Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.7.2020)
 • Údaje z roku 2019 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.7.2020)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Celkem spolupracuje na budování SK ČR 478 knihoven.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2020 Z toho dávek seriálů v roce 2020Poznámka
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2656388 2219298 194 129
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 19544 12040 8 1
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 516727 424607 18 8
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 83945 57173 28 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 452059 238487 58 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 119341 71859 12 11
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 151231 105837 10 10
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 219861 58313 27 0
ABA012 imp opravy NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského Praha 247589 81373 8 6
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 181274 117401 30 12
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4442 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 28606 16186 27 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 27470 5056 61 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 23956 11773 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 40094 19044 30 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 16112 7300 21 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17823 11111 12 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 9098 3069 19 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6071 3720 2 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5205 1588 21 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 24494 10768 27 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 35225 18826 41 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 45249 25483 14 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 24777 15190 28 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8256 4269 5 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 122786 36220 41 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8031 2988 7 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9129 4642 6 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3407 1614 4 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 21301 5800 28 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 17317 10988 27 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6527 4061 1 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 25261 9324 56 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10581 4587 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 15610 5349 25 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4185 2197 7 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3210 1435 6 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1585 483 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 13455 5361 13 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 107065 25620 29 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3706 1892 5 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 4053 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 25407 10519 28 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7387 3798 8 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 40316 8514 17 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 84367 53257 61 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9947 5176 27 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 15333 9228 8 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3243 1576 4 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2314 832 0 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2596 836 3 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 67343 48347 7 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 53490 37232 4 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 38275 18178 22 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1291 132 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 5227 622 11 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 12630 8301 19 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5397 3452 1 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2509 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 391864 283934 21 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 35428 14431 7 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 86736 35356 7 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 34445 18689 7 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9985 5341 7 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 6745 1051 7 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 20628 16573 7 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 31672 25432 7 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 13682 8638 7 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 34731 26177 7 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 39788 25405 7 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4620 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2272 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8438 4805 0 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 25992 9479 9 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 5838 1901 21 2
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 24439 3791 6 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 53434 25796 7 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 0 23 0 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 21375 16551 7 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 29368 22211 7 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 38880 26683 7 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 71771 45998 7 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 57831 55389 7 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3242 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 10160 3963 7 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 25200 17685 0 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 84933 44348 6 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 77891 30894 6 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 14949 1 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 417 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 35027 16139 7 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7905 4093 3 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 811 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 100 9 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11611 8439 7 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 155 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 14686 6703 8 10
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 85075 43462 15 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2944 817 1 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1012 468 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 6474 3574 2 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 928 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 3473 603 20 0
ABE205 on-line on-line SVI Nemocnice Na Bulovce - Lékařská knihovna 3947 524 0 0
ABE288 imp opravy Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 3144 344 3 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 9167 3400 19 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2832 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 39089 18295 7 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 100419 56059 11 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 73080 41810 9 0
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 926 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 12949 2872 21 3
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 40699 24576 4 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 31636 7810 14 7
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3224 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 28849 3018 27 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 353 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 9005 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 20338 18287 20 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 74703 45111 4 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 9162 4760 0 0
ABE459 imp opravy Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 1857 1358 16 0
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5157 0 0 0
ABE463 imp opravy Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna - Knihovna 3397 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 389088 108004 471 21
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 15071 1725 8 0
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 39696 288 2 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 44020 171 7 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 10872 103 6 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
ABH304 on-line Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 223 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1675 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 77211 6688 29 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 54175 289 8 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 51534 3378 7 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 11996 57 7 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 108810 3592 17 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13878 370 1 2
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1317115 542683 164 107
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 13413 5961 28 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 979 322 2 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 525 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 15163 3293 13 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 453 79 0 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12787 6373 2 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 8082 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6068 2008 2 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4690 2391 6 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 979 326 6 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 298705 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 34795 18 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 68362 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 80924 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 33573 17062 5 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 2174 170 16 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 86764 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 1059 277 5 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 14708 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 29998 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 1359 496 16 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 3723 1290 0 0
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 3043 402 4 0
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 1183 476 21 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 47273 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 7112 1 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 4377 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 5141 11 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27352 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 409507 8 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 3029 816 21 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 761 252 5 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1770 1048 1 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 195 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 3062 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1529 145 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 70092 36166 6 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 51835 12747 12 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1724 336 0 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 10242 5286 8 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7472 6466 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1746 304 0 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 55486 3357 27 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 39539 446 2 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 496 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 46661 976 38 2
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 19405 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 15514 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 42682 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 8283 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1771 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 6855 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 6719 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 5567 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1950 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 2472 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 33532 721 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 464341 117415 123 22
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 39003 23241 23 0
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3817 501 0 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 120270 37079 25 0
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 580 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 7981 192 8 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 24406 571 6 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 15272 4066 20 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 84150 2742 7 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 9292 1088 0 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 81891 2810 32 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 691 0 0 0
CVG001 imp opravy Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 109274 4190 31 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 134264 7791 9 0
DCG501 imp opravy Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace 79072 171 28 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 61051 106 5 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 619 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 31157 657 2 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 16723 4371 8 2
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 79208 4673 9 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 5020 36 0 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 61197 5867 9 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 6477 123 3 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 20881 62 0 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 10025 118 3 0
FMG518 imp opravy Místní knihovna Třanovice 344 7 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 174768 7825 32 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 37770 956 28 0
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 259801 38978 143 5
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33270 13457 7 0
HKD003 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 8670 2667 7 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 4590 949 0 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 135424 13958 25 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 1995 24 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 3360 248 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 37355 420 6 0
HOG503 imp opravy Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna 8791 138 8 0
HOG504 imp opravy Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 1050 10 7 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 2415 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 19383 1211 8 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 54869 869 10 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 4404 21 2 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 2976 1 1 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 38150 935 6 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 15651 138 2 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1340 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1402 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1204 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8573 3822 7 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5961 766 24 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3437 412 1 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 34687 170 29 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 8132 72 8 0
JHG503 imp opravy Městská knihovna Třeboň 3036 1 7 2
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 1133 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6687 1219 0 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 644 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 99320 1760 10 0
JNE301 imp opravy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 710 238 6 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 23322 348 9 7
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4524 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 5332 1316 1 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 20097 2925 6 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 1751 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 22413 257 3 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 88048 7441 25 7
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 3531 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA 52056 994 28 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 7267 954 2 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 1270 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 325 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 1976 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 556 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 1586 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 865 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 1463 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 2513 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 2393 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1634 529 0 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2281 431 0 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 47072 1169 9 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 13082 76 3 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 218389 10338 96 14
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 9262 259 4 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 14723 121 2 2
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6750 3108 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 6006 1609 4 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 341 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 62928 1606 9 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1449 249 1 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 9181 192 8 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 8192 197 4 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 12831 2721 2 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 13862 4383 3 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 81741 3828 28 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 40279 1347 10 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 39183 798 7 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 119407 17307 14 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2577 72 4 1
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 24327 399 8 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 23487 551 1 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 290310 63109 130 32
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 94876 45928 29 0
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 14731 8168 1 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 843 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 4598 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1978 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 5109 126 1 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 34465 849 6 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 5634 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 54487 4354 25 4
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 49413 288 26 9
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 23458 114 7 0
MEG502 imp opravy Městská knihovna Neratovice 5504 64 31 14
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 2017 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 23693 502 9 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 28326 273 29 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 3379 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1258 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9690 392 1 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 44758 917 7 2
NBG001 imp opravy Městská knihovna Nymburk 52696 4199 8 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 15105 236 2 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 11620 120 26 0
NJG504 imp opravy Městská knihovna Bílovec 2687 14 2 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 18958 65 1 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 832831 222214 164 101
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 102508 47539 29 20
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 15433 7007 12 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 724 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 59340 326 9 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 5824 23 2 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 30423 15433 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 106839 36753 19 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 69090 1987 7 0
OPG502 imp opravy Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice 2366 16 2 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1462 1 6 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 15529 69 8 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 394591 67608 116 88
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 82366 21923 30 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 75945 21576 0 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1727 471 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 89 0 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 648 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 7113 2835 1 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 39984 1335 9 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 22760 5355 8 8
PAE301 imp opravy Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 11784 1619 1 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 5263 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 100397 9700 141 25
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 42203 1417 29 0
PBG501 imp opravy Městská knihovna Sedlčany 45355 2057 5 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 38450 279 7 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 19482 4 7 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 11610 110 6 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1667 10 2 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 465973 135084 109 66
PND001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 13838 4090 8 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 23032 543 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 38119 1646 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 9343 493 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 5 22990 27 9
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1949 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 135 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 11599 3496 0 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1631 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3910 523 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 50839 3636 33 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 426 0 1 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 8266 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 45158 950 28 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 10451 89 1 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 24615 472 6 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 53029 276 7 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1749 335 0 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 68342 2910 8 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 7599 34 12 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5572 20 0 0
ROG001 imp opravy Městská knihovna Rokycany 1575 7 6 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 13043 8703 0 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 7 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 8725 359 9 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 46867 402 8 2
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 390 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 30593 303 25 8
SOG501 imp opravy Městská knihovna Loket 3974 45 27 1
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 317 11 0 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 26951 758 7 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 43919 415 3 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 27578 1003 25 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1886 0 0 0
SUG508 viz.SUG001 Místní knihovna Velké Losiny 596 0 0 0
SUG509 viz.SUG001 Místní knihovna Ruda nad Moravou 544 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 439 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1549 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 530 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 367 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1461 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 446 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 2029 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 998 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 720 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 289 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 712 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 238 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 878 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 1111 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 976 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 360 0 0 0
SUG530 viz.SUG001 Místní knihovna v Loučné nad Desnou 334 0 0 0
SUG531 viz.SUG001 Obecní knihovna v Sobotíně 192 0 0 0
SUG539 viz.SUG001 Místní knihovna v Raškově 176 0 0 0
SUG544 viz.SUG001 Místní knihovna Vernířovice 57 0 0 0
SUG548 viz.SUG001 Místní knihovna v Bohutíně 184 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3342 2495 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 24992 398 9 0
SVG502 imp opravy Městská knihovna Litomyšl 3497 78 29 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 16811 39 24 0
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6699 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 14058 3738 4 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2448 730 4 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1425 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 64035 1117 29 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 3238 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 24496 161 4 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 776 15 1 0
TPG502 imp opravy Městská knihovna Duchcov 34513 2779 20 2
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 35676 294 32 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2915 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9771 3153 0 0
TUE801 imp opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 9579 2514 7 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 2393 692 3 4
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 62547 308 28 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 44436 2386 29 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 3418 38 6 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 3021 365 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 610 0 1 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 2430 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 57809 1064 30 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 825 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 36551 9040 1 0
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 11949 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 313334 63590 142 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 5448 712 6 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 66500 2019 112 1
UOG502 imp opravy Městská knihovna Choceň 3596 87 29 1
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 48805 777 118 0
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 54783 2970 28 11
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 32462 1024 9 0
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 51 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 27 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 14604 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 19113 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2311 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 4026 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1313 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 1086 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2424 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1173 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 2173 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 2253 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1475 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 424 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 59 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 36 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 57 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 2181 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 259 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 207 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 96 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 204 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 206 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 262 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 49 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 717 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 29 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 48 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 109 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 277 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 54 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 43 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 108 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 102 0 0 0
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 54 0 0 0
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 28441 86 26 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 52467 16166 7 8
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 10464 2480 11 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10959 1192 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 3174 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 200284 20486 140 2
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 8079 78 7 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6740 6084 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 47591 2417 3 0

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.1.2020)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 imp České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 1217
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
DCD001 imp Městská knihovna Děčín - pobočka - Knihovna ČVUT 2167
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKE450 testování Biskupství královéhradecké - Biskupská knihovna 0
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
NJG504 imp Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
07.09.2020