Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů - formou on-line aktualizace odběrů seriálů (statistika k 30.9.2019).

 

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru.

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 412 knihoven.

 • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 31.1.2019 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2019 Počet odběrů zrušených v roce 2019 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2019
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 2684923 284 17 317
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 502057 13 6 2
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 74876 44 12 11
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 438652 1615 458 502
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 110184 254 10 0
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 130802 212 10 11
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 188013 79 3 45
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 2663 24 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 26642 23 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 20539 31 0 5
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 37100 23 0 1
ABB012 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 18.9.2015 14545 258 1 0
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 7852 49 0 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 3547 14 0 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 23096 23 0 0
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 33366 100 42 10
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 43795 9 0 0
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 21607 24 0 0
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 119487 44 1 0
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.9.2015 7373 7 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8737 33 2 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 20595 17 0 0
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 6321 1 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10394 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.1.2009 14465 144 5 1
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 37 3 0 3
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 1462 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Praha - Knihovna 3.2.2013 13207 5 0 0
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5.11.2015 97514 7 0 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 3542 3 0 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 22151 47 1 0
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 7197 23 0 0
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1.12.2010 39404 90 0 2
ABB085 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Masarykova ústavu AV ČR 16.9.2014 45741 481 15 9
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 8687 22 80 1
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 14308 43 0 2
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 34 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.9.2016 2499 0 0 1
ABC013 Univerzita Karlova - Ústřední knihovna - Depozitář Lešetice 30.1.2008 65067 1 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 34709 42 2 1
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 27813 637 15 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 758 1 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 16.9.2015 1 25 1 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny - Odbor informatiky - Vědecká lékařská knihovna 27.4.2005 3649 36 0 8
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 1 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 194 3 0 0
ABC121 ÚJV Řež, a. s. - Knihovna 21.3.2006 11940 1 0 0
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna 21.4.2017 5888 1 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 28.3.2006 1908 14 13 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Knihovna FF UK 3.8.2006 248318 137 1 1
ABD003 Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna 11.12.2006 29957 11 2 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Knihovna 4.10.2006 83364 80 6 0
ABD006 Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 24.1.2007 31590 204 41 0
ABD007 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 11.12.2006 10706 17 8 0
ABD008 Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací 23.7.2007 6311 55 11 1
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 12711 5 2 0
ABD013 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geologie 24.3.2005 31133 92 7 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 38115 4 0 1
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 7960 24 0 0
ABD024 Vysoká škola uměleckoprůmyslová - Knihovna 4.5.2006 11873 5 0 0
ABD027 Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna 11.12.2006 46592 7 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 676 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 1.1.2009 19896 3 0 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 0 0 0 0
ABD046 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Biologická knihovna 21.7.2004 26717 35 1 0
ABD063 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geografie 24.3.2005 36864 19 0 0
ABD064 Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Knihovna 11.12.2006 66732 56 0 3
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 63483 1 2 0
ABD067 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry filosofie a dějin přírodních věd 24.3.2005 9344 1 1 0
ABD103 Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - Centrum vědeckých informací 11.12.2006 59379 3 2 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích 23.11.2005 74809 92 55 0
ABD113 Univerzita Karlova - Ústav dějin UK a archiv UK - Knihovna nevíme 10327 3 1 0
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 4 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7579 3 0 2
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 95 0 1 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 100 3 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.1.2011 141 3 0 1
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.7.2015 236 0 0 0
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.7.2016 153 78 1 17
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 82370 74 6 0
ABE179 Informační centrum o NATO 9.4.2015 1011 0 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.1.2012 1252 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 1580 1373 0 0
ABE199 Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 18.7.2017 603 536 2 0
ABE205 SVI Nemocnice Na Bulovce - Lékařská knihovna 27.4.2005 120 64 12 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 3095 0 1 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 6273 12 0 1
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 1388 59 0 1
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 1.1.2009 62952 104 5 1
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 10530 2 1 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 39228 117 3 0
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 26402 40 0 1
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 3209 0 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.1.2012 0 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 83 0 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 6340 166 1 2
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 69672 10 37 0
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 152 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 10267 0 2 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 3 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.1.2014 5124 53 81 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.7.2015 35255 25 26 0
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.9.2015 8405 1 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 1.1.2009 447 0 0 0
ABH304 Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 21.2.2019 10 37 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 1511 87 0 7
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 1262350 54 0 1
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.3.2015 11647 15 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 99 0 0 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 14673 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 5667 103 0 4
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5916 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 904 14 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 1 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 2.3.2012 0 1 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 90 19 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 217186 103 0 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 59198 126 20 1
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 65333 6 0 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 7.11.2012 1 8 0 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 9.6.2016 1138 0 0 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 9.6.2016 2747 0 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.1.2012 5928 0 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.1.2012 2414 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.1.2012 18735 0 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 0 6 0 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 9.6.2016 573 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 9.6.2016 1691 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 992 44 2 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 65644 159 1 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 5007 1 1 1
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 1681 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 38542 0 651 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 80 0 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 3 0 1 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 37831 10 2 0
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 18.12.2012 449 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 22256 6 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 12978 84 2 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 9019 4 0 1
CRG001 Městská knihovna Chrudim 6.5.2016 45144 0 11 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.2.2012 488 52 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 33587 1 1 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 604 3 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 354 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 24948 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 224343 2084 14 1
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 2780 25 0 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 33841 0 0 0
HOG503 Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna 10.4.2019 0 3 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 94 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 47408 206 24 4
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 9.2.2012 150 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 9.2.2012 39931 5 700 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3.6.2015 15614 0 4 0
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 3.6.2015 1379 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 3.6.2015 1463 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 3.6.2015 1222 0 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 1101 3 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 1.1.2009 97384 145 26 0
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.5.2009 601 0 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 22653 26 0 3
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 4449 4 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 3543 18 1 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 23332 2 1 1
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 1516 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 203995 488 20 31
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 6312 3 0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 4538 439 3 1
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 51429 14 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10359 0 0 0
KOE801 Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 31.8.2017 12024 14 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 87423 1 3105 0
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.6.2016 21346 5 0 1
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 272589 1028 18 2
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 93202 241 34 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 1589 26 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 5121 311 0 4
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 47361 117 0 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1.1.2009 1648 16 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 1 6 0 0
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 1141 49 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 9601 65 21 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 44278 1 140 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 780633 453 25 7
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 109 53 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 13935 0 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 1 4 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 42827 0 0 19
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 29988 180 1 1
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 96140 100 1 2
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 374375 537 12 19
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 70484 241 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 6629 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 1 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 29861 9 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 0 16 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 4378 338 1 7
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2.10.2014 4707 19 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 89248 505 0 8
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 68 7 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.5.2016 17640 1 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 46 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 11075 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 435671 225 9 1
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 21588 18 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 37530 4 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 1.4.2008 8637 1 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 9302 16 0 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 1347 4 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 7508 31 0 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 23990 7 0 0
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 1667 18 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 4657 2 0 0
SMG004 Městská knihovna Semily 12.2.2016 3505 914 1 13
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 46726 0 6 0
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.3.2016 26418 1 0 2
SUG506 Místní knihovna Libina 15.3.2016 1854 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.3.2016 434 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.3.2016 1502 0 1 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.3.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.3.2016 512 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.3.2016 358 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.3.2016 1412 0 2 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.3.2016 457 0 1 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.3.2016 1977 0 2 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.3.2016 963 0 1 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.3.2016 684 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.3.2016 267 0 1 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.3.2016 678 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.3.2016 227 0 2 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.3.2016 887 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.3.2016 1050 0 1 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.3.2016 926 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.3.2016 0 0 4 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.3.2016 353 0 1 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 6625 2 0 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.5.2016 13772 15 0 4
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.5.2016 2244 2 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 1376 1 0 0
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 3170 1 0 1
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1.1.2009 9296 54 1 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2016 25 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 2284 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 1.1.2009 57051 28 0 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 2749 1 0 1
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 561 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 1792 33 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 55801 0 252 5
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 33963 3 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 0 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 4 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 9602 88 0 0
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 4604 301 126 3
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 1.1.2009 9305 30 0 1
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 10546 16 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 1655 110 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 186340 768 3 0
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 14 41 0 0
Celkem 12281494 18813 1479 658
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 23 26 0 3
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 50 4 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.1.2011 402 18 1 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 1 1 0 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 21.9.2006 87 12 13 2
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 10 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 9465 488 20 31
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 12.10.2005 381 3 0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 311 439 3 1
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 286 14 0 0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 0 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 28.2.2007 468 54 0 0
KOE801 Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 31.8.2017 939 14 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 35 0 0 0
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 12.7.2005 123 0 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 4.9.2008 4042 358 0 1
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.6.2016 3 6 0 2
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 12.4.2006 10547 1028 18 2
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 384 241 34 0
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 17.2.2010 627 11 1 0
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.6.2010 0 0 0 0
LIE304 Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 4.8.2015 197 11 1 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 315 26 0 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 5.12.2006 4 2 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 5 2 0 0
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 144 117 0 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 23.10.2008 320 16 0 0
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.9.2010 374 0 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 75 6 0 0
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.6.2010 142 12 0 0
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 156 2 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 132 65 21 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 8.10.2009 0 0 0 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 38691 453 25 7
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 8.9.2004 1663 6 97 0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 8.9.2004 698 109 53 0
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 8.9.2004 347 5 135 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 8.9.2004 153 3 33 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 8.9.2004 136 69 29 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 8.9.2004 135 37 39 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 8.9.2004 462 319 41 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 15.2.2005 26 3 14 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20.9.2006 474 1 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 240 4 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 1 0 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 448 180 1 1
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 4670 100 1 2
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 22.6.2006 31 20 0 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 12634 537 12 19
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 898 16 0 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 2664 241 0 0
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 4.8.2009 733 19 4 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 3 0 0 0
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 14.3.2007 164 2 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 255 63 2 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 5.8.2009 70 31 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 513 16 0 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 18.4.2008 1122 4 1 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 1330 338 1 7
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 11.11.2014 225 19 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 28.11.2007 6846 505 0 8
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 45 2 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.5.2016 1 1 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.5.2010 85 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 1.12.2004 13825 175 6 0
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 1120 18 1 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 5.4.2006 953 18 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 226 5 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5.4.2006 222 6 0 0
PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna 5.4.2006 0 0 0 0
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 7.2.2008 132 6 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 1311 5 0 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 116 2 0 0
PNG001 Knihovna města Plzně 1.12.2004 123 52 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 364 28 0 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 269 7 0 0
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 66 18 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 967 2 0 0
SMG004 Městská knihovna Semily 12.2.2016 2 2 0 0
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 1 1 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 14.12.2005 232 1 0 0
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.3.2016 4 6 0 0
SUG506 Místní knihovna Libina 15.3.2016 0 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.3.2016 0 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.3.2016 0 0 0 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.3.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.3.2016 0 0 0 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.3.2016 0 0 0 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.3.2016 0 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.3.2016 0 0 0 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.3.2016 0 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.3.2016 0 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.3.2016 0 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 10.4.2008 10 2 0 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.5.2016 3 2 0 0
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.5.2016 17 2 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 19 1 0 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 15.8.2006 123 113 0 0
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 80 1 0 1
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 3.6.2010 4 2 0 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 30.7.2008 72 2 0 0
TUD601 Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum - knihovna 8 1 0 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 10.10.2009 413 54 1 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 6.12.2005 203 25 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 1 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 5.12.2005 40 28 0 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 114 10 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 50 32 5 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 319 33 0 0
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 10.10.2009 27 6 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 19 0 0 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 835 3 0 0
ULE001 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 217 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 1137 88 0 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 24.4.2007 7242 440 94 1
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 18.12.2008 77 0 0 0
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 334 275 103 3
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 17.1.2006 96 24 0 0
UOG505 Městská knihovna Česká Třebová 0 0 0 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 7.6.2007 186 0 0 0
VYE201 Nemocnice Vyškov, p.o. - Lékařská knihovna 2.4.2010 106 4 0 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 10.10.2009 0 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 26.11.2008 1114 125 0 0
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 26.11.2008 281 30 0 1
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 10.10.2009 351 16 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2008 704 84 0 0
ZLF402 S-projekt plus, a.s. - Technická knihovna - TEI 0 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 7.2.2007 9422 750 3 0
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 9.3.2006 36 3 0 0
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 47 41 0 0
Celkem 9241 44789 8229 1767
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
30.10.2019