Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.8.2019)
 • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.8.2019)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Celkem spolupracuje na budování SK ČR 478 knihoven.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2019 Z toho dávek seriálů v roce 2019Poznámka
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2597141 2185812 222 182
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 19317 11971 9 0
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 507756 421613 19 13
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 80095 54110 28 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 445970 240114 68 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 117460 71616 19 14
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 144476 100916 12 12
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 202999 57343 35 2
ABA012 imp opravy NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského Praha 247216 82584 14 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 180214 117038 56 12
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4401 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 27862 16122 34 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 22818 4114 65 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 23843 11896 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 38233 18711 37 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 15849 7204 27 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17685 11088 12 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 8952 3110 31 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6073 3753 0 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4707 1339 27 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 23818 10737 35 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 34869 18779 63 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 45111 25635 18 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 24026 14900 35 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8241 4310 7 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 121595 37497 57 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7992 3005 14 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9101 4680 5 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3365 1651 3 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 21010 5975 31 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 16839 10855 28 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6508 4071 7 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17831 5580 68 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10581 4612 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 14988 5363 33 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4164 2202 12 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3164 1423 16 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1585 486 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 13367 5403 16 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 100343 22865 35 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3687 1898 2 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2988 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 24039 10504 45 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7374 3836 7 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 39946 8828 39 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 58581 34264 68 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9588 4983 29 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 15234 9302 18 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3228 1574 2 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2255 816 0 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2585 865 4 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 65654 47902 7 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 53164 37666 8 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 32565 14367 12 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1267 134 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 4497 298 16 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 12463 8227 37 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 6066 3998 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2365 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 251179 184293 7 0
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 31727 13204 8 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 84458 35142 7 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 32891 18018 7 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10923 5808 8 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 6651 1014 8 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 20416 16477 7 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 30224 24563 8 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 13349 8541 8 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 33091 25113 7 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 38998 25412 8 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4620 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2281 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8445 4856 0 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 12455 4953 7 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 5419 1685 34 8
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23961 3714 7 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 48028 25415 7 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 0 23 0 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 21117 16521 8 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 28408 21590 7 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 38458 26740 7 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67924 46063 7 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56973 54899 7 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3246 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 9561 3816 7 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 24424 17519 0 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 61968 33674 8 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 75855 38149 8 1
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 10499 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 380 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 9331 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7837 4143 8 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 811 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 97 10 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11395 8371 7 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 155 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 14487 6717 12 9
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 83635 43294 10 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2335 482 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 469 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 6437 3642 4 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 932 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 2768 408 15 4
ABE205 on-line on-line SVI Nemocnice Na Bulovce - Lékařská knihovna 3949 541 0 0
ABE288 imp opravy Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 3180 329 12 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 7471 2774 15 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2480 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 32542 14827 10 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 95522 53762 20 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 68465 39599 6 0
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 860 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 11760 2355 28 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 40792 25214 7 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 29199 7370 18 2
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3237 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 23204 2505 32 4
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 356 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 8779 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 17398 15748 27 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 72604 44962 15 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10253 5358 0 0
ABE459 imp opravy Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 1699 1225 33 0
ABE463 imp opravy Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna - Knihovna 3370 0 0 0
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5157 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 373971 106483 298 10
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 12331 1350 6 2
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 35256 281 0 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 8533 73 0 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 9415 95 7 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
ABH304 on-line Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 159 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1637 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 24262 297 6 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 7843 275 3 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 32689 3350 10 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 11111 72 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 28171 352 11 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13593 385 2 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1268878 533616 186 142
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 12694 5709 28 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 967 318 0 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 525 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 15084 3582 17 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 452 81 0 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12514 6464 14 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 7486 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6056 2028 4 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4679 2399 4 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 964 329 11 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 234428 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 26456 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 62295 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 72174 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 29892 14425 4 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 2030 133 14 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 79745 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 1040 276 12 2
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 13700 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 27115 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 1236 451 18 2
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 3724 1315 20 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 2948 386 19 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 1047 406 18 2
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 42945 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 6333 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 3656 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 3048 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 24482 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 349155 7 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 2916 796 24 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 728 246 12 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1760 1047 0 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 107 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 2787 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1435 156 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 67294 36295 3 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 49455 12344 11 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1588 297 0 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 7351 3459 7 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6477 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1747 314 1 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 48510 2908 21 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 38680 508 4 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 430 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 39570 757 7 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 16131 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 13330 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 35995 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6947 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1503 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 6078 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 5619 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4794 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1469 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 2098 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 31656 766 2 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 446823 114783 166 42
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 38442 23904 32 0
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3818 525 4 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 118897 37228 32 3
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 540 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 6129 127 8 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 6129 127 8 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 6129 127 14 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 6129 127 10 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 6129 127 4 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 6129 127 33 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 6129 127 0 0
CVG001 imp opravy Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 6129 127 30 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 6129 127 8 0
DCG501 imp opravy Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace 6129 127 31 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 6129 127 7 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 6129 127 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 6129 127 2 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 6129 127 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 6129 127 4 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 50027 3754 11 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 4879 41 1 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 25399 2017 2 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 5472 91 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 5025 47 3 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 8634 114 0 0
FMG518 imp opravy Místní knihovna Třanovice 344 7 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 83074 1875 29 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 17154 1472 31 23
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 243853 37950 168 18
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33994 14031 8 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 3152 1 2 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3873 770 3 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 40250 842 30 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 1265 25 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 3184 253 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 35442 375 7 0
HOG503 imp opravy Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna 8158 360 8 0
#NENÍ_K_DISPOZICI #NENÍ_K_DISPOZICI 0 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 8158 360 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 8158 360 7 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 8158 360 8 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 8158 360 4 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 8158 360 6 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 39431 964 7 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 16131 139 3 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1441 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1503 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1261 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8560 3839 1 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5875 729 27 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3434 426 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 32233 59 3 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 8316 71 8 0
JHG503 imp opravy Městská knihovna Třeboň 3388 2 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 1013 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6690 1245 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 622 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 100179 1802 8 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 23780 353 8 6
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4527 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 4536 1159 2 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 18518 2632 16 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 1595 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 23267 282 9 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 89120 7603 28 16
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 3130 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA 53488 1093 29 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 7087 901 9 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 1194 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 325 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 1806 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 544 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 1463 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 795 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 1366 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 2258 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 2194 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1526 525 1 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2282 435 0 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 41435 979 8 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 13770 79 11 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 218278 10306 139 27
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 9881 270 3 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 15677 126 1 2
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6728 3112 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 5670 1563 9 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 337 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 58122 1347 8 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1451 252 1 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 8979 130 7 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 8508 209 7 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 12835 2779 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 13348 4197 5 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 85893 4175 29 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 39213 1455 7 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 40066 854 7 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 119570 17205 25 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2776 72 0 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 23197 195 8 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 24136 611 1 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 289838 63013 156 50
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 94495 45874 32 2
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 14048 7777 0 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 833 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 4534 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1943 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 4776 93 2 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 34935 847 7 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 5430 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 55402 5284 22 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 49528 291 14 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 24387 143 8 0
MEG502 imp opravy Městská knihovna Neratovice 4966 49 32 2
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 2003 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 18880 373 8 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 28916 275 32 2
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 3348 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1258 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9713 399 0 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 45579 961 7 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 15342 239 4 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 12157 122 28 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 19999 71 3 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 829785 222550 197 130
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 97994 46812 34 0
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 15174 6890 16 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 715 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 58780 342 8 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 6347 25 2 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 30437 15562 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 101285 34392 9 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 69813 2015 7 0
OPG502 imp opravy Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice 2454 15 2 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1600 1 8 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 16277 72 2 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 393479 67418 162 110
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 81705 21765 32 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 75979 21664 10 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1653 436 1 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 89 0 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 621 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 6627 2716 0 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 38549 1361 10 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 22789 5414 6 1
PAE301 imp opravy Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 9929 1073 34 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 5127 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 99766 9421 158 30
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 43639 1437 8 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 39280 281 8 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 19371 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 11772 112 8 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1785 11 2 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 460555 134455 159 91
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 6067 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 22984 544 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 38009 1647 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 9293 494 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 22942 34 10
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1951 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 135 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 10619 3124 1 1
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1583 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3911 531 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 50667 3750 14 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 467 0 0 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 8170 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 46146 919 33 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9988 78 1 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 25288 477 8 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 54018 287 8 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1749 336 2 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 67078 3776 9 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 7894 34 25 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5572 20 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 13046 8747 0 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 6 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 7086 219 5 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 47650 515 8 2
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 372 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 30833 278 22 4
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 27247 813 6 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 44278 426 3 2
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 28004 1010 15 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 2003 0 0 0
SUG508 viz.SUG001 Místní knihovna Velké Losiny 642 0 0 0
SUG509 viz.SUG001 Místní knihovna Ruda nad Moravou 636 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 472 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1656 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 555 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 392 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1557 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 475 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 2126 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 1054 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 768 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 301 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 751 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 252 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 971 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 1158 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 981 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 378 0 0 0
SUG530 viz.SUG001 Místní knihovna v Loučné nad Desnou 359 0 0 0
SUG531 viz.SUG001 Obecní knihovna v Sobotíně 199 0 0 0
SUG539 viz.SUG001 Místní knihovna v Raškově 207 0 0 0
SUG544 viz.SUG001 Místní knihovna Vernířovice 61 0 0 0
SUG548 viz.SUG001 Místní knihovna v Bohutíně 212 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3342 2495 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 25637 435 7 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 17366 48 27 8
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6669 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 14020 3910 3 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2396 758 3 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1418 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 65088 1146 32 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 3213 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 25374 166 4 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 841 19 4 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 34953 248 30 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2509 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9755 3197 0 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 2385 703 2 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 62213 266 30 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 45341 3004 33 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 3442 28 4 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2865 350 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 610 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 2412 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 58232 1051 35 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 805 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 36602 9093 5 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 11492 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 314153 64160 113 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 5097 644 7 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 67384 2092 112 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 49261 809 113 0
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 52653 3039 10 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 33307 1008 8 0
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 62 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 32 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 14999 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 19804 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2501 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 4230 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1418 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 1190 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2592 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1261 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 2362 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 2517 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1582 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 457 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 67 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 47 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 71 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 2333 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 294 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 239 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 113 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 243 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 78 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 235 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 281 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 61 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 52 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 791 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 41 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 59 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 130 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 293 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 39 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 107 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 111 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 28652 81 31 8
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 52103 16109 8 5
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 10049 2496 14 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10973 1211 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 2880 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 200084 20690 153 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 8456 79 9 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6741 6086 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 48179 2427 3 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 26707 193 16 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 7753 83 7 0

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.1.2019)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 imp České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 1217
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKE450 testování Biskupství královéhradecké - Biskupská knihovna 0
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
NJG504 imp Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
17.09.2019