Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2013 Rok 2013 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

Rok 2013 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu


Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12.2013)

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

 

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2013
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2090348 1800872 191
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 17881 11696 12
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 445264 382686 26
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 54543 35667 47
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 329051 192698 102
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 109180 71849 14
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 97807 67977 22
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 120310 40662 41
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 203467 66979 7
ABA013 imp opravy

Národní technická knihovna

151983 104570 74
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3522 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 23456 15185 49
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 2796 606 42
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 28983 14169 48
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 10881 5431 46
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7091 2822 47
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5901 3924 17
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 969 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 17745 8504 57
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 27972 17248 77
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 18151 10485 49
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8339 5334 13
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 39241 14126 97
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8095 3651 22
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8854 5285 27
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3466 1705 25
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 17557 6158 92
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 7711 4842 45
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6403 4325 6
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3034 1062 50
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10583 5286 23
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 11967 5048 36
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3696 2144 3
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 307 21 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2806 1477 23
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1327 456 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8507 3603 14
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3451 2027 30
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 1546 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 13369 7367 57
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 6920 4330 39
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 34869 9904 56
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 6717 1578 40
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8755 5012 31
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 12248 8355 30
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2537 934 4
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 53726 44289 11
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 28095 20366 12
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 11767 5826 6
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 889 123 2
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 9781 7007 92
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5769 4101 1
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1110 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 134549 99187 11
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 22273 9591 12
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 72049 36806 6
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 28616 16227 10
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9536 5643 10
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4655 725 10
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 984 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1349 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 9052 5953 12
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 27833 22992 12
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3062 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5208 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2414 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství

3105

1523

25

ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1311 414 1
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb

2057

320

21

ABD026 přípis opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1059 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 38572 22205 7
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3329 2491 12
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 13137 10042 12
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 16126 12380 12
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 21998 14403 12
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 57749 42578 11
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 27962 27195 12
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3379 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 6998 3101 10
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 17972 16943 4
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 28747 14550 6
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 58671 30477 12
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 5198 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 315 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 5576 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7477 4384 12
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 87 13 1
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1013 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12191 6817 12
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna

8826

5021

21
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9553 4721 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 576 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1881 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna

1252

1018

7
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2168 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 2919 1041 9
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 848 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 73749 45777 33
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 40504 26533 34
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 2019 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 30938 20015 3
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 13518 3218 24
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3127 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 394 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 5310

0

0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 3913 3667 13
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 46634 35386 18
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10110 5649 1
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 265788 82718 21
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 10184 226 4
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0

0

BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 756 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 12067 428 9
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3627 272 3
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 4484 261 4
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 5990 170 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 16954 478 29
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 5643 221 5
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 879924 373399 68
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9832 4699 39
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1282 448 4
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14287 5089 31
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 432 91 2
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4361 1742 4
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5182 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6119 2392 14
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4564 2782 19
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 496 165 26
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 124837 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 7183 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 47651 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 44757 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 25518 13728 4
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1355 51 11
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 51864 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 324 33 3
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 9933 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 19856 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 275 143 12
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 1552 607 12
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1122 200 12
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 629 321 9
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 30084 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4001 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 64 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 575 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 8887 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 197775 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1245 364 12
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 270 127 11
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1397 1038 9
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1057 169 1
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 47638 28896 12
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 20314 4687 20
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 893 195 1
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna

1455

911

9

BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1008 353 13
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 24953 1751 9
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 33907 1679 22
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 263 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 21901 764 7
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 8683 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 7887 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 21479 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 3896 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 983 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 3641 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 2992 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 2693 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 744 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1255 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 14915 654 2
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 318014 96677 63
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 31041 26445 62
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 61160 12058 51
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 13651 404 12
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5438 1392 16
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 21473 702 12
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 7943 1505 5
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 15902 263 3
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 200 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 6618 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 32803 1345 45
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 2786 172 5
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 587 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 15567 249 6
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 10885 331 8
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 1701 41 1
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 12292 1128 10
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 2858 108 2
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 1846 52 3
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 2828 64 3
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 22586 884 51
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 162244 34414 33
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32662 15816 12
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2043 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1562 370 3
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 15841 368 44
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 363 50 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2061 355 4
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 17778 307 10
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1631 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2308 297 5
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 22632 419 4
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2839 54 2
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 27939 1890 12
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 8374 146 11
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 518 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 669 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 446 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8158 4076 24
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 3172 319 47
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3397 634 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 18372 101 7
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2567 73 4
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 3636 1104 2
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 76140 3730 26
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 13491 438 11
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4227 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7135 734 6
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 10655 383 9
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 55483 9262 16
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 12589 73 5
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 2576 305 10
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1673 457 19
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 16914 941 11
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 7438 87 11
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 132773 8615 67
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 4226 96 15
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6433 3347 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1329 595 4
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 30611 919 24
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1108 343 4
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 37 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10837 4114 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 83399 12608 23
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 4963 43 10
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 6703 372 12
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 74904 15466 22
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 11375 183 15
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 220007 57872 11
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 81756 38988 27
LIE302 on-line opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 922 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1077 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 19563 1198 4
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 116 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 20133 175 16
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 13449 281 9
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 931 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 11401 745 8
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 1817 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 6394 556 3
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 41445 2024 1
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 5894 181 1
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm

3311

191

3

NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 10458 113 3
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 660297 231290 60
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 43211 23442 34
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 8431 4362 11
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 22198 149 20
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 2577 113 6
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20956 10938 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 47217 20346 34
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 48467 3225 12
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 653 3 12
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 6900 209 2
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 320676 68060 52
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 61794 19734 61
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 60706 17889 40
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1415 308 1
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 1939 715 1
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 19686 849 9
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 11567 2459 9
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 43 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 49719 3408 12
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 24421 1824 12
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 20222 331 15
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 4093 72 11
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 335558 110651 86
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4575 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 14716 1083 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 27857 2814 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 4701 630 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 15356 50
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1225 0 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 131 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 6530 2553 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3293 709 2
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 20427 684 10
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 2738 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 24163 767 21
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 4817 142 5
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 13411 423 12
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 30314 226 12
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1132 266 2
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 11039 392 1
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

3292

43

2

ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 2057 28 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 4272 2296 1
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 9055 11 12
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 15142 381 4
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 18507 275 4
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 14191 924 17
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 449 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 153 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 331 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 147 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 131 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 341 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 200 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 653 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 286 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 194 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 80 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 103 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 71 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 315 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 368 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 250 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 93 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 144 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 9454 203 4
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 57 8 2
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5290 16 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 41864 1535 48
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2054 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 11624 326 8
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka

306

21

3

TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 16131 204 31
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1467 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1500 426 1
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2217 0 1
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 16857 243 12
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 8471 235 11
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna

1172

192

3

UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 614 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 31472 816 49
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 14997 3372 4
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 4262 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 253042 63552 52
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 76725 6747 9
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 11664 124 17
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 17043 731 12
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 5798

0

viz.VSG001

VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 9441 0 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 1341 0 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 1690 0 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 650 0 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 209 0 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 1417 0 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 742 0 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1097 0 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1124 0 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 603 0 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 224 0 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1084 0 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 17110 134 37
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20288 7432 12
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 4837 1729 19
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 9530 1353 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 81331 9796 17
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 2362 66 12
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6490 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 38953 2723 2
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 11494 103 38
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí

1008

70

0

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 30.9.2013)

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB005 Praha testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB068 Praha testování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051 Praha testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE194 Praha testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE308 Praha imp Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 3085
ABE045 Praha testování Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů 730
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 Praha imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 Praha imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha testování JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 147
ABG503 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav imp Knihovna Eduarda Petišky 57
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 Mikulov imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CBD006 České Budějovice imp Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 100
CBG506 Týn nad Vltavou imp Městská knihovna Týn nad Vltavou 50
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 132
KAE801 Český Těšín imp Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 80
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KOE801 Český Brod imp Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 3438
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
PNG501 Přeštice imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PIG501 Prostějov imp Městská knihovna Milevsko 699
PVE301 Prostějov testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 0
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
SOG504 Chodov imp Městská knihovna Chodov 4752
TUE803 Dvůr Králové nad Labem imp Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 52
TUG509 Svoboda nad Úpou imp Městská knihovna Svoboda nad Úpou 45
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
09.04.2015