Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.3.2019)
 • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.3.2019)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Celkem spolupracuje na budování SK ČR 478 knihoven.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2019 Z toho dávek seriálů v roce 2019Poznámka
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2571215 2166800 82 72
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 19177 11913 2 0
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 503500 418938 4 3
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 78348 52695 11 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 443565 240526 25 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 116604 71335 9 5
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 141425 98859 3 3
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 195918 56197 13 0
ABA012 imp opravy NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského Praha 246982 83317 7 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 178943 116468 19 7
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4389 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 27594 16044 13 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 21328 3918 23 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 23727 11963 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 38004 18724 14 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 15585 7124 7 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17681 11142 8 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 8497 2869 13 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6073 3769 0 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4606 1301 11 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 23516 10622 13 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 34335 18467 26 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 45083 25779 4 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 23705 14652 13 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8238 4355 2 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 121215 37702 25 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 7979 3021 7 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9099 4699 2 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3357 1669 1 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20923 6009 13 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 16664 10814 12 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6489 4074 2 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15290 4820 26 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10581 4622 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 14832 5372 12 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4159 2205 6 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3147 1428 6 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1585 486 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 13332 5417 8 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 98727 22473 13 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3686 1903 1 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2929 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 23335 10300 17 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7356 3847 3 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 39715 8920 14 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 47977 26561 25 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9481 4939 11 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 15150 9360 8 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3226 1583 0 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2255 827 0 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2576 871 2 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 65323 48073 2 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 52991 37678 3 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 31655 13688 0 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1077 134 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 4186 294 6 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 12396 8192 14 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 6068 4010 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2278 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 249470 183393 3 0
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 30991 12841 3 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 83708 35163 2 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 32435 17805 2 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10863 5814 3 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 6392 985 3 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 20366 16458 2 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 29947 24381 3 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 13260 8526 3 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 32451 24898 2 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 38722 25470 3 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4647 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2281 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8444 4871 0 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 12151 4934 3 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 5309 1666 16 0
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23759 3690 3 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 47378 25141 2 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 0 23 0 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 21024 16544 3 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 27633 20974 2 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 37563 26113 2 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67474 46069 2 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56937 54924 2 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3247 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 9351 3734 2 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 24425 17603 0 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 61662 33752 3 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 75320 37986 3 1
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 10369 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 366 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 9213 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7829 4158 3 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 811 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 98 10 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11851 8526 2 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 14416 6726 5 5
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 83087 43364 4 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2334 484 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 469 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 6433 3662 2 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 939 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 1584 0 0 0
ABE288 imp opravy Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 3117 312 5 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 7042 2756 8 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2338 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 29069 13017 1 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 94025 53065 3 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 66863 38930 2 0
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 797 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 11423 2298 7 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 38738 23754 4 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 28424 7300 6 0
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3242 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 21607 2229 10 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 356 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 8592 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 15850 14260 11 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 71279 44674 6 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10299 5416 0 0
ABE459 imp opravy Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 1485 1067 5 0
ABE463 imp opravy Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna - Knihovna 3366 0 0 0
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5122 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 369083 106326 77 1
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 11434 1030 3 0
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 35256 286 0 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 8533 79 0 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 8738 91 3 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
ABH304 on-line Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 0 50 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1595 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 23295 302 2 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 6812 243 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 7239 161 3 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 11111 81 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 27160 353 4 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13535 419 1 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1248520 526176 74 61
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 12397 5595 9 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 967 323 0 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 525 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 15053 3663 5 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 452 81 0 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12503 6590 6 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 7186 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6057 2038 2 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4678 2406 3 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 946 322 5 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 220674 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 23013 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 59633 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 67064 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 29717 14441 2 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 2011 130 6 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 73721 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 1028 278 9 2
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 13238 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 25867 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 1205 446 8 2
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 3682 1314 12 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 2876 384 9 0
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 1018 396 9 2
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 41610 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 6024 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 3452 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 2461 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 18952 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 322929 2 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 2885 801 10 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 720 250 6 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1760 1047 0 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 98 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 2726 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1378 160 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 67084 36570 1 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 48133 12064 3 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1588 300 0 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 5300 2654 3 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6484 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1747 322 1 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 46785 2746 1 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 38354 554 1 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 418 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 38838 765 0 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 15822 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 12998 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 35206 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6772 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1478 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 5968 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 5482 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4679 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1442 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 2045 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 30650 675 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 443141 115189 60 15
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 38266 24037 11 0
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3816 537 2 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 117872 37001 11 0
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 474 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 5261 114 3 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 5261 114 3 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5261 114 5 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 5261 114 5 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 5261 114 2 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 5261 114 12 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 5261 114 0 0
CVG001 imp opravy Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 5261 114 8 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 5261 114 3 0
DCG501 imp opravy Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace 5261 114 12 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 5261 114 1 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 5261 114 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 5261 114 2 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 5261 114 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 5261 114 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 21328 268 3 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 4879 47 1 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 25398 2048 1 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 5473 101 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 5025 54 1 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 8634 128 0 0
FMG518 imp opravy Místní knihovna Třanovice 344 7 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 79904 1859 13 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 8284 302 12 19
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 236435 37293 59 8
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33816 14051 3 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 3100 1 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3873 791 0 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 38890 820 12 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 976 26 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 3012 259 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 34405 381 3 0
HOG503 imp opravy
Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna

4230 257 4 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 2791 168 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2791 168 2 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 2791 168 3 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2791 168 2 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 2791 168 3 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 39549 1017 4 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 15970 141 2 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1413 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1476 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1240 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8560 3867 0 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5742 673 11 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3427 438 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 31322 57 1 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 7410 54 3 0
JHG503 imp opravy Městská knihovna Třeboň 3385 1 1 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 832 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6690 1269 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 552 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 97945 1823 3 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 22821 356 3 2
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4504 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 4016 1066 1 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 15960 2081 4 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 1196 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 23460 305 4 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 86216 6467 6 2
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 2219 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA 53220 1206 10 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 7087 921 0 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 791 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 230 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 1249 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 425 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 1035 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 527 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 936 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 1560 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 1413 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1526 531 0 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2282 441 0 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 35668 952 3 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 13415 81 2 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 215279 10506 55 14
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 9379 262 1 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 14595 115 0 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6700 3127 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 5167 1501 4 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 308 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 51944 914 3 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1451 252 1 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 7371 61 2 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 6400 23 3 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 12838 2845 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 12815 3976 2 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 86728 4410 11 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 31545 962 3 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 39483 936 3 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 116840 16984 9 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2777 79 0 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 21617 149 3 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 23610 666 0 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 285041 62374 60 26
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 93955 46170 12 0
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 14049 7842 0 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 775 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 2964 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1914 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 3491 82 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 33912 873 2 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 5316 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 54791 6907 4 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 48045 296 8 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 22738 109 3 0
MEG502 imp opravy Městská knihovna Neratovice 4142 33 12 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1948 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 5884 61 3 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 27238 225 12 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 3276 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1259 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9713 403 0 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 44172 899 2 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 13684 177 2 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 11620 126 11 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 19051 66 1 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 818493 223254 72 47
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 95298 45870 12 0
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 14639 6600 6 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 684 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 43150 247 3 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 5955 25 1 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 30429 15678 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 100793 34933 1 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 67568 2003 3 0
OPG502 imp opravy Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice 1971 3 1 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1519 1 2 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 15555 74 0 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 389299 67555 59 47
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 80478 21680 11 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 73148 20413 0 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1654 437 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 89 0 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 567 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 6627 2747 0 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 29970 746 3 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 21987 5165 2 0
PAE301 imp opravy Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 6814 409 9 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 5080 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 97444 9240 60 19
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 42348 1451 3 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 37876 276 3 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 18321 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 11415 108 5 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1785 11 2 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 453620 133532 62 42
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 6014 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 22846 550 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 37872 1654 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 9130 494 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 22957 13 3
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1925 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 10614 3179 0 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1499 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3911 544 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 37842 2644 3 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 467 0 0 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 8082 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 44946 922 12 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9988 88 1 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 24272 433 3 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 52527 269 3 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1749 343 2 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 66414 4740 4 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 7603 36 8 0
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5571 20 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 13055 8793 0 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 6 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 3507 0 0 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 46870 692 3 0
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 291 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 29132 289 3 4
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 26468 860 3 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 41856 418 1 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 26423 1002 1 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1854 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 434 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1502 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 512 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 358 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1412 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 457 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1977 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 963 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 684 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 267 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 678 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 227 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 887 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 1050 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 926 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 926 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 353 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3342 2499 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 21981 231 3 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 19303 34 11 4
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6643 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 13773 4049 1 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2261 709 1 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1366 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 63947 1170 11 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 3194 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 24278 167 1 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 516 8 0 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 33951 249 13 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2484 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9723 3259 0 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 2285 697 1 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 57378 215 8 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 44538 4172 13 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 3145 26 1 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2864 355 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 611 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 2220 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 56434 1017 14 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 751 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 35500 8880 2 0
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10884 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 311816 64519 56 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 5053 666 4 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 66713 2171 47 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 51955 1138 40 0
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 52207 3624 5 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 32415 990 3 0
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 26 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 14710 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 19329 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2458 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 4142 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1415 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 1190 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2588 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1258 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 2348 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 2514 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1522 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 444 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 67 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 44 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 70 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 2331 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 270 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 231 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 109 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 235 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 76 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 231 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 277 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 61 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 52 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 764 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 41 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 54 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 124 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 279 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 64 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 39 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 97 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 108 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 27572 83 12 4
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 51332 15873 3 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 9703 2516 7 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10973 1234 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 2670 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 196987 20901 58 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 7921 63 3 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6741 6092 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 47102 2433 1 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 25631 189 7 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 6778 83 3 0

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.1.2019)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 imp České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 1217
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKE450 testování Biskupství královéhradecké - Biskupská knihovna 0
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
NJG504 imp Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
08.04.2019