Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2017 Rok 2017 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Rok 2017 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

 

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru.

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 412 knihoven.

 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 28.2.2017 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2017 Počet odběrů zrušených v roce 2017 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2017
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 29.9.2004 64922 333 4 325
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 8.11.2005 340 5 0 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 4871 183 4 1
ABA005 Francouzský institut - Mediatéka 30.9.2010 27 0 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 11.5.2005 2994 17 0 0
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 18.5.2005 14935 2365 741 148
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 8.3.2005 6876 635 32 1
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 11.4.2007 10040 665 29 9
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 18.10.2005 7807 99 3 43
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 12.10.2004 1088 32 9 0
ABA013 Národní technická knihovna Praha 2.12.2004 14768 322 188 3
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 14.7.2004 931 140 3 5
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 4.9.2007 1719 56 2 2
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 18.7.2005 812 9 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 98 25 0 0
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 16.6.2005 276 128 20 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 5.11.2008 815 39 0 1
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 18.9.2015 779 141 7 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 29.6.2006 283 1 0 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 21.4.2006 454 125 3 0
ABB016 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.8.2010 286 0 0 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 1073 207 6 2
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 13.7.2005 305 23 1 1
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 1.3.2006 906 5 0 0
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 15.6.2005 1405 23 0 0
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 3.11.2005 2006 24 97 0
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 14.6.2005 239 2 0 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 13.6.2007 1626 280 1 0
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 9.11.2006 289 0 0 0
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.9.2015 596 349 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 26.5.2005 365 22 0 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 6.6.2008 318 140 18 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 3.4.2007 319 6 0 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 23.11.2006 305 30 0 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 8.3.2007 165 0 0 0
ABB047 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - VTEI 17.2.2011 850 19 1 0
ABB048 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 26.2.2013 322 19 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 23.5.2008 187 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.2.2009 166 21 2 1
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 7.7.2005 271 1 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 124 2 0 2
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.9.2009 111 14 0 1
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5.11.2015 409 15 1 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 144 16 0 0
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 21.2.2007 814 128 2 4
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 30.5.2006 158 1 0 0
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1.12.2010 300 16 0 0
ABB085 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Masarykova ústavu 16.9.2014 123 21 0 1
ABB108 Česká botanická společnost – Knihovna 29.11.2010 666 0 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 29.6.2005 753 5 0 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 803 44 0 5
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.3.2009 46 2 0 1
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1.11.2005 767 60 0 0
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2005 199 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.9.2016 81 12 1 0
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 30.1.2008 256 0 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 390 55 0 3
ABC023 Česká geologická služba – Knihovna 5.3.2010 3692 1119 14 5
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 10.5.2006 316 0 0 0
ABC031 Česká geologická služba – Knihovna 22.11.2010 0 0 0 0
ABC036 Endokrinologický ústav - Knihovna 23.4.2012 27 5 0 2
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 13.12.2006 299 13 3 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 18.9.2015 96 31 0 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 27.4.2005 531 19 0 1
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 95 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 1.10.2009 187 3 0 0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 21.3.2006 456 4 1 0
ABC135 Národní filmový archiv – knihovna 13.12.2010 724 9 0 0
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 30.3.2005 84 17 0 0
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna 21.4.2017 180 62 0 3
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 27.11.2007 27 12 0 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 3.11.2006 219 13 0 0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 14.7.2007 24 0 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 28.3.2006 363 16 1 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 3.8.2006 2824 24 8 0
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 11.12.2006 1019 14 2 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 4.10.2006 307 15 10 3
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 24.1.2007 832 171 61 0
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 11.12.2006 171 5 47 0
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20.3.2007 88 4 0 0
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 13.11.2006 529 36 1 0
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 13.11.2006 611 20 1 0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 24.3.2005 463 16 4 1
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 24.3.2005 1254 68 52 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 385 18 0 0
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 3.3.2005 254 53 287 0
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 23.7.2004 533 14 6 0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 3.3.2005 606 35 3 0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 3.3.2005 174 47 1 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 22.11.2005 483 29 2 1
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 4.5.2006 265 41 0 0
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 10.2.2010 532 11 1 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 29.1.2007 361 115 3 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 11.12.2006 775 17 0 4
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 27.4.2010 20 0 2 0
ABD043 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie 24.3.2005 0 0 14 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 24.3.2005 1206 16 6 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 21.7.2004 912 33 4 0
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 24.3.2005 667 55 0 5
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 11.12.2006 700 37 9 7
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 31 0 0 0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 3.3.2005 77 36 0 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 24.3.2005 3 0 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 10.10.2009 0 0 0 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 10.10.2009 0 0 0 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABD100 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT 15.4.2011 101 18 2 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 14.6.2004 307 0 0 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 2266 1078 10 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 23.11.2005 482 118 11 2
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 10.10.2009 0 0 0 0
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 267 22 0 2
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 3.3.2005 0 0 126 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.3.2009 244 12 0 4
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 11.12.2006 315 34 0 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 24.3.2004 227 7 0 2
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 3.3.2005 20 18 0 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 2 2 0 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 13.11.2006 129 40 0 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 42 38 1 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.10.2011 4 3 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.7.2015 11 0 0 0
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.7.2016 0 0 0 0
ABE002 Úřad vlády České republiky knihovna 21.3.2008 0 0 0 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 8.3.2005 518 3 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 23.3.2006 336 4 0 0
ABE045 Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 26.4.2011 1162 57 2 2
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 10.10.2009 0 0 0 0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 30.6.2005 210 4 0 2
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 4.5.2005 483 15 0 0
ABE179 Informační centrum o NATO 9.4.2015 0 0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 11.5.2005 351 171 12 2
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 10.10.2009 774 2 0 0
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 24.8.2009 6 0 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.1.2012 0 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 4 0 0 0
ABE199 Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 18.7.2017 2 2 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 27.4.2005 135 54 52 0
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 11.12.2006 97 6 3 0
ABE283 Státní ústav pro kontrolu léčiv - Tiskové a informační oddělení SÚKL - Knihovna rok 2008 0 0 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 18 0 10 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 12.11.2009 302 97 2 11
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 7.3.2006 912 54 0 2
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.3.2009 0 0 0 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 10.11.2008 1452 117 1 7
ABE309 Národní divadlo 12.11.2007 293 2 0 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 11.5.2004 1735 53 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 25.10.2005 3963 84 0 1
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 696 20 0 1
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 18.11.2004 776 65 2 0
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 17.10.2005 1786 86 1 4
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 36 2 0 0
ABE343 Národní archiv - Knihovna 14.6.2007 387 55 0 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 18.5.2006 22 0 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 30.3.2007 14 0 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.1.2012 95 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2006 2 0 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 1.4.2009 2784 128 0 6
ABE369 Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 17.1.2011 0 0 0 0
ABE400 Národní galerie v Praze 2.8.2004 1090 18 6 0
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.1.2011 54 12 2 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 33 0 2 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 7258 0 0 0
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 18.12.2008 305 0 0 0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 6.1.2008 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.1.2014 8 12 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20.2.2006 146 40 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební - Školní studijní informační centrum - Knihovna 11.6.2007 0 0 0 0
ABG308 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola - informační středisko 11.6.2007 0 0 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 2.12.2005 169 54 0 3
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 22.1.2008 0 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.7.2015 1 0 0 0
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.9.2015 3 1 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 16.11.2009 7 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 86 0 0 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 14.2.2007 61 49 0 1
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 16.2.2007 38365 130 0 1
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.3.2015 662 22 0 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 11.10.2006 68 1 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 426 30 0 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 9.8.2005 371 11 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 1437 105 5 0
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 11.10.2006 168 4 2 0
BOB013 Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. - Knihovna rok 2011 134 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 22 1 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 166 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 2.3.2012 73 5 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 325 17 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 1445 60 0 0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 25.4.2005 1952 9 1 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 1.6.2005 199 16 1 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 1201 24 1 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 7.11.2012 152 5 0 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 24.9.2004 937 49 9 0
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 25.5.2007 638 88 1 0
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 16.3.2006 1044 1 0 0
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.3.2009 270 12 0 0
BOD022 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 4.9.2015 55 0 0 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 9.6.2016 0 0 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 8.3.2006 367 12 0 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 9.6.2016 25 0 0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 7.3.2007 109 30 0 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 26.4.2006 280 11 21 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.1.2012 67 30 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.1.2012 0 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.1.2012 167 3 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 309 8 1 0
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum 3.3.2010 0 0 0 0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 8.3.2006 385 38 0 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 9.6.2016 0 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 9.6.2016 1 2 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 13.2.2008 147 0 0 0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 12.11.2007 361 9 3 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 30.1.2009 150 49 0 0
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 1.6.2005 296 85 1 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.1.2011 1060 149 6 1
BOE304 Moravský zemský archiv v Brně - knihovna 28.3.2011 489 0 0 0
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna 3.11.2010 1008 0 0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 3 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 196 190 15 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 16 0 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 24.11.2005 9 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.9.2009 2 0 0 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 1 0 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 9.3.2004 13893 930 28 20
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 9.3.2004 1223 539 21 0
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20.1.2009 367 116 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 12.4.2005 71 59 11 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 7.12.2007 41 0 0 0
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 17.12.2012 0 0 0 0
CKE201 Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Středisko vědeckých informací 24.6.2010 42 23 1 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 30.4.2007 20 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 17 9 0 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 16.12.2008 35 0 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 702 112 1 3
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 3.6.2008 140 100 0 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 262 53 0 0
CRG001 Městská knihovna Chrudim 6.5.2016 1 2 0 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.2.2012 76 45 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 9 2 0 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2007 16 16 0 16
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 265 0 0 0
FME301 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o. - Studijní knihovna 30.5.2011 18 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 6 0 0 0
HBG001 Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 15.5.2010 4029 704 14 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 10126 2692 24 0
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 11.12.2006 2249 15 6 0
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 21.2.2008 341 5 0 0
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 21.11.2006 71 0 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 21.11.2006 52 10 0 1
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 21.4.2010 140 4 0 0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 9.7.2008 24 0 0 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 9.7.2008 201 13 0 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 5 0 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 5.4.2006 16 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 14.7.2008 351 86 0 1
CHG001 Městská knihovna v Chebu 15.7.2008 322 233 22 4
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 9.2.2012 15 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 9.2.2012 1 0 0 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3.6.2015 2 0 0 0
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 3.6.2015 0 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 3.6.2015 0 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 3.6.2015 0 0 0 0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 4.2.2008 441 1 0 1
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 5.2.2008 3 0 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 15.11.2006 134 6 0 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 5.2.2008 40 2 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 210 73 1 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 2.6.2010 280 84 2 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 23 22 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 50 2 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.1.2011 379 4 0 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 1 1 0 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 21.9.2006 119 41 12 0
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 10 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 8712 448 12 11
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 12.10.2005 373 6 0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 207 25 0 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 268 17 0 0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 0 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 28.2.2007 467 54 0 0
KOE801 Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 31.8.2017 924 58 0 1
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 29 0 0 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 12.7.2005 123 0 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 4.9.2008 3662 364 2 0
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.6.2016 3 6 0 2
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 12.4.2006 9955 1469 2 5
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 380 298 15 0
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 17.2.2010 615 1 0 0
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.6.2010 0 0 0 0
LIE304 Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 4.8.2015 186 36 0 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 301 1 0 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 5.12.2006 4 2 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 3 2 0 0
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 137 130 3 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 23.10.2008 312 19 0 1
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.9.2010 375 0 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 74 4 0 0
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.6.2010 121 8 0 0
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 156 2 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 137 84 1 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 8.10.2009 0 0 0 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 37822 1355 27 2
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 8.9.2004 1756 184 1 0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 8.9.2004 687 283 0 0
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 8.9.2004 345 19 0 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 8.9.2004 148 83 0 1
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 8.9.2004 174 22 0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 8.9.2004 135 12 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 8.9.2004 426 63 1 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 15.2.2005 19 2 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20.9.2006 474 1 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 240 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 1 0 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 383 195 0 2
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 4642 195 0 5
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 22.6.2006 31 20 0 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 12346 758 5 16
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 898 17 0 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 2658 74 1 0
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 4.8.2009 725 23 1 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 3 0 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 14.3.2007 164 2 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 255 63 2 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 5.8.2009 70 7 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 514 18 1 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 18.4.2008 1115 16 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 107 4 0 0
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 11.11.2014 144 64 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 28.11.2007 6178 1558 0 23
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 45 9 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.5.2016 1 1 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.5.2010 85 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 1.12.2004 13260 383 51 20
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 1117 17 1 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 5.4.2006 953 16 0 5
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 217 9 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5.4.2006 216 8 0 0
PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna 5.4.2006 0 0 0 0
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 7.2.2008 132 6 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 1294 265 1 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 85 12 0 0
PNG001 Knihovna města Plzně 1.12.2004 124 57 1 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 312 46 0 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 265 34 0 0
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 62 31 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 967 33 0 0
SMG004 Městská knihovna Semily 12.2.2016 2 2 0 0
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 1 1 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 14.12.2005 232 9 1 0
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.3.2016 4 6 0 0
SUG506 Místní knihovna Libina 15.3.2016 0 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.3.2016 0 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.3.2016 0 0 0 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.3.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.3.2016 0 0 0 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.3.2016 0 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.3.2016 0 0 0 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.3.2016 0 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.3.2016 0 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.3.2016 0 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 10.4.2008 10 2 0 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.5.2016 3 2 0 0
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.5.2016 17 2 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 19 8 0 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 15.8.2006 143 144 98 0
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 79 4 0 1
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 3.6.2010 4 2 0 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 30.7.2008 72 3 0 2
TUD601 Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum - knihovna 7 0 0 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 10.10.2009 412 124 2 4
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 6.12.2005 203 47 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 1 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 5.12.2005 22 16 0 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 106 8 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 50 32 5 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 299 221 0 0
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 10.10.2009 27 4 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 18 0 0 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 832 47 2 0
ULE001 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 217 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 1045 149 2 3
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 24.4.2007 6764 1437 138 6
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 18.12.2008 77 0 0 0
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 205 201 0 4
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 17.1.2006 96 76 6 0
UOG505 Městská knihovna Česká Třebová 0 0 0 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 7.6.2007 185 0 0 0
VYE201 Nemocnice Vyškov, p.o. - Lékařská knihovna 2.4.2010 103 1 0 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 10.10.2009 0 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 26.11.2008 1116 287 1 4
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 26.11.2008 275 35 0 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 10.10.2009 349 10 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2008 479 333 1 0
ZLF402 S-projekt plus, a.s. - Technická knihovna - TEI 0 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 7.2.2007 8811 1276 11 1
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 9.3.2006 36 3 0 0
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 47 43 0 0
Celkem 460979 32299 2465 790
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
26.02.2018