Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2017 2017 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

2017 - Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě

 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.12.2017)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Celkem spolupracuje na budování SK ČR 473 knihovny.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2017 Z toho dávek seriálů v roce 2017
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2486916 2108695 338 276
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18849 11833 12 2
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 492716 412605 32 20
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 74234 49652 46 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 430192 239365 114 2
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 114504 71488 21 18
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 132256 92348 25 25
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 176699 52813 45 0
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 244040 85109 96 12
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 173864 114064 93 15
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4341 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 26523 15843 50 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 16443 3367 99 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 22989 12200 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 36316 18044 53 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 14440 6487 35 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17376 11131 5 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 9660 3229 44 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6059 3843 1 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4157 1130 50 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 22475 10381 52 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 33700 18664 88 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 44509 26202 30 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 23038 14206 54 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8188 4433 12 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 111073 35602 100 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8011 3075 13 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9041 4728 25 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3296 1689 5 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20566 6139 46 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 15451 9993 34 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6436 4123 3 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 6878 2108 63 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10535 4689 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 13889 5365 43 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4100 2224 16 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3035 1397 23 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1583 502 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 11131 4375 72 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 91066 20220 53 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3649 1913 14 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2754 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 20782 9435 65 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7228 3881 16 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 38783 9390 57 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 18293 6778 67 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9536 4923 38 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 14287 8943 28 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3220 1597 8 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2060 709 2 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2546 887 4 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 62537 47046 12 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 35165 24988 0 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 27595 10669 14 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1061 135 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 3887 231 20 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 11941 7983 55 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 6059 4050 1 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2107 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 237917 175983 11 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 28657 11761 12 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 81191 35554 12 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 30059 16864 12 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10290 5735 12 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 5885 936 12 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 20040 16325 15 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 27998 23041 8 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 12857 8467 12 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 30762 24159 12 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 4551 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4650 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2272 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8290 4902 5 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 11339 4955 12 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 4607 1384 54 4
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23314 3758 6 4
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 44811 23878 12 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 0 25 6 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 19458 15383 12 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 25544 19600 12 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 33607 23280 12 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 66826 46824 12 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56377 54635 11 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3240 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 8815 3599 11 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 24396 18450 2 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 57336 31659 12 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 71949 36539 12 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 9182 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 345 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 8469 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7750 4235 8 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 803 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 97 11 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11534 8352 14 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 13856 6786 18 15
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 80478 43138 15 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2306 483 3 3
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1010 510 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3175 1783 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 976 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 1586 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2187 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 5750 2286 21 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2128 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 22889 10072 22 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 88470 51171 13 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 60630 36537 30 13
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 661 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 10767 2286 12 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 36994 22923 12 8
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 25154 6564 15 0
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3186 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 15151 1241 32 6
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 364 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 7927 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 11952 10747 19 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 66393 43477 16 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10604 5725 1 2
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5019 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 346286 102172 21 4
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 3365 577 14 6
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 32101 310 7 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 7127 85 6 2
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 6112 85 12 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 444 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1594 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 19595 313 12 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 4805 193 2 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 5783 173 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 8667 97 0 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 25020 336 12 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13295 495 7 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1178565 497645 308 97
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 11087 4889 46 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1288 410 4 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14905 3989 31 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 434 80 0 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12378 6816 38 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 6164 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6047 2065 7 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4638 2444 9 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 793 255 21 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 195700 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 16157 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 55767 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 58924 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 29180 14619 23 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1787 101 9 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 65749 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 778 231 16 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 12457 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 24323 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 1004 408 14 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 3008 1106 16 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 2447 344 12 2
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 660 290 2 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 38656 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 5394 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 3076 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 1892 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 15516 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 284019 12 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 2527 769 15 2
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 531 241 10 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1679 1051 3 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 62 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 1252 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1352 171 1 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 65014 36763 6 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 44501 11201 14 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1452 329 2 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 4585 2467 10 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6499 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1693 349 2 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 42385 2647 11 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 39939 691 3 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 380 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 36547 831 13 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 14861 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 12236 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 33070 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6343 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1399 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 5634 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 5156 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4352 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1277 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1965 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 27324 816 3 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 422496 115821 241 70
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 37412 24747 51 9
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3725 552 10 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 113188 35824 49 0
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 416 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 3234 67 4 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 3234 67 11 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 3234 67 74 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 3234 67 9 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 3234 67 8 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 3234 67 6 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 3234 67 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 3234 67 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 3234 67 25 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 3234 67 4 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 3234 67 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 3234 67 4 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 3234 67 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 3234 67 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 18893 311 7 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 4397 73 2 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 22094 2001 4 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 4913 115 2 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 4068 91 3 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 7726 136 4 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 66394 1641 55 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 3446 69 33 0
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 211464 34533 216 44
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32463 14073 11 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2725 1 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3877 901 2 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 33719 788 43 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 368 30 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2723 280 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 30766 342 9 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 30766 342 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 30766 342 0 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 30766 342 19 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 30766 342 5 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 30766 342 4 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 38862 1254 14 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 14064 139 5 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1172 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1324 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1096 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8509 3928 11 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5261 586 46 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3423 475 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 28349 55 5 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 5857 69 10 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 564 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6399 1368 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 403 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 93735 1992 21 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20044 367 12 14
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4433 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 2689 658 3 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 11567 1346 6 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 286 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 20793 414 13 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 104011 9553 12 0
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 669 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA 50082 1681 45 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 5231 728 15 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 242 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 62 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 405 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 111 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 329 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 152 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 279 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 450 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 449 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1344 543 2 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2043 414 0 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 30795 1031 11 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 12229 80 26 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 461 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 202044 10887 210 0
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 5802 221 8 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 11337 91 4 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6552 3152 2 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 3766 1270 6 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 240 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 46404 917 20 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1461 343 1 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 5050 48 19 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 5894 25 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10812 3053 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 9350 3128 4 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 88092 5274 34 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 29463 1296 12 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 37562 1025 3 5
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 106042 16351 24 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2777 91 5 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 18929 154 10 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 22866 893 5 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 270784 61564 239 50
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 92607 43996 90 0
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 11941 6690 0 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 648 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 743 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1730 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 721 13 3 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 30470 947 9 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 4281 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 7089 49 1 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 43649 280 16 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 20464 137 11 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1741 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 3251 15 8 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 22526 204 50 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2826 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1259 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9737 440 1 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 42958 1119 8 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 10013 104 2 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 9927 120 24 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 17189 65 4 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 784741 226944 300 205
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 84577 42071 44 0
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 13501 6366 26 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 600 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 38455 262 28 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 4982 57 2 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 27280 14403 2 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 92376 33194 17 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 62599 2067 11 0
OPG502 imp opravy Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice 1022 25 3 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1318 2 19 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 13907 86 6 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 372951 67668 244 182
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 77232 21594 52 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 69953 19408 27 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1646 448 7 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 30 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 476 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 4918 2132 3 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 27921 773 18 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 19983 4353 6 0
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2486 0 0 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 3557 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 85680 8375 242 80
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 38420 1491 11 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 33682 278 12 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 12511 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 9401 124 11 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1481 17 1 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 424509 128532 95 29
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5464 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20664 562 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 36916 1693 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 7596 497 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 21834 48 9
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1660 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 9286 2788 2 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1321 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3907 595 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 35307 2618 12 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 387 10 4 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 7263 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 40074 842 49 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9747 95 0 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 22288 474 12 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 46992 230 12 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1583 323 1 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 19456 418 9 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 6550 29 35 2
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5571 20 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 11894 7790 5 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 4 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 2594 0 0 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 45046 2471 12 10
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 166 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 24169 342 2 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 24722 1100 10 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 37234 410 4 8
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 23602 982 41 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1376 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 393 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1301 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 445 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 302 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1198 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 395 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1730 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 842 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 572 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 227 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 521 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 200 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 761 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 920 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 804 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 133 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 299 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3343 2504 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 19009 225 11 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 74 12 0 0
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6447 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 13097 4498 4 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2117 729 4 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1313 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 59746 1239 50 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 3010 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 20823 192 5 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 516 9 1 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 29625 239 52 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2254 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9532 3451 1 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2216 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 535 292 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 48224 209 12 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 12969 180 11 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 2867 35 3 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2619 353 1 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 612 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 1694 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 50778 992 48 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 623 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 31023 7781 8 4
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 9292 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 299152 65162 235 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 2090 390 6 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 73879 3357 154 4
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 45664 2084 204 0
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 5529 952 6 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 28992 944 9 2
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 32 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 13 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 12724 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 16875 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2136 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 3783 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1340 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 933 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2179 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1162 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1970 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1914 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1354 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 423 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 66 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 31 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 40 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1360 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 52 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 95 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 43 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 46 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 46 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 29 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 59 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 26 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 35 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 239 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 16 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 24 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 57 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 66 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 36 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 19 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 56 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 58 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 23775 74 43 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 48075 15029 12 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 8445 2363 29 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10847 1289 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 1072 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 187044 21526 239 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 6749 72 15 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6741 6105 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 43677 2405 5 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 22242 172 39 2
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 4552 94 1 0

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.3.2017)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 testování České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 816
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE459 projevili zájem Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 0
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 imp Městská knihovna Třeboň 66
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
MEG502 testujeme Městská knihovna Neratovice 0
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
LNG001 imp Městská knihovna Louny 65
NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
NJG504 testujeme Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
26.02.2018