Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2015 Rok 2015 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

Rok 2015 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2014 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 4.1.2016)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2015 Z toho dávek seriálů v roce 2015
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2299834 1959145 325 275
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18422 11823 12 2
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 470524 399660 29 18
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 66113 43624 51 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 397785 228141 97 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 111187 71151 22 11
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 117948 83211 19 6
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 152277 47361 29 6
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 224562 74564 12 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 161346 109863 72 29
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4213 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 25244 15677 47 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 4408 868 54 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 31942 15601 53 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 13238 6719 39 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17307 11634 2 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 8007 2823 32 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6011 3902 8 0
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1740 0 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 20559 9694 54 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 30945 18036 95 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 43451 29249 29 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 20893 12447 46 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8384 4982 17 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 73164 25612 98 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8109 3471 10 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8973 5045 17 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3226 1760 27 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20224 6704 37 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 13254 8419 38 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6443 4256 8 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4729 1486 48 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10583 5106 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12845 5223 34 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4033 2299 31 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2940 1499 11 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1574 544 1 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8610 3519 6 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 79630 18083 55 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3559 2005 18 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2328 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 14808 7758 40 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7050 4236 1 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 37394 9843 46 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 10079 2152 50 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9233 5192 42 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 13802 8997 38 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 924 501 19 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1927 651 6 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2572 910 3 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 58827 46315 12 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 34003 24704 9 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 13761 6827 11 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 964 147 2 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 11270 7923 61 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5879 4092 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1819 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 205645 154075 11 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 25667 10731 10 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 78079 36815 11 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 30832 17763 12 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10158 5783 12 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 5305 871 12 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1148 0 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1676 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 11585 7934 12 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 29390 24104 12 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3931 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5147 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2413 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 6562 4133 8 2
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 2901 1029 7 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 3441 935 40 6
ABD026 přípis opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 42089 23200 11 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3809 2783 9 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 15638 12168 5 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 18124 13934 12 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 24962 16417 12 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 63846 45593 10 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 53779 52560 12 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3367 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7911 3331 12 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 22174 18863 3 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 49852 28589 11 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 66195 33777 11 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 7482 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 338 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 7656 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7603 4339 12 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 94 12 0 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1228 0 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 13082 6924 16 8
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 68836 38045 26 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 1508 315 4 0
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9514 4569 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 993 515 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3173 1839 1 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 990 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 230 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2201 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 4440 1720 14 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1475 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 11194 3439 43 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 83445 50144 20 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 51072 32323 41 13
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 269 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 4703 765 3 4
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 33633 21330 6 4
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 21252 5038 25 6
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3138 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 373 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 6703 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 6877 6220 20 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 54728 39808 13 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10026 5416 2 2
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 2869 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 304732 92055 14 4
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 1208 279 4 2
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 24800 277 7 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 3931 120 5 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 2136 1 1 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1345 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 15808 348 17 1
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3623 177 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 5070 196 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7828 145 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 21211 437 9 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 11073 521 41 6
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1014041 410636 219 4
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 10042 4569 15 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1278 435 4 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14667 4579 25 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 443 86 1 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 8410 4149 38 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5866 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6038 2289 11 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4611 2681 10 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 724 239 24 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 147147 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 9363 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 50442 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 49803 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26613 13524 5 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1624 93 7 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 55843 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 348 41 3 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10925 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 21414 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 540 302 6 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2334 950 7 0
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1820 279 7 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 640 311 0 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 32009 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4682 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2435 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 690 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9797 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 221823 0 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1894 626 7 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 404 213 5 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1634 1099 5 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 453 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1141 163 1 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 58063 34307 8 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 33679 8108 14 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1138 214 2 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 3407 1953 7 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1013 306 0 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 32011 2005 8 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 36845 1070 6 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 324 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 30687 851 17 4
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 12191 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 10249 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 28457 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 5231 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1213 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4788 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 4194 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3617 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1001 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1651 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 19948 694 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 389724 115083 233 125
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 35942 26085 44 4
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3673 601 3 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 106107 32632 45 2
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 153 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 2129 33 5 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 17646 680 13 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 6951 1621 19 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 85362 7934 12 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8857 1446 0 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 23676 261 6 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 413 0 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 13225 0 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 50302 2039 47 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 5346 171 2 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 20379 237 5 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 1387 365 3 2
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 14383 335 1 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 3179 77 3 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 16130 1493 4 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 3759 112 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2493 29 1 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 4274 99 2 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 44201 1176 105 6
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 185228 33917 54 39
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33304 15274 12 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2402 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 2830 706 9 6
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 24603 790 39 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 369 39 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2414 320 1 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 24287 350 8 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1755 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 3314 290 2 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 31746 420 6 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 3301 40 6 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 33190 1504 13 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 11684 153 13 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 944 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1114 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 885 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8410 4012 13 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 4530 501 49 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3400 558 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 23514 83 7 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 3520 71 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 184 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6240 1688 4 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 130 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 83231 2491 24 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 16621 407 4 0
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4398 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 1831 483 4 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7969 679 2 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 15430 476 9 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 97057 11527 14 0
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 18216 94 8 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 3235 420 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 863 351 4 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1960 446 1 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 24135 987 13 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 9989 111 29 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 180840 11218 98 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 7878 96 8 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6448 3242 1 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 2662 910 11 2
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 72 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 39132 958 31 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1304 351 2 1
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 4876 50 1 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10827 3519 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 7635 2914 7 2
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 84405 7661 47 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 7797 30 12 2
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 35571 1628 12 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 90536 15970 40 1
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 14936 173 12 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 247298 60415 123 41
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 90113 40055 41 10
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 10389 5937 13 2
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 154 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 148 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1391 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 25319 1113 3 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 2944 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 31982 252 25 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 17017 204 12 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1344 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 14438 229 0 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2381 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1213 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 8780 490 2 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 44421 1576 2 2
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 8263 200 3 2
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 6179 244 2 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 13232 96 2 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 736564 237598 263 148
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 65899 34131 40 10
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 11224 5602 12 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 189 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 29217 147 26 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 3842 67 2 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 21129 10627 1 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 72742 29391 35 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 55443 2515 13 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 994 6 13 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 10334 134 6 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 348340 68160 76 66
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 71634 21993 59 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 66373 19022 7 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1521 404 1 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 13 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 154 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 2927 1211 2 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 24218 735 0 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 16334 3441 12 7
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 327 0 0 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 1090 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 63349 4191 14 5
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 31852 1524 13 3
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 26481 304 26 6
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 6842 105 14 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 377092 117111 79 14
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5049 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 15559 1036 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 30415 2691 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5371 620 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 16904 54 26
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1325 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 8235 2792 0 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 437 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3651 681 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 27961 1597 13 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 6220 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 32287 805 21 4
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 8567 290 5 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 17549 508 13 3
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 37971 229 13 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1470 316 3 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 16109 497 3 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 4873 53 0 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5529 22 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 8642 5057 10 3
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 1 0 0 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 13108 9 9 0
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 13 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 20012 368 4 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 13378 363 7 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 26988 295 1 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 18320 923 17 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 779 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 263 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 791 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 271 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 199 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 675 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 267 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1159 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 534 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 340 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 134 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 194 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 130 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 515 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 631 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 396 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 137 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 202 0 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 14041 186 10 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 71 14 2 0
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 5892 13 0 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 421 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 52074 1417 51 8
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2309 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 16938 277 10 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 360 11 1 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 23012 224 45 6
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1827 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9243 3970 28 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 435 270 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 29082 236 12 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 10660 183 6 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 2020 42 12 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2009 322 1 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 611 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 853 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 40857 942 34 2
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 235 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 23286 5534 7 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 6675 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 277605 65941 161 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 70626 5079 13 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 25646 1263 10 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 23274 881 12 4
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 9704 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 13838 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 1728 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 2928 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1050 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 686 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 1771 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 903 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1539 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1706 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1111 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 298 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1238 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 20068 83 9 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 27783 10047 13 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 6141 1955 10 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10439 1359 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 172073 22894 240 8
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 5654 126 13 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6720 6135 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41554 2406 0 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 16596 112 34 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 3763 169 3 4

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.10.2015)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 testování České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 816
ABB005 testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB068 testování Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051 testování CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 0
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD026 testování Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
HBG501 projevili zájem Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 0
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505 testování Městská knihovna Aš 0
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 imp Městská knihovna Třeboň 66
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KMG502 imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 66
KLG002 projevili zájem Městská knihovna Kladno 0
KVG003 testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
KVG503 testování Městská knihovna Jáchymov 0
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTG001 imp Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 47
MEG502 imp Městská knihovna Neratovice 0
MOG001 imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
OPG502 testujeme Místní knihovna Pavla Křížkovského 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PIG501 imp Městská knihovna Milevsko 699
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PNG523 Testování Městská knihovna Dobřany 0
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 134
SMG004 testuje Městská knihovna Semily 0
SOG501 testování Městská knihovna Loket 0
SVE950 imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 0
SVE951 imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 0
UOE802 testujeme Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 17
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
08.02.2016