Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2014 Rok 2014 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

Rok 2014 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2013 najdete v archivu


Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12.2014)

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

 

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2014 Z toho dávek seriálů v roce 2014
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2209048 1889861 285 194
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18195 11765 12 4
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 457358 390233 31 23
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 60870 39981 49 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 373282 214471 98 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 110484 71833 12 12
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 107861 75474 19 8
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 136018 44649 28 2
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 215192 73011 14 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 156549 107124 95 47
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3611 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 24522 15494 48 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 3225 678 45 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 29948 14425 45 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 12382 6168 49 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7605 2815 37 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5994 3916 14 0
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1363 0 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 19760 9332 61 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 29225 17439 70 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 20245 11957 53 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8377 5184 17 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 52942 19222 96 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8180 3596 17 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8909 5128 27 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3628 1821 38 4
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20025 7026 82 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 11245 6854 46 4
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6424 4300 14 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3881 1276 50 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10583 5176 3 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12425 5133 38 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3912 2246 23 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 1 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2911 1509 24 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1326 450 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8577 3552 9 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 844 31 18 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3509 2018 23 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 1919 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 14144 7577 51 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7047 4316 38 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 36714 10001 50 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 7248 1613 49 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8955 5078 38 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 13293 8760 39 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2545 915 1 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 56636 45422 12 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 32467 23563 12 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 12202 5935 7 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 890 116 0 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 10640 7526 91 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5879 4135 1 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1724 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 187644 141721 9 6
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 24293 10336 10 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 75531 36969 9 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29922 17113 8 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9952 5771 10 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4935 801 12 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1103 0 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1520 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 10333 6914 11 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 29117 24019 11 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3535 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5174 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2412 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 5652 3562 18 2
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1837 606 1 2
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 2800 645 41 4
ABD026 přípis opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1078 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 40524 22775 11 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3757 2772 11 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 15286 11964 7 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 17086 13108 11 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 23759 15596 11 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 60756 43768 10 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 41742 40655 11 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3373 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7574 3267 11 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 20111 16713 2 2
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 41233 22929 6 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 63450 32826 12 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 6474 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 327 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 6813 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7528 4372 11 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 92 13 5 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1130 0 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12576 6843 11 11
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 43938 24755 47 0
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9549 4651 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 570 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1857 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 1003 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 230 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2166 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 3775 1501 16 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1280 0 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 78895 48015 24 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 46238 29628 38 26
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 2056 0 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 32231 20503 3 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 17415 4300 24 10
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3140 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 384 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 5843 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 5510 5085 19 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 51347 38556 22 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10347 5603 2 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 283854 85405 15 0
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 16081 469 4 2
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 2095 116 4 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 992 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 13629 384 6 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3623 194 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 4804 212 2 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7023 147 1 2
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 19576 465 11 2
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 8007 328 7 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 931181 384182 62 0
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9937 4602 20 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1274 440 6 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14499 4853 32 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 442 88 6 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4897 1871 23 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5587 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6160 2363 22 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4573 2715 11 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 610 211 24 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 147033 0 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 9325 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 50458 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 49824 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26287 13685 8 4
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1543 70 12 1
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 55843 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 329 35 2 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10926 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 21426 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 465 270 12 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2191 901 12 6
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1619 274 12 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 636 314 7 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 32021 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4682 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2435 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 690 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9726 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 224904 7 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1640 541 12 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 308 161 12 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1610 1089 5 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1058 162 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 51662 30349 4 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 27638 6265 14 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 998 211 1 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 2108 1381 7 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1015 325 2 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 28078 1777 8 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 35976 1331 11 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 290 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 25792 813 10 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 10180 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 8887 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 24572 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 4474 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1119 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4101 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 3422 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3022 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 871 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1494 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 18135 767 2 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 365932 109659 192 109
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 34753 26559 61 21
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3662 663 19 6
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 104396 32201 63 4
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 1620 41 11 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 15259 404 11 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5720 1359 2 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 85468 9792 76 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8839 1549 8 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 20922 309 5 2
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 270 0 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 9438 0 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 41734 1769 50 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 4457 206 4 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 17867 232 6 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 13801 376 8 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 2667 89 1 2
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 13884 1233 5 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 3603 134 2 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2432 46 3 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 2828 38 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 30989 1003 79 24
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 173612 34069 38 38
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32908 15434 12 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2251 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1684 401 1 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 19197 388 45 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 367 43 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2265 337 2 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 21030 284 11 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1710 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2955 334 5 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 27755 472 9 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2955 51 2 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 30823 1634 21 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 10029 145 12 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 732 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 815 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 637 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8365 4051 21 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 3973 439 49 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3393 594 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 21400 95 8 2
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2899 72 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 184 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 5639 1738 6 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 81143 3024 33 4
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 15653 438 5 0
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4320 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 1162 318 7 6
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7932 697 4 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 13616 555 13 8
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 93186 12732 19 4
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 15401 68 7 2
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 3235 436 8 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1940 471 14 2
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 21001 988 15 2
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 8940 114 15 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 170376 11416 130 14
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 5934 86 15 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6439 3285 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1613 654 3 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 35150 994 26 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1173 342 2 2
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 31 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10835 3842 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 6847 2761 5 4
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 82085 9101 39 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 6073 34 9 2
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 17333 1001 66 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 82150 15771 33 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 13224 181 14 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 232750 58830 11 6
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 88233 39733 17 22
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 3920 1762 11 4
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1310 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 23567 1262 4 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 1684 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 23298 176 11 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 15304 233 13 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1152 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 14447 385 5 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2183 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1214 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 8000 542 6 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 43094 1741 2 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 7190 237 4 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 4336 174 1 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 12471 114 3 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 709360 240530 105 62
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 56307 29669 39 4
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10071 5167 10 4
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 25140 125 19 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 3616 93 5 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20987 10738 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 61399 26089 39 16
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 51683 2773 10 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 871 7 14 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 9115 267 3 2
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 334669 68388 51 42
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 66581 20855 62 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 65423 19284 26 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1408 298 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 2334 907 1 2
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 23260 921 6 10
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 14505 3076 14 21
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 250 0 0 0
PAE303 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 111 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 57119 3767 13 2
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 28155 1584 14 8
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 23541 323 14 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 5525 105 11 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 358957 114324 91 16
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4859 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 15176 1067 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 29853 2733 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5015 623 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 16440 48 12
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1271 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 136 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 8232 2954 4 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3656 736 7 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 24826 1333 15 8
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 4683 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 28601 822 21 6
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 6007 137 2 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 15391 371 13 4
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 34674 213 12 2
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1331 282 3 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 13700 498 3 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 4874 100 1 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 4011 23 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 4269 2213 0 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 11489 7 12 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 17451 405 3 2
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 12282 614 15 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 26212 329 4 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 16644 946 24 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 620 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 231 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 557 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 209 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 166 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 476 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 231 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 951 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 407 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 264 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 109 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 145 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 100 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 407 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 508 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 297 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 132 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 176 0 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 12235 201 5 2
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 67 14 1 0
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5397 15 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 47541 1477 49 2
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2215 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 14708 326 8 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 306 12 0 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 19656 214 35 6
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1701 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1628 408 1 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 435 278 2 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 19019 252 14 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 9794 243 10 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 1401 58 19 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 1763 311 3 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 88 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 34793 816 42 2
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 19860 4796 4 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 5299 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 265918 64236 49 2
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 79249 6088 15 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 14689 174 18 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 20348 803 12 0
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 7799 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 11528 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 1430 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 2137 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 861 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 531 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 1539 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 803 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1337 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1207 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 655 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 229 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1137 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 19461 96 34 8
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24244 8727 12 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 5505 1856 14 4
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10440 1394 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 124539 17154 44 20
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 4641 166 13 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6464 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41574 2547 1 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 14505 116 43 2
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 1821 95 2 2

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.12.2014)

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB005 Praha testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB068 Praha testování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051 Praha testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE045 Praha imp Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 962
ABE194 Praha testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE308 Praha imp Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 3767
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 Praha imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 Praha imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha imp JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 209
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 Mikulov imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 Jičín imp Městská knihovna Třeboň 66
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTG001 Litoměřice imp Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 47
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 Náchod imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
PBG501 Sedlčany imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 Přeštice imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PIG501 Prostějov imp Městská knihovna Milevsko 699
PVE301 Prostějov testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
SVE950 Moravská Třebová imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 0
SVE951 Dačice imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 0
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
09.04.2015