Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.5.2019)
 • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.5.2019)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Celkem spolupracuje na budování SK ČR 478 knihoven.

 

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2019 Z toho dávek seriálů v roce 2019Poznámka
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2577593 2171064 256 213
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 19242 11944 11 0
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 505888 420695 24 19
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 78858 53101 36 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 444284 240288 78 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 116715 71267 24 16
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 142398 99583 13 13
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 197207 56407 40 2
ABA012 imp opravy NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského Praha 247005 83143 22 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 179243 116554 61 9
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4389 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 27657 16066 39 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 21834 3989 73 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 23769 11940 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 38050 18728 42 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 15711 7142 27 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17682 11121 9 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 8500 2867 35 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6073 3759 0 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4610 1298 28 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 23572 10631 40 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 34419 18456 80 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 45103 25736 19 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 23748 14672 38 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8239 4335 9 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 121328 37662 73 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7985 3013 23 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9099 4691 7 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3361 1667 2 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20953 6000 17 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 16751 10854 16 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6496 4073 11 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 16049 5002 80 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10581 4617 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 14871 5375 38 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4162 2206 19 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3155 1431 21 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1585 486 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 13354 5413 25 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 99319 22708 40 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3688 1901 2 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2952 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 23502 10343 51 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7357 3841 4 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 39806 8916 49 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 50358 28296 76 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9510 4955 36 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 15178 9343 26 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3227 1578 3 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2255 827 0 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2576 869 6 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 65413 48041 7 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 53112 37739 11 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 32552 14423 5 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1252 134 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 4382 302 18 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 12420 8204 45 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 6068 4010 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2293 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 250306 183905 9 0
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 31238 12981 9 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 83840 35121 7 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 32619 17906 4 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10903 5811 5 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 6475 990 5 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 20395 16480 4 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 30034 24442 9 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 13288 8529 9 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 32987 25241 4 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 38799 25456 9 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4628 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2281 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8444 4868 0 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 12184 4923 4 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 5334 1667 44 0
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23791 3691 9 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 47680 25342 4 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 0 23 0 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 21062 16534 5 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 27999 21288 4 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 37917 26381 7 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67641 46081 4 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56954 54924 4 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3247 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 9390 3759 7 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 24424 17588 0 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 61761 33751 5 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 75572 38114 5 1
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 10412 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 379 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 9242 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7832 4154 5 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 811 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 98 10 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11366 8344 4 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 14441 6728 15 15
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 83265 43361 13 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2334 484 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 469 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 6434 3652 3 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 934 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 1584 0 2 2
ABE288 imp opravy Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 3135 314 16 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 7246 2765 21 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2392 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 29258 13106 5 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 94102 53016 12 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 67303 39113 4 0
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 809 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 11496 2311 26 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 38743 23726 4 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 28847 7373 11 2
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3242 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 22068 2315 36 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 356 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 8653 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 16450 14842 33 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 71737 44797 18 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10299 5409 0 0
ABE459 imp opravy Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 1485 1066 14 0
ABE463 imp opravy Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna - Knihovna 3368 0 0 0
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5100 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 370498 106502 291 12
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 12109 1246 11 2
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 35256 286 0 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 8533 79 0 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 8863 92 4 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
ABH304 on-line Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 50 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1595 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 23295 301 5 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 6812 241 1 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 7956 253 11 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 11111 76 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 27539 360 13 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13590 411 2 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1258848 531665 230 175
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 12455 5609 32 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 967 321 0 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 525 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 15055 3644 15 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 452 81 0 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12504 6567 16 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 7195 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6057 2033 2 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4678 2402 3 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 955 323 18 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 223544 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 23859 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 60222 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 68361 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 29730 14435 7 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 2024 132 19 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 75395 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 1030 278 20 2
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 13404 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 26090 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 1207 442 19 2
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 3709 1329 37 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 2900 388 30 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 1027 397 27 2
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 41891 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 6149 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 3500 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 2546 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 20152 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 328665 9 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 2900 802 29 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 725 250 18 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1760 1047 0 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 98 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 2746 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1396 159 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 67103 36514 1 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 48530 12149 5 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1588 299 0 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 5672 2824 5 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6483 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1747 320 1 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 47313 2752 16 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 38720 541 5 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 424 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 39155 769 4 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 15971 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 13162 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 35599 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6882 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1498 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 6043 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 5558 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4734 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1465 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 2074 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 30650 658 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 445230 115252 186 53
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 38287 24005 36 0
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3817 534 3 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 118261 37147 36 3
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 478 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 5647 121 11 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 5647 121 5 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5647 121 19 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 5647 121 15 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 5647 121 6 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 5647 121 38 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 5647 121 0 0
CVG001 imp opravy Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 5647 121 30 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 5647 121 11 0
DCG501 imp opravy Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace 5647 121 38 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 5647 121 6 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 5647 121 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 5647 121 2 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 5647 121 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 5647 121 2 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 31109 1505 11 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 4879 45 1 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 25399 2025 1 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 5473 98 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 5025 53 1 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 8634 126 0 0
FMG518 imp opravy Místní knihovna Třanovice 344 7 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 80811 1861 39 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 16830 1713 40 23
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 238108 37384 181 20
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33978 14069 5 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 3123 1 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3873 786 0 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 39352 838 36 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 999 26 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 3029 259 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 34643 378 9 0
HOG503 imp opravy Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna 4615 151 11 0
#NENÍ_K_DISPOZICI #NENÍ_K_DISPOZICI 0 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 4615 151 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 4615 151 9 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 4615 151 5 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 4615 151 7 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 4615 151 9 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 39506 1007 9 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 16131 140 3 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1441 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1503 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1261 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8560 3858 0 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5772 676 36 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3433 435 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 31323 56 1 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 7729 65 11 0
JHG503 imp opravy Městská knihovna Třeboň 3385 1 3 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 880 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6690 1266 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 559 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 98751 1833 11 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 23189 355 11 6
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4527 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 4025 1063 3 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 16826 2620 18 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 1274 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 23641 295 11 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 88013 7720 27 24
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 2448 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA 53337 1193 34 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 7087 909 0 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 869 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 252 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 1394 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 443 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 1119 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 589 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 1041 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 1813 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 1821 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1526 530 0 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2282 440 0 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 37766 976 11 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 13690 85 8 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 216103 10475 164 38
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 9881 277 2 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 14595 112 1 2
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6700 3125 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 5272 1502 5 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 311 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 54364 1140 11 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1451 252 1 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 7885 86 9 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 8468 246 11 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 12838 2827 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 13019 4058 3 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 86393 4339 30 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 31700 943 9 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 39564 905 9 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 118089 17096 33 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2777 76 0 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 22332 163 11 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 23609 651 0 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 286227 62602 185 65
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 94200 46165 36 2
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 14049 7830 0 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 782 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 3512 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1914 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 4333 108 3 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 34481 869 4 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 5318 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 54937 6354 22 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 48286 292 20 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 23549 128 11 0
MEG502 imp opravy Městská knihovna Neratovice 4441 53 38 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1975 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 10136 167 11 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 27723 253 38 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 3295 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1258 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9713 403 0 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 44949 1152 9 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 14365 217 3 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 11757 125 35 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 19496 66 2 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 820955 222877 222 146
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 96095 46077 38 0
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 14800 6681 18 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 691 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 47567 305 11 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 5955 25 3 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 30431 15646 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 100796 34798 4 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 68110 1995 9 0
OPG502 imp opravy Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice 1971 3 1 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1550 1 10 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 15555 72 0 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 390504 67549 181 140
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 80928 21776 36 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 73149 20379 2 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1654 437 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 89 0 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 578 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 6627 2741 0 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 30101 749 4 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 22194 5209 7 1
PAE301 imp opravy Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 7673 572 41 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 5088 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 98100 9253 185 46
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 42972 1453 11 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 38496 279 11 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 18588 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 11415 107 11 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1785 11 2 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 455631 133867 186 115
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 6041 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 22856 550 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 37880 1652 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 9140 494 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 22927 40 5
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1933 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 10615 3167 0 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1508 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3911 542 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 37843 2632 3 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 467 0 0 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 8117 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 45308 926 38 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9988 82 1 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 24660 439 11 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 52981 285 9 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1749 340 2 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 66795 4446 13 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 7670 33 27 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5571 20 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 13050 8779 0 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 6 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 5744 107 5 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 46991 567 11 2
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 307 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 29774 283 14 4
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 26465 844 7 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 42585 412 2 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 26927 1008 7 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1887 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 441 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1522 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 528 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 362 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1441 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 463 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1984 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 972 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 691 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 272 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 685 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 228 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 916 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 1062 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 968 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 968 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 357 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3342 2496 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 22479 240 5 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 16879 32 34 10
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6660 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 13947 4027 2 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2338 732 2 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1404 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 64273 1158 35 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 3197 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 24741 168 2 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 516 8 0 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 34287 251 40 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2501 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9734 3241 0 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 2385 723 2 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 58654 207 30 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 44855 3686 40 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 3198 26 5 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2865 354 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 610 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 2231 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 57209 1018 42 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 763 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 36158 9062 3 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 11116 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 312732 64524 172 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 5047 655 9 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 66920 2158 140 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 52292 1107 128 0
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 52352 3430 13 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 32796 1006 11 0
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 61 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 26 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 14902 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 19513 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2459 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 4191 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1418 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 1190 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2592 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1260 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 2356 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 2517 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1540 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 447 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 67 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 46 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 70 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 2333 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 279 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 231 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 112 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 237 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 76 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 232 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 277 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 61 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 52 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 778 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 41 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 54 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 124 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 287 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 64 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 39 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 100 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 108 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 27876 82 38 4
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 51524 15922 9 1
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 9750 2505 15 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10973 1226 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 2723 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 197685 20859 175 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 8022 68 9 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6741 6091 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 47540 2446 2 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 25892 189 9 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 6778 83 11 0

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.1.2019)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 imp České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 1217
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKE450 testování Biskupství královéhradecké - Biskupská knihovna 0
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
NJG504 imp Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
27.06.2019