Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) tradičním způsobem

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) tradičním způsobem

Seznam knihoven, které aktualizovaly odběry seriálů v SK ČR formou editace zaslaného seznamu seriálů.

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v  tabulce uveden též počet záznamů  (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní. V tabulce jsou uvedeny pouze knihovny, které aktualizovaly informace o odběrech seriálů v roce 2006 . Celkem se jedná o 139 institucí.

Sigla Název knihovny
Celkový počet titulů
seriálů
v SK ČR

Počet titulů
odebíraných
knihovnou
v roce 2006
ABB002 Akademie věd ČR - Archiv - Badatelna a knihovna Praha 53 12
ABB016 Akademie věd ČR - Ústav struktury a mechaniky hornin Praha 446 28
ABB018 Akademie věd ČR - Filozofický ústav - Kabinet pro klasická studia Praha 239 50
ABB041 Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie Praha 704 91
ABB047 Akademie věd ČR - Ústav pro jazyk český Praha 279 20
ABB048 Akademie věd ČR - Ústav dějin umění Praha 245 87
ABB050 Akademie věd ČR - Ústav radiotechniky a elektroniky Praha 184 24
ABB056 Akademie věd ČR - Ústav termomechaniky Praha 143 17
ABB060 Akademie věd ČR - Ústav pro českou literaturu Praha 290 39
ABB071 Akademie věd ČR - Slovanský ústav Praha 130 66
ABB083 Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny Praha 127 72
ABB503 Akademie věd ČR - Ústav anorganické chemie Řež u Prahy 47 10
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 113 65
ABC017 Ústav pro péči o matku a dítě Praha 70 12
ABC036 Endokrinologický ústav Praha 35 21
ABC039 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Zdiby 253 59
ABC045 Český statistický úřad - Odbor informačních služeb Praha 62 41
ABC046 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 56 20
ABC060 Národní ústav odborného vzdělávání Praha 19 13
ABC062 Fakultní nemocnice Bulovka - Ústav radiační onkologie Praha 28 9
ABC065 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s Praha 69 19
ABC091 Výzkumný ústav zemědělské techniky - Oddělení informatiky a služeb Praha 35 30
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - České informační centrum sociální ochrany Praha 85 32
ABC135 Národní filmový archiv Praha 579 41
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách Praha 123 62
ABC505 VUAB Pharma, a.s. Roztoky u Prahy 94 7
ABC508 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol, p. Libčice nad Vltavou 97 28
ABC509 BIOPHARM - Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Jílové u Prahy 59 9
ABC511 VÚK Panenské Břežany 235 7
ABD003 Univerzita Karlova - Právnická fakulta Praha 770 145
ABD014 Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha 405 102
ABD027 Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta Praha 528 118
ABD103 Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací Praha 614 158
ABD139 Policejní akademie České republiky Praha 165 113
ABD147 Univerzita Karlova - Evropské informační středisko - Oddělení Evropské unie. Evropské dokumentační středisko Praha 214 30
ABD148 Informační kancelář Rady Evropy Praha 7 4
ABE013 Ministerstvo vnitra ČR - Odbor archivní správy Praha 130 36
ABE034 Český normalizační institut Praha 7 7
ABE045 Vojenský historický ústav Praha 727 79
ABE075 Český svaz včelařů Praha 274 28
ABE126 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha 43 36
ABE155 Hudební informační středisko, o.p.s. - Dokumentace a archiv Praha 34 31
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Středisko vědeckých informací Praha 372 186
ABE207 Nemocnice Na Homolce - Lékařská knihovna Praha 78 47
ABE221 Ústřední vojenská nemocnice - pracoviště vzdělávání zaměstnanců Praha 47 9
ABE304 Divadelní ústav Praha 247 108
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum - Knihovna Náprstkova muzea Praha 1317 10
ABE309 Národní divadlo - Archiv Praha 69 17
ABE314 Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy - Planetárium Praha 6 6
ABE325 Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy - Štefánikova hvězdárna Praha 15 4
ABE327 ZOO Praha 133 18
ABE334 Česká televize - Studijní knihovna - APF (Archiv a programové fondy) Praha 52 23
ABE401 Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. - Knihovna SPORTIS Praha 185 19
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář Praha 311 127
ABF029 Dopravní podnik hl.m.Prahy 7 3
ABF403 HYDROPROJEKT CZ, a.s. - TEI Praha 5 1
ABF501 AERO Vodochody, a.s. - technická knihovna Praha 116 34
BOB008 Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie - VTEI Brno 128 16
BOB009 Akademie věd ČR - Ústav pro jazyk český - dialektologické oddělení Brno 24 1
BOB019 Akademie věd ČR - Ústav pro jazyk český - etymologické odd. Brno 59 17
BOB025 Knihovna Akademie věd ČR Brno 12 1
BOC023 Ústav územního rozvoje - Studijní a dokumentační oddělení Brno 68 23
BOC027 Polymer Institute Brno 55 4
BOC049 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 23 16
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta Brno 1059 73
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 118 34
BOD010 Masarykova univerzita - Právnická fakulta Brno 739 224
BOD016 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury Brno 152 79
BOD018 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky Brno 70 40
BOD022 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací Brno 39 11
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin Brno 139 30
BOE016 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně 15 12
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně 285 49
BOE204 Psychiatrická léčebna Brno 42 24
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno 103 64
BOE310 Moravské zemské muzeum Brno 2718 65
BVD502 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Hydrobiologická stanice Lednice na M. 3 3
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 34 8
DCE001 Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Děčín 11 1
DCE003 Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Pobočka Děčín - oddělení šlechtických archivů a lesního a vodního hosp 4 4
FMA601 VÚHŽ, a.s. Dobrá 294 46
FMF401 Hutní projekt Frýdek-Místek 7 3
FMF501 Třinecké železárny, a.s. Třinec 40 21
HBC001 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod 93 30
HKD001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta Hradec Králové 2239 131
HKD002 Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 104 79
HKD003 Univerzita Karlova - Farmaceutická fakulta Hradec Králové 342 99
HKF001 Rubena, a.s. - Technická knihovna Hradec Králové 19 3
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 33 1
HOE201 Nemocnice Kyjov 11 4
JCC501 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 194 34
JHE201 Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 25 6
KAE202 Karvinská hornická nemocnice karviná 10 2
KMG001 Knihovna Kroměřížska Kroměříž 166 135
KOG450 Vyšší odborná škola misijní a teologická Kolín 15 12
LID001 Technická univerzita v Liberci 603 266
LTE301 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 3 1
LTF503 LOVOCHEMIE Lovosice 10 5
MBC501 Řepařský institut Semčice 4 4
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě 59 46
OPD001 Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava 117 86
OPD002 Slezská univerzita - Matematický ústav Opava 44 37
OSB003 Akademie věd ČR - Ústav geoniky Ostrava 70 13
OSE201 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 397 202
OSE202 Městská nemocnice Ostrava 45 19
OSE203 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 55 12
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 154 50
OSF010 Dalkia Česká republika, a.s. Ostrava 15 1
OSF403 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s 1 1
PAC001 SYNPO, a.s. Pardubice 317 9
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum 1085 88
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích 7 2
PBE201 Oblastní nemocnice Příbram 26 10
PND001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta Plzeň 1020 65
PNE009 Hvězdárna a planetárium Plzeň 21 17
PRE201 Nemocnice Přerov 8 1
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově 61 37
PRF003 PRECHEZA, a.s.Přerov 49 8
PTG001 Městská knihovna Prachatice 187 169
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 30 19
SOF502 CHODOS CHODOV, s.r.o. Chodov u Karlových Varů 4 1
SUC502 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk 147 59
SVE201 Nemocnice ve Svitavách 3 3
TRE201 Nemocnice Třebíč 101 76
TUC601 INOTEX, s.r.o. Dvůr Králové nad Labem 66 22
UHF001 Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod 32 12
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta Ústí nad Labem 561 340
ULD002 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta životního prostředí Ústí nad Labem 103 78
ULE201 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 211 51
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem 9 5
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb Ústí nad Orlicí 74 11
UOF003 CPN, s.r.o. - knihovna , Dolní Dobrouč 32 25
VYE201 Nemocnice Vyškov 82 66
ZLC001 SPUR, a.s. Zlín 459 31
ZLC502 VOP-026 Šternberk, s.p. - divize VTÚVM Slavičín 18 3
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 157 29
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín 65 24
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 29 24
ZRF001 ŽĎAS, a.s. - útvar TIP Žďár nad Sázavou 138 18
20.01.2016