Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2016 Rok 2016 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

Rok 2016 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12.2016)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2016 Z toho dávek seriálů v roce 2016
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2396757 2040050 335 273
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18676 11854 12 1
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 483700 407304 34 25
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 71057 47557 49 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 416793 235779 106 3
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 113102 71352 21 19
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 124930 87170 23 2
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 161904 49379 31 11
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 228487 75646 12 6
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 169150 115367 79 23
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4288 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 25810 15716 45 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 10338 1742 97 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 22942 12483 12 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 34079 16736 50 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 13761 7007 34 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17307 11501 0 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 8983 3124 43 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6080 3900 17 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2997 565 27 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 21791 10179 50 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 32794 18634 86 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 43980 29117 38 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 21851 13142 50 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8187 4696 16 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 93469 30893 96 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8002 3353 19 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9024 4928 22 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3299 1746 11 1
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20385 6389 31 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 15334 10130 48 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6441 4210 1 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5466 1652 49 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10583 5033 3 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 13313 5257 44 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4089 2292 25 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2985 1509 24 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1574 535 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8617 3473 1 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 82745 17100 48 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3601 1991 22 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2503 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 17783 8672 54 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7154 4200 8 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 38257 9585 44 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 10324 2077 35 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9361 5239 36 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 14157 9030 35 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3222 1688 43 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2047 705 2 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2553 898 5 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 60991 46886 12 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 35152 25448 8 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 25034 8536 9 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1005 143 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 3410 165 14 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 11665 8141 48 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5986 4092 1 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1918 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 223838 166917 13 3
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 27193 11241 12 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 79907 36275 12 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29240 16681 12 2
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10185 5743 11 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 5670 924 12 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1380 148 6 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1881 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 12361 8432 12 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 29900 24066 12 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 4245 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4958 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2286 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 7452 4570 3 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 10675 5141 10 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 4111 1233 52 8
ABD026 přípis opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1110 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 43433 23372 12 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3937 2847 9 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 17034 13265 12 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 19612 15011 12 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 28267 19027 11 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67363 47696 11 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56014 54366 12 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3250 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 8506 3534 12 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 22983 19332 1 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 52995 29807 11 1
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 69443 35257 12 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 8342 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 341 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 8173 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7689 4297 12 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 822 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 99 12 0 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1485 155 6 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 13545 6808 18 14
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 78439 42632 14 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2253 474 4 2
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 510 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3173 1812 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 985 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 230 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2203 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 5111 2013 18 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1751 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 17101 7363 18 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 87828 52032 19 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 55366 34168 36 6
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 578 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 10190 2323 4 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 35024 21803 2 1
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 22937 5741 16 4
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3187 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 367 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 7367 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 9479 8511 23 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 60833 42272 20 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10602 5784 3 4
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 4809 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 326872 97372 13 3
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 2065 502 11 1
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 28724 269 9 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 5805 106 6 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 4116 53 10 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1477 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 17946 321 10 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 4665 213 2 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 5476 183 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 8668 117 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 22521 385 9 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 12905 570 134 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1111470 463548 306 98
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 10402 4636 32 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1283 425 2 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14777 4310 20 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 443 83 1 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 11619 6594 48 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 6050 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6049 2240 13 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4633 2663 11 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 763 249 17 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 166887 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 11277 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 52694 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 53909 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26987 13361 3 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1626 92 0 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 58192 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 349 39 0 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 11165 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 22402 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 540 290 0 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2337 932 0 0
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1821 273 0 0
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 641 307 0 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 34552 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4774 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2660 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 1326 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 13069 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 247999 7 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1894 607 0 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 404 209 0 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1635 1085 0 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 44 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 1158 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1143 160 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 62725 36608 6 1
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 40374 9999 29 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1214 211 1 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 3677 1937 0 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7472 6523 4 1
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1013 284 0 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 36143 2267 10 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 38867 879 12 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 356 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 34349 840 20 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 13707 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 11331 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 31214 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 5888 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1309 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 5313 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 4770 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4005 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1120 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1852 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 23346 744 2 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 408096 116882 242 91
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 36868 25338 50 2
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3716 574 6 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 110271 34844 51 0
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 374 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 2128 24 0 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 2128 24 11 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 2128 24 15 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 2128 24 12 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 2128 24 1 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 2128 24 4 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 2128 24 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 2128 24 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 2128 24 20 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 2128 24 4 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 2128 24 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 2128 24 4 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 2128 24 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 2128 24 1 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 17635 324 14 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 3546 67 1 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 17815 1610 2 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 4300 113 2 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 3580 101 2 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 6441 169 6 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 55611 1470 85 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 1875 104 35 0
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 197066 33864 245 53
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32571 14566 12 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2526 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3221 777 1 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 29046 656 44 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 369 34 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2576 305 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 27505 334 7 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 27505 334 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 27505 334 5 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 27505 334 10 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 27505 334 1 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 36171 1361 14 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 12674 148 5 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1031 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1254 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1032 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8468 3962 15 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 4908 540 46 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3432 513 1 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 26169 73 7 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 3520 63 0 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 343 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6316 1542 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 345 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 89515 2194 16 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 17360 329 8 4
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4445 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 2425 639 5 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 9733 1021 12 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 17901 392 11 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 101023 10348 15 0
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 47435 2365 20 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 4258 561 29 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1328 598 2 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2047 443 2 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 27409 988 12 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 11032 107 37 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 463 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 191280 10928 208 4
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 8789 88 3 2
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6502 3190 1 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 3243 1051 11 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 206 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 43417 1034 23 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1399 351 2 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 3138 38 26 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 5895 32 3 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10819 3320 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 8160 2966 7 2
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 86984 6058 43 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 8919 23 7 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 35559 1211 0 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 99871 16161 30 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 17212 173 12 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 259330 60829 243 45
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 90709 39473 45 3
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 11961 6921 9 2
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 513 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 528 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1608 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 28359 1039 10 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 3702 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 36426 266 21 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 18858 154 11 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1487 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 19131 222 3 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2654 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1219 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9339 458 1 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 41260 1303 1 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 9481 159 2 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 8237 114 3 5
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 15464 84 8 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 761483 233069 294 222
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 75237 38150 43 5
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 12017 5803 8 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 546 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 34237 228 30 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 4239 69 3 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 24276 12860 1 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 84292 32471 19 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 59029 2303 12 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1148 2 17 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 12343 95 3 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 361283 68387 239 148
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 74979 21846 55 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 68024 19297 15 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1548 407 2 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 32 1 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 433 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 3829 1745 6 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 20949 618 0 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 18138 3839 12 2
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 1025 0 0 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2510 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 76129 7444 169 52
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 35124 1492 12 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 29553 317 22 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 7217 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 8248 109 12 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 400500 122985 85 17
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5231 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 16109 1015 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 31666 2658 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5855 613 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 17513 50 10
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1403 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 141 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 8809 2825 2 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1206 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3911 657 2 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 31791 2103 14 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 267 0 6 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 6697 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 35984 789 22 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9746 167 4 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 20146 485 11 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 42737 228 12 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1575 332 3 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 17161 439 6 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 4871 39 0 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5572 22 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 10418 6460 7 4
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 4 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 1492 0 1 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 15297 4 7 2
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 70 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 22714 354 4 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 14503 242 4 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 33315 395 6 10
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 20964 939 40 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1065 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 308 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1068 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 343 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 232 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 886 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 319 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1371 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 669 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 466 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 167 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 351 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 158 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 600 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 753 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 599 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 133 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 245 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 2 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3343 2487 2 1
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 16611 204 12 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 74 12 1 0
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6372 12 0 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 711 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 55477 1301 52 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2591 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 19217 236 11 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 469 14 2 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 26288 235 54 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1952 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9389 3696 1 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2221 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 536 313 1 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 37744 215 12 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 11053 165 1 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 2669 39 9 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2363 339 1 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 610 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 1136 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 45906 961 52 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 561 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 26278 6210 2 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 8035 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 288748 65513 237 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 665 269 3 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 71150 3678 68 3
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 35983 1905 82 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 26124 847 12 0
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 18 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 8 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 11483 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 15840 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2016 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 3539 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1323 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 930 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2071 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1146 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1935 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1899 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1327 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 424 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 5 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 22 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1359 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 21 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 4 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 19 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 26 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 24 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 13 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 37 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 12 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 22 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 116 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 4 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 9 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 24 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 33 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 11 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 10 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 27 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 32 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 20687 77 5 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 45889 14555 14 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 7254 2193 29 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10895 1346 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 542 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 180091 22050 240 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 6145 85 12 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6742 6124 2 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41520 2264 0 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 19265 133 36 2
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 4032 114 1 2

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.12.2016)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 testování České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 816
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD026 testování Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE343 imp Národní archiv - Knihovna 5875
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE459 projevili zájem Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 0
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505 imp Městská knihovna Aš 110
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 imp Městská knihovna Třeboň 66
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KLG002 imp Městská knihovna Kladno 2575
KVG003 imp Městská knihovna Karlovy Vary 1967
KVG503 imp Městská knihovna Jáchymov 20570
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LNG001 imp Městská knihovna Louny 65
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
LTG001 imp Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 5160
MEG502 testujeme Městská knihovna Neratovice 0
MOG001 imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
LNG001 imp Městská knihovna Louny 65
NBG001 Projevili zájem Městská knihovna Nymburk 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PIG501 imp Městská knihovna Milevsko 699
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 testování Městská knihovna Loket 0
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
24.02.2017