216 69 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 20091010 341 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 20081104 31 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 20070207 5828 189 2
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 37 9 0
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 70 4 1
Celkem spolupracuje 329 knihoven 349611 25741 1837

 

  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
16.02.2018