Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2016 Rok 2016 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Rok 2016 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů - formou on-line aktualizace odběrů seriálů (statistika k 31.12.2016).

 

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru.

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 409 knihoven.

 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 31.12.2016 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2016 Počet odběrů zrušených v roce 2016 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2016
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 29.9.2004 63952 293 15 181
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 8.11.2005 339 9 0 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 4710 51 7 6
ABA005 Francouzský institut - Mediatéka 30.9.2010 27 0 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 11.5.2005 2995 37 0 0
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 18.5.2005 14794 1674 820 71
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 8.3.2005 6831 417 26 1
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 11.4.2007 9699 451 29 23
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 18.10.2005 7716 26 1 4
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 12.10.2004 1081 39 18 1
ABA013 Národní technická knihovna Praha 2.12.2004 14922 703 80 0
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 14.7.2004 867 189 1 7
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 4.9.2007 1715 35 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 18.7.2005 805 53 1 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 98 26 0 0
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 16.6.2005 296 113 244 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 5.11.2008 806 109 0 0
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 18.9.2015 744 413 3 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 29.6.2006 283 3 0 1
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 21.4.2006 447 432 25 0
ABB016 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.8.2010 286 0 0 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 1029 323 1 6
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 13.7.2005 305 16 1 1
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 1.3.2006 905 14 4 0
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 15.6.2005 1401 14 0 0
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 3.11.2005 2099 39 0 0
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 14.6.2005 239 0 0 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 13.6.2007 1589 429 3 3
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 9.11.2006 289 0 0 0
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.9.2015 595 368 1 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 26.5.2005 365 178 0 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 6.6.2008 327 42 2 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 3.4.2007 319 18 0 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 23.11.2006 305 0 0 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 8.3.2007 165 0 0 0
ABB047 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - VTEI 17.2.2011 846 38 1 0
ABB048 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 26.2.2013 309 7 1 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 23.5.2008 187 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.2.2009 161 22 1 0
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 7.7.2005 271 1 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 109 2 0 2
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.9.2009 111 5 1 1
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5.11.2015 402 73 0 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 142 43 0 4
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 21.2.2007 763 115 9 4
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 30.5.2006 158 1 0 0
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1.12.2010 283 11 0 0
ABB085 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Masarykova ústavu 16.9.2014 106 36 0 0
ABB108 Česká botanická společnost – Knihovna 29.11.2010 666 0 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 29.6.2005 753 0 0 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 784 58 3 7
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.3.2009 46 10 2 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1.11.2005 766 68 3 0
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2005 199 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.9.2016 82 74 34 2
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 30.1.2008 256 0 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 376 41 5 0
ABC023 Česká geologická služba – Knihovna 5.3.2010 3560 160 2 4
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 10.5.2006 316 0 0 0
ABC031 Česká geologická služba – Knihovna 22.11.2010 291 0 0 0
ABC036 Endokrinologický ústav - Knihovna 23.4.2012 27 22 10 0
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 13.12.2006 302 0 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 18.9.2015 95 3 1 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 27.4.2005 527 139 10 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 95 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 1.10.2009 187 2 0 0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 21.3.2006 457 10 0 0
ABC135 Národní filmový archiv – knihovna 13.12.2010 717 18 0 6
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 30.3.2005 84 23 0 1
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 27.11.2007 26 0 0 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 3.11.2006 219 16 0 0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 14.7.2007 24 0 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 28.3.2006 362 9 11 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 3.8.2006 2823 0 2 1
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 11.12.2006 1015 95 1 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 4.10.2006 305 18 5 1
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 24.1.2007 853 191 20 0
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 11.12.2006 218 58 45 0
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20.3.2007 88 48 2 0
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 13.11.2006 526 25 4 0
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 13.11.2006 611 16 0 0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 24.3.2005 453 30 1 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 24.3.2005 1237 10 5 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 379 19 1 1
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 3.3.2005 538 30 19 0
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 23.7.2004 537 13 5 0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 3.3.2005 609 1 2 0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 3.3.2005 175 94 89 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 22.11.2005 481 16 0 0
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 4.5.2006 231 20 0 0
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 10.2.2010 528 61 0 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 29.1.2007 364 42 0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 11.12.2006 760 31 1 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 27.4.2010 22 26 4 0
ABD043 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie 24.3.2005 186 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 24.3.2005 1204 102 6 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 21.7.2004 741 64 7 0
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 24.3.2005 652 16 1 0
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 11.12.2006 697 0 0 0
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 30 0 0 0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 3.3.2005 75 39 0 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 24.3.2005 2 0 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 10.10.2009 0 0 0 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 10.10.2009 0 0 0 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABD100 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT 15.4.2011 93 17 4 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 14.6.2004 307 0 0 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 1316 590 7 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 23.11.2005 484 145 1 0
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 10.10.2009 0 0 0 0
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 267 22 0 2
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 3.3.2005 0 0 126 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.3.2009 243 26 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 11.12.2006 311 2 0 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 24.3.2004 226 20 8 8
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 3.3.2005 20 18 0 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 2 2 0 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 13.11.2006 129 2 0 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 43 88 14 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.10.2011 4 0 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.7.2015 11 0 0 0
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.7.2016 0 0 0 0
ABE002 Úřad vlády České republiky knihovna 21.3.2008 0 0 0 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 8.3.2005 504 3 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 23.3.2006 335 76 4 0
ABE045 Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 26.4.2011 1110 89 1 10
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 30.6.2005 210 4 0 2
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 4.5.2005 480 54 0 0
ABE179 Informační centrum o NATO 9.4.2015 0 0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 11.5.2005 236 144 2 0
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 10.10.2009 774 2 0 0
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 24.8.2009 6 0 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.1.2012 0 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 4 0 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 27.4.2005 167 124 2 0
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 11.12.2006 98 132 76 0
ABE283 Státní ústav pro kontrolu léčiv - Tiskové a informační oddělení SÚKL - Knihovna rok 2008 0 0 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 28 6 0 2
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 12.11.2009 297 10 0 2
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 7.3.2006 880 71 0 1
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.3.2009 0 0 0 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 10.11.2008 1414 569 4 11
ABE309 Národní divadlo 12.11.2007 294 2 0 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 11.5.2004 1721 34 1 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 25.10.2005 3740 193 0 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 684 89 1 6
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 18.11.2004 689 98 3 0
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 17.10.2005 1739 47 0 0
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 36 2 0 0
ABE343 Národní archiv - Knihovna 14.6.2007 386 16 0 6
ABE352 Informační centrum OSN Praha 18.5.2006 22 0 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 30.3.2007 14 0 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.1.2012 95 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2006 2 0 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 1.4.2009 2731 187 1 2
ABE369 Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 17.1.2011 0 0 0 0
ABE400 Národní galerie v Praze 2.8.2004 1090 12 8 3
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.1.2011 54 12 2 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 35 6 8 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 7257 0 0 0
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 18.12.2008 305 0 0 0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 6.1.2008 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.1.2014 8 12 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20.2.2006 145 80 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební - Školní studijní informační centrum - Knihovna 11.6.2007 0 0 0 0
ABG308 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola - informační středisko 11.6.2007 0 0 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 2.12.2005 169 20 2 4
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 22.1.2008 0 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.7.2015 1 0 0 0
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.9.2015 3 2 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 16.11.2009 7 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 86 0 0 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 14.2.2007 61 88 0 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 16.2.2007 37601 205 3 4
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.3.2015 663 22 0 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 11.10.2006 68 40 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 426 30 0 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 9.8.2005 368 220 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 1430 168 0 8
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 11.10.2006 168 4 2 0
BOB013 Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. - Knihovna rok 2011 134 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 22 2 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 166 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 2.3.2012 73 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 325 32 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 1443 60 0 0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 25.4.2005 1951 7 4 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 1.6.2005 198 186 0 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 1200 16 88 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 7.11.2012 146 8 0 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 24.9.2004 945 91 35 0
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 25.5.2007 610 316 8 0
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 16.3.2006 1044 90 14 0
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.3.2009 263 2 0 0
BOD022 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 4.9.2015 55 0 0 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 9.6.2016 0 0 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 8.3.2006 366 19 1 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 9.6.2016 25 0 0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 7.3.2007 108 64 0 64
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 26.4.2006 300 118 18 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.1.2012 67 30 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.1.2012 0 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.1.2012 165 70 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 306 20 4 0
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum 3.3.2010 0 0 0 0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 8.3.2006 382 102 2 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 9.6.2016 0 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 9.6.2016 1 2 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 13.2.2008 147 0 0 0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 12.11.2007 362 48 8 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 30.1.2009 148 100 0 0
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 1.6.2005 297 191 32 3
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.1.2011 992 28 0 1
BOE304 Moravský zemský archiv v Brně - knihovna 28.3.2011 488 0 0 0
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna 3.11.2010 1008 0 0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 3 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 134 60 0 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 16 0 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 24.11.2005 9 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.9.2009 2 0 0 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 1 0 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 9.3.2004 13251 1796 36 29
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 9.3.2004 1175 30 2 2
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20.1.2009 358 240 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 12.4.2005 76 2 0 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 7.12.2007 41 0 0 0
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 17.12.2012 0 0 0 0
CKE201 Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Středisko vědeckých informací 24.6.2010 43 0 0 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 30.4.2007 20 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 17 10 0 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 16.12.2008 35 0 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 599 44 0 0
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 3.6.2008 136 200 26 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 244 54 0 0
CRG001 Městská knihovna Chrudim 6.5.2016 1 2 0 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.2.2012 72 93 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 9 2 0 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2007 16 16 0 16
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 265 0 0 0
FME301 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o. - Studijní knihovna 30.5.2011 18 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 6 0 0 0
HBG001 Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 15.5.2010 3425 452 1 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 9620 2830 50 0
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 11.12.2006 2254 21 12 0
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 21.2.2008 338 6 0 0
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 21.11.2006 71 0 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 21.11.2006 48 18 0 0
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 21.4.2010 140 4 0 0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 9.7.2008 24 0 0 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 9.7.2008 189 22 0 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 5 0 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 5.4.2006 16 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 14.7.2008 347 182 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 15.7.2008 311 348 26 0
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 9.2.2012 15 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 9.2.2012 0 0 0 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3.6.2015 1 0 0 0
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 3.6.2015 0 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 3.6.2015 0 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 3.6.2015 0 0 0 0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 4.2.2008 441 0 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 5.2.2008 3 0 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 15.11.2006 134 6 0 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 5.2.2008 40 2 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 204 4 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 2.6.2010 260 376 36 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 23 46 2 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 50 0 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.1.2011 375 24 0 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 1 1 0 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 21.9.2006 131 42 34 0
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 10 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 8351 858 11 13
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 12.10.2005 372 7 0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 189 16 0 1
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 257 74 0 0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 0 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 28.2.2007 466 54 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 29 0 0 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 12.7.2005 123 0 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 4.9.2008 3416 399 3 1
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.6.2016 3 6 0 2
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 12.4.2006 9086 1161 6 14
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 371 498 6 0
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 17.2.2010 615 4 2 0
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.6.2010 0 0 0 0
LIE304 Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 4.8.2015 165 29 0 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 300 24 0 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 5.12.2006 4 6 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 1 0 0 0
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 123 236 4 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 23.10.2008 296 23 0 0
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.9.2010 375 0 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 71 112 0 0
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.6.2010 118 24 1 0
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 156 2 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 133 178 2 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 8.10.2009 0 0 0 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 37050 448 35 2
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 8.9.2004 1712 1 0 0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 8.9.2004 595 134 2 0
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 8.9.2004 344 70 4 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 8.9.2004 137 0 0 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 8.9.2004 172 124 28 3
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 8.9.2004 135 12 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 8.9.2004 403 108 8 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 15.2.2005 19 2 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20.9.2006 473 8 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 237 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 1 0 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 335 160 0 1
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 4597 241 1 2
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 22.6.2006 31 40 0 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 11976 756 3 0
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 897 209 7 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 2649 226 0 0
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 4.8.2009 718 23 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 3 0 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 14.3.2007 164 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 230 12 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 5.8.2009 70 68 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 515 42 0 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 18.4.2008 1108 28 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 103 150 0 0
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 11.11.2014 84 52 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 28.11.2007 4942 475 0 6
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 42 6 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.5.2016 1 2 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.5.2010 85 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 1.12.2004 12562 312 8 3
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 1115 296 8 2
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 5.4.2006 948 10 2 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 211 4 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5.4.2006 216 2 0 0
PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna 5.4.2006 0 0 0 0
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 7.2.2008 131 58 2 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 1295 888 2 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 75 2 0 0
PNG001 Knihovna města Plzně 1.12.2004 125 122 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 291 29 0 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 237 24 4 0
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 54 68 2 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 963 40 0 0
SMG004 Městská knihovna Semily 12.2.2016 2 4 0 0
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 1 2 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 14.12.2005 230 26 0 0
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.3.2016 4 6 0 0
SUG506 Místní knihovna Libina 15.3.2016 0 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.3.2016 0 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.3.2016 0 0 0 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.3.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.3.2016 0 0 0 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.3.2016 0 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.3.2016 0 0 0 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.3.2016 0 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.3.2016 0 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.3.2016 0 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 10.4.2008 10 4 0 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.5.2016 3 2 0 0
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.5.2016 17 19 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 14 12 0 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 15.8.2006 224 14 0 0
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 75 2 0 2
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 3.6.2010 4 0 0 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 30.7.2008 71 4 0 4
TUD601 Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum - knihovna 4 0 0 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 10.10.2009 410 124 2 4
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 6.12.2005 203 60 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 1 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 5.12.2005 20 28 0 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 101 0 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 48 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 100 59 1 1
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 10.10.2009 27 4 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 18 0 0 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 816 30 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 217 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 992 181 1 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 24.4.2007 6144 3078 219 0
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 18.12.2008 77 0 0 0
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 7 10 0 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 17.1.2006 96 76 6 0
UOG505 Městská knihovna Česká Třebová 0 0 0 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 7.6.2007 185 0 0 0
VYE201 Nemocnice Vyškov, p.o. - Lékařská knihovna 2.4.2010 102 8 0 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 10.10.2009 0 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 26.11.2008 1089 304 3 7
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 26.11.2008 271 39 0 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 10.10.2009 347 10 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2008 149 114 0 0
ZLF402 S-projekt plus, a.s. - Technická knihovna - TEI 0 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 7.2.2007 8270 1275 10 3
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 9.3.2006 36 0 0 0
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 46 70 0 0
Celkem 166074 31969 2425 559
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
16.02.2018